Valtakirja

Liiton sääntöjen mukaan liittokokouksessa jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jokaista jäsentään kohti. Jäsenyhdistyksen äänioikeuden perusteena pidetään sitä jäsenmäärää, jonka perusteella yhdistys on suorittanut jäsenmaksun liitolle toimintavuodelta. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni.

Jäsenyhdistys saa lähettää liittokokoukseen yhden edustajan jokaista jäsenmääränsä alkavaa satalukua kohti. Yhdistyksen äänivaltaa liittokokouksessa käyttää siihen valtuutettu edustaja. Toisilla edustajilla on kokouksessa vain puhevalta. Reserviupseeripiirillä on oikeus lähettää liittokokoukseen enintään kolme edustajaa, joilla samoin kuin liiton neuvottelukunnan, liittovaltuuston ja liittohallituksen jäsenillä on kokouksessa puhevalta. Puheoikeus liittokokouksessa on lisäksi liiton toiminnanjohtajalla ja muilla liiton toimihenkilöillä. Liittokokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille.

Edustajat tulee esittää liittokokouksessa yhdistyksen tai piirin valtakirjalla, jonka pohja löytyy tästä: valtakirja