Vaikuta ampuma-asedirektiiviin

joulukuu 4, 2015   /   rul

Kaikki harrastajat ovat varmasti jo kuulleet EU:n ampuma-asedirektiivin suunnitellusta muutoksesta. Liitto on yhdessä muiden kanssa koettanut taistella asiaa vastaan kaikin keinoin. Tässä on hiukan toiminta-ohjeita yksittäiselle harrastajalle, voit myös olla aktiivinen tässä asiassa:

EU on esittämässä rajua muutosta ampuma-asedirektiiviin joka mm.
-rajoittaisi aseiden etämyyntiä
-muuttaisi aseluvat määräaikaisiksi
-kieltäisi pääosan itselataavista aseista (reserviläiskiväärit)
-kieltäisi deaktivoidut sarjatuliaseet (Suomi-kp)

Tällä hetkellä direktiivi-ehdotuksesta käydään keskustelua sisäministerien tasolla. Seuraavaksi ehdotus menee todennäköisesti Europarlamenttiin, jossa siitä äänestetään määräenemmistöllä. Tämän jälkeen Euroopan Unionin neuvoston (ministerineuvoston) täytyy hyväksyä direktiivi. Mikäli direktiivi astuu voimaan, tulee jäsenmaiden yhtenäistää kansallinen lainsäädäntönsä direktiivin määrittämälle vähimmäistasolle.

Suomen kanta direktiiviin on pääosiltaan kielteinen. Suomen tulee jättää ainakin varauma, mikäli direktiivi astuu voimaan. Lähtökohtaisesti paras lopputulema olisi koko direktiivi-ehdotuksen kaatuminen. Toiseksi paras lopputulema olisi muutosehdotuksen palauttaminen uudelleenvalmisteluun kattavalla sidosryhmien edustuksella valmistelutyössä. Asia etenee kovaa vauhtia, seuraavien viikkojen aikana painopistealue vaikuttamisessa tulisi olla oman alueen kansanedustajiin, sisäministeriin sekä Euroopan parlamenttiin, eli suomalaisiin MEP:hin. Mikäli direktiivi astuu voimaan, siirtyy painopistealue vaikuttamisessa tällöin takaisin hallitukseen, eduskuntaan ja kansanedustajiin.

Ohessa toimenpiteitä mitä asiassa voi ja kannattaa tehdä:

Hanki tietoa:
1. Tietoa liiton sivuilla ja Facebookissa
Lisäksi tietoa löytyy myös monesta muusta osoitteista:
Reserviläinen-lehti
Ampumaharrastusfoorumi
Ampumaurheiluliitto
Aselaki-info

Maanpuolustuksen asialla

FirearmsUnited

keskustelua foorumilla, mm.Toiminta-ampujat.fi

Vaikuta:
2. Vaikuta hallitukseen, sisäministeri Petteri Orpo: 

3. Suomalaisten MEP:ien yhteystiedot, lähetä vaikka sähköpostia:
opa.eu; opa.eu;  opa.eu; opa.eu; opa.eu; opa.eu; opa.eu; opa.eu; opa.eu; opa.eu; opa.eu; opa.eu; opa.eu

4. EU kerää palautetta direktiivimuutos-ehdotuksesta, kirjoita omin sanoin, älä kopioi muiden valmiita tekstejä (ilmeisesti aikaisemmat 2013 kerätyt kannat on hylätty koska niissä oli useita täysin samoja viestejä):  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/… (englanniksi) tai https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/… (suomeksi)

5. Allekirjoita vetoomus direktiivimuutosta vastaan:
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-y…

6. Virallinen Vetoomus Direktiiviä vastaan:
Maastrichtin sopimuksen voimaantulosta alkaen kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla on ollut oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille. Tällainen valitus tai pyyntö voidaan esittää mistä tahansa aiheesta, joka kuuluu Euroopan unionin toimivaltaan – ja samalla tuoda esiin epäkohtia. Vetoomusprosessi on tekijälleen maksuton kaikissa vaiheissa.
Lisätietoa löydät täältä:
http://www.europarl.europa.eu/atyourserv…

Vetoomuksen voi tehdä millä tahansa EU:n virallisella kielellä, myös Suomeksi – eli näin voit tuoda mielipiteesi esiin.

Vetoomuksessa kannattaa vaatia seuraavia asioita:
– Ehdotus vedetään takaisin
– Ehdotuksesta poistetaan laillisiin harrastajiin kohdistuvat toimet
– Moittia Taskforce Firearms:in hyvän maun (ja sääntöjen vastaista) menettelyä ehdotuksen laadinnassa
– vaatia että Taskforce Firearms:iin päästetään osallistumaan myös urheiluampujien ja reserviläisten edustajia.

Esimerkkejä argumenteista ampuma-asedirektiiviä vastaan yhteydenottoihin ja palautteeksi EU:n direktiivimuutoksesta:
– ehdotetut muutokset eivät auta terrorismin uhkaan, jolla direktiiviä perustellaan
– ehdotus puuttuu lainkuuliaisten kansalaisten omaisuuteen – ja missään ei ole osoitettu linkkiä laillisten aseiden ja terroristien käyttämien aseiden välille.
– ehdotus muuttui dramaattisesti viime hetkellä ilman vaikutusanalyysiä
– (muunnellun) ehdotuksen valmistelussa ei kuunneltu kaikkia sidosryhmiä.
– ehdotetut muutokset rajoittavat olemassa olevien aseenomistajien oikeuksia suhteettomasti verrattuna kuviteltuun hyötyyn
-kuvitellut hyödyt eivät mitä todennäköisimmin toteudu
– Pariisin terrori-iskuissa käytettiin Itä-Euroopasta lähtöisin olevia aseita
-ongelma ei ole lainkuuliaisten kansalaisten aseenomistajuus
– Suomen puolustuskyky pohjautuu reserviläis-armeijaan, jonka suorituskyvylle ehdotetuilla muutoksilla olisi kielteinen vaikutus
– Belgiassa vuonna 2006 suoritettu itselataavien aseiden kielto osana aselain tiukennusta johti merkittäviin aseiden katoamisiin
-vastaavanlainen reaktio on mahdollinen, ehkä jopa todennäköinen koko Euroopan laajuudessa mikäli direktiivi saatetaan voimaan
-direktiivin ehdottamat asekiellot johtavat laajamittaisiin pimeiden markkinoiden syntymiseen
– tätä kautta direktiivin toimet voivat johtaa jopa terrorismin edellytysten parantamiseen EU-alueella
– direktiiviehdotus on laadittu osittain mahdollisesti jopa valheelliseen tietoon perustuen
– ehdotettu lupien määräaikaisuus aiheuttaa lisää byrokratiaa, resurssipulaa poliisilaitoksilla sekä kustannuksia aseenomistajille

 

Reserviupseeriliitto

Reserviupseeriliitto

Kirjoitus on Suomen Reserviupseeriliiton julkaisu. Se on vapaasti lainattavissa ja käytettävissä, kunhan kirjoituksen alkuperäinen lähde mainitaan kirjoituksen yhteydessä.