Koulutusjärjestelmän kehittäminen

Ampumakorttikoulutuksen ja koulutusjärjestelmän kehittämis- ja ylläpitovastuu on ampumakorttijärjestöjen vastuulla.

Koulutussisällön, koulutuksen toteuttamisen ja korttien myöntämisen osalta noudatetaan seuraavia periaatteita

Ampumakorttikoulutuksen ajantasainen materiaali ylläpidetään ampumaharrastusfoorumin kotisivuilla. Kotisivuilla on Palaute -linkki. Sen kautta toivotaan rakentavia kehittämisideoita kaikilta, jotka havaitsevat virheitä materiaalissa tai kehitettävää koulutusjärjestelmässä.

Esitykset käsitellään puolivuosittain ja niistä annetaan palaute tekijöilleen.

Luettelo koulutetuista ampumakorttikouluttajista on eri järjestöjen ampumakorttivastaavien käytettävissä. Heiltä voi tarvittaessa tiedustella alueellaan olevien koulutettujen henkilöiden yhteystietoja.

 

Kouluttajakoulutus

Ampumakorttikurssien sisällöllisen yhtenäisyyden ja laatutason varmistamiseksi on välttämätöntä, että kurssien johtajat ovat saaneet tehtävään tarvittavan koulutuksen.

Ilma-aseampumakortin kouluttajakoulutus on liitetty Suomen Ampumaurheiluliiton antaman Ampumakouluohjaajan tutkinnon yhteyteen. Ohjaajakoulutustilaisuuksia järjestetään vuosittain useita ja eri puolilla Suomea.

Ruutiaseiden ampumakorttikouluttajakoulutukseen hyväksyttävien ”lähtötasoksi” on määritetty, että heillä on oltava riittävä kouluttaja- ja valmentajakokemus sekä 5-vuoden harrastuneisuus ruutiaseilla. Siten kurssien läpivienti oli mahdollista toteuttaa viikonloppukurssina, jonka tavoitteena on:

Hankkeen yhteydessä koulutettiin noin 250 ampumakorttikurssin johtajaa. Määrä on kohtuullinen ja alueellinen kattavuus varsin hyvä. Mikäli tarvetta ilmenee uudelle kouluttajakoulutustilaisuudelle, niin tätäkin on mahdollista esittää palautelomakkeen kautta.