Ohjeita kouluttajille

Arvoisat ampumakorttikurssien kouluttajat

Tälle sivulle on koottu ohjeistusta ja muuta materiaalia, jonka toivotaan helpottavan ratkaisevasti työtänne kurssien toteuttamisen osalta. Ruutia ei tarvitse keksiä uudelleen. Siten Ampumaharrastusfoorumissa toivommekin, että nykyistä useampi tarttuisi haasteeseen ja ottaisi järjestääkseen ampumakorttikurssin. Ei yksin vaan mahdollisimman laaja-alaisella yhteistyöllä niin oman seuran kuin muiden ampumakorttijärjestöjen paikallistoimijoiden kanssa.

Alla olevan linkin avulla on löydettävissä ohje ampumakorttikurssien toteuttamisesta. Ohjeistus noudattaa niin sanottua ”minimilainsäädäntöä”. Olkoon esimerkkeinä pakollisten tuntien aikamäärät, jotka on tarkoitettu käytettäväksi vähintään kyseisen aihealueen käsittelyyn ja koulutusmateriaalin edellyttämässä laajuudessa. Aikataulun salliessa sekä kohderyhmän kiinnostuksen mukaan niitä on mahdollista kasvattaa huomattavastikin. Toteutuneilla kursseilla on asiantuntijoiden johdolla perehdytty muun muassa aselainsäädännön ja terveysriskien kysymyksiin parinkin tunnin ajan. Tällä menettelyllä pyritään varmistumaan ampujan peruskoulutuksen laadusta ja valtakunnallisesta yhdenmukaisuudesta.

Ohje ampumakorttikurssien toteuttamisesta (linkki pdf-tiedostoon)

Kurssien koulutussisällön osalta ehkä suurin haaste liittyy ampumakoulutuksen järjestelyihin. Usein kurssilaisten taitotaso vaihtelee ensikertalaisista jo pidempään harrastaneisiin. Heille kaikille on pyrittävä antamaan mahdollisuuksien mukaan lähtötason huomioivaa koulutusta. Kaikkein edistyneimmille aktiiviharrastajille voidaan hyväksilukea jopa koko ampumakoulutusosio ohjeistuksessa esitetyillä edellytyksillä. Onhan varsin turhauttavaa opettaa seuran moninkertaista mestaria ampumaa kiväärillä tuelta tai pistoolilla kahdella kädellä. Otettakoon hänet mieluummin apukouluttajaksi mukaan radalle.

Tiedostopankkiin on tallennettu kurssin järjestelyissä tarvittavia alla lueteltuja ”asiakirjamalleja”, jotka löydät tämän linkin välityksellä.

Todistusmallin ampumakorttikurssin suorittamisesta on saatavissa alla nimetyiltä yhteyshenkilöiltä siinä vaiheessa, kun kurssi on käynnistynyt.

 

Keskeisimpiä järjestelyohjeita

Koulutukseen osallistujien omaksumiskyvyn sekä opetuksen laadun varmistamiseksi yhden päivän aikana voidaan järjestää enintään kahdeksan opetustuntia. Koulutuksen tehokkuuden sekä käytännönläheisyyden varmistamiseksi koulutettavan opetusryhmän enimmäiskoko voi olla 40 henkilöä.

Ampumakorttikurssin johtaja vastaa siitä, että ampumakorttikurssien yhteydessä on kattava vakuutusturva niin kouluttajien kuin koulutettavien osalla.

 

Kouluttajille asetetut vaatimukset (ruutiaseet)

Ampumakorttikurssin johtaja

Turvallisuusasioiden kouluttaja

Lajiosan kouluttaja (samalla ammuntojen johtaja)

Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan on pyrittävä saamaan koulutusapua niin poliisilta kuin terveydenhuoltoalan ammattilaisilta. Erityisesti aselupaviranomaisten pitämistä ampuma-aselakiluennoista on monin paikoin erinomaisia kokemuksia.

 

Yhteyshenkilöt

Ampumakorttikursseihin liittyvissä kysymyksissä pyydetään kääntymään seuraavien henkilöiden puoleen

tai vaihtoehtoisesti seuraavien eri järjestöjen ampumakorttivastuuhenkilöiden puoleen