Reservin koulutuksen uudet mahdollisuudet

Reservin koulutuksen uudet mahdollisuudet

maaliskuu 21, 2014   /   jkosonen

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen piti valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa 10.3. puheen, jossa hän korosti reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitystä.

Komentaja lupasi, että puolustusvoimauudistuksen tuloksena kertausharjoitusten määrä nousee ensi vuonna asiaankuuluvalle tasolle. Samalla Puheloinen kertoi, että reserviläisten asiantuntemusta on tarkoitus hyödyntää entistä paremmin käyttämällä heitä kertausharjoitusten tai niiden osakokonaisuuksien suunnitteluun. Myös reservin monipuolinen siviiliosaaminen otetaan tulevaisuudessa nykyistä paremmin huomioon. Tärkeää on myös se, että jatkossa yksittäisellä reserviläisellä on mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa tiettyihin sodan ajan kokoonpanon tehtäviin.

Kertausharjoituksiin käskettävien reserviläisten määrä on ensi vuodesta alkaen 15.000 – 18.000 reserviläistä vuodessa. Samanaikaisesti sodan ajan joukkojen määrä pienenee nykyisestä 350.000 sotilaasta 230.000 sotilaaseen. Vaikka harjoitusten määrä moninkertaistuu tästä vuodesta, se ei tulevaisuudessakaan tule yksin riittämään reserviläisten sotilasosaamisen tason ylläpitämiseen.

Reserviläisten osaamisen ja toimintakyvyn kehittämisessä tulee kertausharjoitusten lisäksi korostumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) tarjoama koulutus sekä reserviläisten omaehtoinen kouluttautuminen. Näihinkin elementteihin puolustusvoimauudistus tuo parannuksia. Reserviläisten omaehtoista kouluttautumista varten kehitetään tämän vuoden aikana uusia mahdollisuuksia. Muun muassa puolustusvoimien avointa oppimisympäristöä (PVMOODLE) voidaan hyödyntää täydentävään itseopiskeluun, varsinkin ennen kertausharjoituksia.

Tämä kaikki vaatii myös meiltä aktiivireserviläisiltä ajattelutavan päivittämistä. Vastuu oman osaamisen ylläpitämisestä on yhä selkeämmin reserviläisellä itsellään. Joukkotuotantosijoitusten jälkeiset sa-sijoitukset osuvat yhä harvemman reserviläisen kohdalle, mutta jatkossa reserviläinen itse voi vaikuttaa aikaisempaa enemmän tähän. Reserviläisiltä odotetaan suurempaa aktiivisuutta, ja puolustusvoimat lupaa huomioida tämän aktiivisuuden aikaisempaa paremmin.

Puolustusvoimien sodan ajan tehtävien harvetessa on hyvä muistaa, että kokeneille reserviläisille on aikaisempaa enemmän kysyntää muiden turvallisuusviranomaisten häiriö- ja poikkeusolojen tehtävissä. Tämän monipuolisen osaamisen hyödyntäminen on myös yksi puolustusvoimauudistuksen tavoitteista.

Puolustusvoimain komentaja antoi puheessaan voimakkaan tuen vapaaehtoiselle maanpuolustukselle. Puheloinen totesi, että puolustusvoimien sodan ajan joukkojen osaamistarpeiden täyttämisessä vapaaehtoisella maanpuolustustoiminnalla on erittäin tärkeä osuutensa. Hän myös kiitti järjestöjä yhteistyöstä reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämisessä sekä laajemminkin vapaaehtoiskenttää erittäin arvokkaasta työstä sotilaallisen maanpuolustuksen hyväksi monien vuosien aikana tehdystä työstä.

Erityisesti komentaja korosti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) merkitystä. Tulevien paikallisjoukkojen koulutus tulee tapahtumaan pääosin MPK:n kautta.

Puolustusvoimauudistuksen vaikutukset reservin toimintaan ovat siis hahmottumassa. Nyt on paljolti meidän aktiivireserviläisten varassa se, kuinka hyvin uudet toimintamahdollisuudet hyödynnetään. Lienee selvä, että me reserviupseerit hoidamme oman osuutemme kunnialla.

Janne Kosonen

Janne Kosonen

Majuri (res) Janne Kosonen on Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja.