Puheenjohtajaehdokas Veli-Matti Kesälahti

 

Veli-Matti Kesälahti (s. 1972) on reservin kapteeni Etelä-Karjalasta. Liittotasolla Veli-Matti on toiminut kuluvan vuoden 2. varapuheenjohtajana ja sitä ennen useita vuosia liittohallituksen jäsenenä, yhden kolmivuotiskauden liittovaltuustossa ja pitkään myös kv-toimikunnan jäsenenä. Siviilipuolella hän työskentelee Etelä-Karjalan liitossa yhteyspäällikkönä kansainvälisten asioiden parissa. Liiton puheenjohtajan tehtävään Veli-Mattia esitti Imatran Reserviupseerikerho.

 

Jokaiselle puheenjohtajalle esitettiin kysymyksiä vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja liiton toimintaan liittyen. Alla Veli-Matin vastaukset kysymyksiin.

 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen haasteet seuraavan kolmen vuoden aikana?

Tulevien vuosien haasteina on vapaaehtoisen maanpuolustuksen lainsäädännön muutoksien aiheuttamat vaikutukset toimintaan, ampumataidon ylläpitomahdollisuuksien turvaaminen (lupakäytännöt, ratatarjonta) sekä maanpuolustusajattelun laajentaminen muuttuvassa maailmassa perinteisestä sotilaallisesta entistä enemmän kokonaisturvallisuuden suuntaan.

 

Tärkeimmät asiat RUL:ssa seuraan kolmen vuoden aikana?

Nuoret saatava innostettua toimintaan tiiviimmin mukaan.
Kokonaisturvallisuusasiat: maata ei puolusteta pelkästään perinteisistä poteroista.
Reservin urapolku: siiviiliosaamisen hyödyntäminen sa-sijoituksissa ja uudelleensijoittuminen kokonaisturvallisuusalan muihin tehtäviin kun ikä tulee vastaan.

 

RUL:n vahvuudet ja haasteet. Kuinka haasteisiin vastataan?

RUL on arvostettu ja avainsidosryhmien keskuudessa kohtalaisen hyvin tunnettu järjestö.
Jäsenkunta painottuu vanhempiin ikäluokkiin (ja vasta kotiutuneisiin): paremmin pystyttävä tarjoamaan jäsenmaksunvastinetta 25-35 –vuotiaalle jäsenkunnalle ja saatava nuoret kiinnostumaan toiminnasta.
Viestinnässä uudet mediat ja kanavat tehokkaampaan käyttöön. Kiinnostava toimintatarjonta, kohdennettu jäsenistön tavoittaminen.

 

Omat vahvuutesi liiton puheenjohtajana?

Olen vastuuntuntoinen ja aikaansaava, kentän hyvin tunteva käytännön toimija. Jäsenhankintaosaaminen. Kokemus (sekä työn että järjestötoiminnan kautta) edunvalvontatyöstä, sidosryhmäsuhteiden hoitamisesta ja kansainvälisistä toiminnoista.

 

Mitä uutta toisit liiton toimintaan?

Jäsenhankinnassa painopiste 25-35 –vuotiaisiin. Yhdistyksille ja jäsenhankkijoille entistä tehokkaampia kannustimia.
Toiminnan laajuus ja kattavuus huomioidaan yhdistyksien toimintapalkkioissa entistä paremmin.
Näkyvä, kohdennettu, monikanavainen sisäinen viestintä ja aiempaa laajemmin myös ulkoista viestintää keskeisistä asioista.

 

Tärkeimmät tehtäväsi ja saavutuksesi vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa?

Syvällinen ja monipuolinen kenttäkokemus eri tasoilta: 10 v yhdistyksen johdossa, 5 v piirin johdossa, 1 v RUL vpj. Useita vuosia liittohallituksen, -valtuuston ja eri toimikuntien jäsenenä. RESUL:n toiminnassa mm. valtakunnallisen talvijotoksen ja useiden eri kilpailujen johtaja. Saavutuksina oman yhdistyksen nostaminen hiljalleen hiipuneesta yhdeksi Suomen aktiivisimmista reserviupseerikerhoista. Myös piirin aktiivisuus ja näkyvyys noussut pj-vuosien aikana. Useina vuosina RUL:n paras jäsenhankkija.

 

Oman reserviläisurasi kohokohdat / mitkä toiminnot vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa ovat sinulle läheisimpiä?

Jotokset ovat reserviläistoimintaa parhaimmillaan: kehittää monipuolisesti sotilastaitoja, kuntoa ja toiminnallista yhteistyökykyä. Olen ollut sekä vetäjänä että osallistujana kymmenillä jotoksilla. Ampumaharrastus on myös itselle läheinen – joitakin palkintosijojakin tullut, lähinnä joukkuekisoissa. Yksi kohokohta oli johtaa maanpuolustusjärjestöjen lippulinnaa PV:n lippujuhlapäivän valtakunnallisessa paraatissa v. 2015.

 

Perustiedot:

Nimi: Veli-Matti Kesälahti
Ikä: 47 vuotta
Perhe: vaimo ja kaksi lasta (9- ja 17-vuotiaat)
Asuinpaikka: Ruokolahti
RU-kurssin numero: 198 Myrsky
Ammatti: Yhteyspäällikkö Etelä-Karjalan liitossa
Koulutus: FM
Yhdistys: Imatran Reserviupseerikerho
Ansioluettelo: Maanpuolustus_CV_Kesalahti