2011

AMPUMARADAT JA VIRANOMAISOHJAUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 11.3.2011

Aika:    Perjantai 11.3.2011 klo 09.00-16:30
Paikka:    Helsingin Messukeskus, GoExpo -messujen yhteydessä

Ympäristöministeriö ja Ampumaharrastusfoorumi järjestivät yhdessä seminaarin pe 11.3.  Helsingin Messukeskuksessa. Seminaarin teema oli ”Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät”.

Seminaarissa esiteltiin AMPY-työryhmän raportti sekä Suomen ympäristökeskuksen parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) raportti ampumaradoille, joka julkaistiin 21.helmikuuta Ympäristöministeriön sivuilla www.ymparisto.fi .

Seminaari toimi osaltaan myös AMPY-raportin kuulemistilaisuutena.

Seminaarin puheenjohtajana toimi professori Jorma Riissanen.

Ohjelmarunko

09.00                    Ilmoittautuminen ja aamukahvit

09.30                    Seminaarin avaus
– kansliapäällikkö Hannele Pokka, Ympäristöministeriö

09.50                    Ampumaharrastusfoorumin, Opetus- ja kulttuuri-, Puolustus-, Sisäministeriön tervehdykset

10.30                    AMPY-raportin esittely ja ampumaratatoimintaa koskeva lainsäädäntö
– hallitussihteeri Elise Sahivirta, Ympäristöministeriö

11.15                    Viranomaisohjeistus
– erikoissuunnittelija Outi Pyy, Suomen Ympäristökeskus

11.30                    Ympäristöluvan hakijan ohjeet
– suunnittelija Mikko Attila, Suomen Ympäristökeskus

11.45                    Lounas (omakustanteinen)

12.30                    Ampumaratatoiminnan vastuut
– erikoistutkija Jouko Tuomainen, Suomen Ympäristökeskus

13.00                    Maaperän ja pohjaveden suojelun paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
– johtava asiantuntija Sara Kajander, Ympäristöpalvelut, Puolustushallinnon rakennuslaitos

– Kommenttipuheenvuoro, tutkimusinsinööri Jussi Reinikainen , Suomen Ympäristökeskus
ja  ylitarkastaja Juhani Gustafsson, Suomen Ympäristökeskus

 

14.05                    Kahvitauko

 

14.25                    Melun torjunnan paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)

– ympäristöteknikko, insinööri Asko Parri, Maavoimien Esikunta

– kommenttipuheenvuoro dosentti Rauno Pääkkönen, Työterveyslaitos

 

15.20                    Yleiskeskustelu, ennakkokysymykset ja yhteenveto

– professori Jorma Riissanen

 

16.20                    Seminaarin päätös

 

Seminaarin aamukahvit ja päiväkahvit tarjoavat BAT-hanke ja Ympäristöministeriö