Koulutusmateriaali

Ampumakorttikoulutusmateriaali tullaan pitämään ajantasaisena forumin kotisivuilla. Hankkeen myötä syntynyttä koulutusmateriaalia voivat hyödyntää myös muut harrastajajärjestöt ei kaupallisessa koulutustoiminnassaan.

Kaikkien muidenkin aseista ja ammunnasta kiinnostuneiden toivotaan tutustuvan aineistoon, jotta se osaltaan olisi poistamassa vääriä ennakkoluuloja ja lisäämässä luottamusta sekä asiallista suhtautumista ampumaharrastuksen osalta.

Koulutusmateriaali voi ladata tiedostopankista TÄSTÄ

Ampumakorttikoulutuksen sisällön ja koulutusmateriaalin valmistelujen osalta haluamme ampumakorttijärjestöjen puolesta lausua parhaat kiitokset teille kaikille hankkeessa mukana olleille.

 

Ampumakorttihankkeen johtoryhmän jäseninä ovat olleet

 

Pekka Intke ja Jyri Hollmen toimivat Maavoimien esikunnan edustajina varusmiesten ampumakorttikoulutuksen suunnittelun osalta.

 

Ampumakorttihankkeen ”lajityöryhmien” jäseninä ovat olleet

 

Koulutusmateriaalituotantoon ovat osallistuneet