Puheenjohtajaehdokas Tuomas Kuusivaara

Tuomas Kuusivaara (s. 1973) on ehdolla liiton puheenjohtajaksi Valkeakosken reserviupseerikerhon esittämänä ehdokkaana. Tuomas on toiminut liiton järjestötoimikunnan puheenjohtajana vuoden 2018 alusta, jota ennen oli liiton mentortoimikunnan puheenjohtajana vuosina 2016-2017. Lisäksi vuonna 2018 Tuomas oli liiton työvaliokunnan asiantuntijajäsen.

Siviilissä Tuomas toimii varatoimitusjohtajana Discendum Oy:ssä ja on sotilasarvoltaan luutnantti.

 

Jokaiselle puheenjohtajalle esitettiin kysymyksiä vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja liiton toimintaan liittyen. Alla Tuomaksen vastaukset kysymyksiin.

 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen haasteet seuraavan kolmen vuoden aikana?

Uuden hallituksen määrärahojen lisäykset kertausharjoitusten lisäämiseksi vaikuttavat hyviltä, on kuitenkin pyrittävä varmistamaan, että ne kohdentuvat kokonaisturvallisuuteen nähden oikein ja että mahdollisimman laaja osa reserviläisistä saa pidettyä osaamistaan yllä.

Uusi aselaki ja etenkin sen soveltaminen ovat aiheuttaneet haasteita ampumatoiminnan mielekkäälle jatkamiselle. Liiton tulee olla mukana yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa tukemassa ampumatoiminnan mahdollistamista.

 

Tärkeimmät asiat RUL:ssa seuraan kolmen vuoden aikana?

Yleinen maanpuolustustahto on mittausten mukaan ollut laskussa. Tämä laskusuhdanne pitää pystyä kääntämään seuraavan kolmen vuoden aikana. Liiton pitää säilyttää ja parantaa toimintakykyään edelleen vuosina 2020-2022.

Hyvän toimintakyvyn edellytyksenä on jäsenmäärän säilyttäminen ja mahdollinen kasvattaminen parantamalla jäsenhuoltoa ja miettimällä uusia toimintamuotoja jäsenhankinnan tehostamiseksi.

 

RUL:n vahvuudet ja haasteet. Kuinka haasteisiin vastataan?

Vahvuutena etenkin osaavat jäsenistö, jolla on kykyä ja halua osallistua liiton toimintaan ja sen kehittämiseen. Taloustilanne on hyvä ja yhteistyö muiden järjestöjen ja sidosryhmien osalta toimii hyvin.

Jäsenmäärä pitäisi pysytä pitämään vähintään samalla tasolla mitä se nyt on ja tämä edellyttää hyvillä uusia toimintamalleja nuorten saamiseksi ja etenkin sitouttamiseksi mukaan toimintaan.

Toimintaedellytykset myös pienissä kerhoissa kasvukeskusten ulkopuolella on pystyttävä turvaamaan. Tämä vaatii paremman ymmärryksen muodostamista vallitsevasta tilanteesta ja uudenlaisten mallien suunnittelua.

 

Omat vahvuutesi liiton puheenjohtajana?

Kokemus liiton toiminnasta toimikuntatyöskentelyn kautta ja vankka kokemus piiri- ja kerhotasolla tuloksellisesta toiminnan johtamisesta. Hyvä ymmärrys erilaisten toimintamuotojen tarjoamisesta jäsenistölle ja sen tarpeellisuudesta. Työelämässä hankitut taidot asiantuntijaorganisaation johtamisesta, myynnistä ja markkinoinnista.

Hyvät sosiaaliset taidot, sekä kyky kuunnella ja tulla toimeen erilaisten henkilöiden kanssa. Kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja valita kulloinkin tärkeät strategiset tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Johtajana heittäydyn täysillä mukaan oman joukkueeni puolesta.

 

Mitä uutta toisit liiton toimintaan?

Tämän hetkisen käsitykseni mukaan liiton toimita on hyvää. Uutena toimintatapana haluaisin lisätä eri toimikuntien välisiä synergiaetuja tehostamalla niiden yhteistoimintaa.

 

Tärkeimmät tehtäväsi ja saavutuksesi vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa?

Ehdottomasti tärkeimmäksi henkilökohtaisella tasolla on Valkeakosken reserviupseerikerhon puheenjohtajuus 2014 jolloin voitimme myös toimintakilpailun.

Lisäksi järjestötoimikunnan puheenjohtajuus vuodesta 2018 alkaen. Ensimmäisenä vuotena saimme aloitettua toimintapistejärjestelmän uudistushankkeen ja nyt vuonna 2019 se on jalkautettu sekä otettu käyttöön.

Mentoroinnin tuomisen osaksi liiton toimintaa ja sen edelleen kehittämisen osana mentortoimikunnan toimintaa.

 

Oman reserviläisurasi kohokohdat / mitkä toiminnot vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa ovat sinulle läheisimpiä?

Järjestötoimintaan monipuolisesti osallistuminen tuo monia erilaisia kokemuksia, joista toisen nostaminen toista korkeammalle on vaikeaa. Olen saanut toimia monipuolisissa tehtävissä omalla reserviläisurallani, joka on painottunut erilaisten vastuutehtävien hoitamiseen niin järjestö-, piiri- ja liittotasolla.

Parhaat muistot ovat jääneet onnistuneista harjoituksista omaan SA-tehtävään liittyen joista on jo kulunut aikaa.

Parhaat viimeaikaiset kokemukset ovat tulleet mentortoimintaan osallistumisesta. Keskustelut nuorten kanssa ja niiden avulla saavutetut asiat, uudet ajatukset tai toimintatavat ovat johtaneet nuorten onnistumisiin omalla siviiliurallaan. Tämä on ollut erinomaisen palkitsevaa.

 

Perustiedot:

Nimi: Tuomas Kuusivaara
Ikä: 46 vuotta
Perhe: vaimo ja kaksi lasta
Asuinpaikka:  Valkeakoski
RU-kurssin numero: 200 Murros
Ammatti: Varatoimitusjohtaja
Koulutus: HuK
Yhdistys: Valkeakosken Reserviupseerikerho ry
Ansioluettelo:  CV_tuomas_kuusivaara_2019