Muutostuulia

Muutostuulia

elokuu 22, 2014   /   jkosonen

Puolustusvoimauudistus etenee. Ensi vuoden alussa sodan ajan joukkojen määrä pienenee nykyisestä 350.000 sotilaasta 230.000 taistelijaan. Sotilasläänit jäävät historiaan ja varuskuntaverkostossa tapahtuu muutoksia. Iso muutos on myös Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen perustaminen. Laitokseen keskitetään valtakunnallisesti puolustusvoimien materiaalihankinnat, ympäristöasiat sekä logistiikan järjestelyt.

Kaikki uudistuksessa ei varmasti miellytä meitä reserviläisiä, mutta on hyvä muistaa, että puolustusvoimauudistuksen perustavoitteena on varmistaa puolustusvoimien edellytykset täyttää tehtävänsä sekä ylläpitää Suomen sotilaallinen puolustuskyky 2020 -luvulle.

Vuodenvaihde tuo tulleessaan myös positiivisia muutoksia. Kertausharjoitusten määrä nousee muutaman viime vuoden hävettävän pienistä määristä lähes säälliselle tasolle, kun ensi vuonna puolustusvoimien on tarkoitus käskeä harjoituksiin 18.000 reserviläistä. Puolustusvoimain uusi komentaja, kenraali Jarmo Lindberg, on ensi kommenteissaan korostanut, että kertausharjoitusmäärien kasvaessa on pidettävä huoli myös harjoitusten laadusta.

Ensi vuonna aloittavien paikallispataljoonien muodostaminen on jo pitkällä, ja monessa maakunnassa pataljoonien runko-osien koulutus on aloitettu. Pataljoonien keskeisiin tehtäviin on löydetty motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä. Kuinka paljon paikallispataljoonien kouluttamiseen lopulta käytetään kertausharjoituksia, on vielä arvoitus.

Todennäköisesti paikallisjoukkojen koulutuksessa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen rooli korostuu muihin joukkoihin verrattuna. Samalla on varmistettava, että vapaaehtoinen koulutus avaa oikeasti mahdollisuuden saada sijoitus paikallisjoukoista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että paikallispataljoonia täydennettäessä ensiksi katsotaan, onko vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa aktiivisesti toimivien reserviläisten joukossa tehtäviin sopivia henkilöitä. Näiden joukkojen kohdalla puolustusvoimilla pitää olla rohkeutta sijoittaa tehtäviin vaikka vähän iäkkäämpiä, motivoituneita reserviläisiä, kunhan toimintakyky ja osaaminen ovat riittävällä tasolla. Siis niitä reserviläisiä, jotka ovat valmiita käyttämään omaa vapaa-aikaansa osaamisensa ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Muutostuulien lisäksi syksyn lähestyminen tuo tulleessaan myös vanhoja tuttuja asioita. Ikävä sellainen on joka vuotinen budjettiesitys, jonka mukaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen, käytännössä vapaaehtoisen koulutuksen, määrärahaa leikattaisiin 200.000 eurolla. RUL yhdessä muiden keskeisten toimijoiden kanssa pyrkii vaikuttamaan siihen, että leikkausta ei tänäkään vuonna tehtäisi. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen vastuiden kasvaessa ei resurssien leikkauksia voi perustella edes valtion tiukalla taloudellisella tilalla.

Mukavampi tuttu asia syksyssä on se, että edessä on taas reserviläistoiminnan aktiivisimmat viikot. Syksyllä on tarjolla runsaasti hyödyllistä koulutusta, monipuolista ampumatoimintaa, haastavia jotoksia ja mielenkiintoisia seminaareja. Tervetuloa mukaan aktiiviseen reserviin!

 

Janne Kosonen

Janne Kosonen

Majuri (res) Janne Kosonen on Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja.