Yhteys reserviin

huhtikuu 20, 2015   /   jkosonen

Puolustusvoimat ilmoitti huhtikuun alussa lähettävänsä toukokuussa kaikille reserviläisille kirjeen. Yhteydenoton tarkoituksena on päivittää reserviläisten henkilökohtaisia tietoja, kertoa kunkin rooli reservissä sekä testata asevelvollisrekisterin toimivuutta. Kirje lähetetään yhteensä 900 000 reserviläisille.

Lähtökohtaisesti kirjeitä on kolmenlaisia. Osa reserviläisistä saa tietää oman sodanajan tehtävänsä heti. Toiset reserviläiset saavat taas tiedon, että heidät on varattu työnantajan käyttöön sodan aikanakin. Loput saavat tietää kuuluvansa niin sanottuun varareserviin. Käytännössä se tarkoittaa, ettei heille ole nyt määrätty sodanajan tehtävää.

Sodan ajan joukkojen kokoonpanoon on tämän vuoden alusta sijoitettu 230.000 henkilöä. Tämä tarkoittaa sitä, että valtaosalla kirjeen vastaanottajista ei ole aktiivista sijoitusta puolustusvoimien sodan ajan organisaatiossa, vaan he kuuluvat varareserviin.

Varmaa on, että saapuvat kirjeet herättävät reserviläisten keskuudessa monia kysymyksiä ja ristiriitaisia tunteita. Pettyneiden määrä on valtavasti suurempi, kuin helpotuksesta huokaavien reserviläisten.

Tieto kirjeestä on otettu vastaan pääsääntöisesti innostuneesti. Toki tähänkin asti reserviläisellä on ollut varsin helppoa selvittää oma sodan ajan sijoituksensa tai sen puuttuminen. Kuitenkin vain pieni osa reserviläisistä on tämän asian vaivautunut omasta aluetoimistostaan selvittää.

Odotettua ja luvattua kirjettä on varmasti viilattu pääesikunnassa sekä ministeriössäkin huolella. Juridiset seikat ovat takuulla kohdallaan. Toivoa vaan sopii, että muotoilu ja sisältö ovat sellaisia, että kirje kokonaisuudessaan on palvelus eikä karhunpalvelus myös maanpuolustustahdolle ja yleiselle asevelvollisuudelle.

Kun suurelle osalle reserviläisistä puolustusvoimien lähettämä kirje kertoo sijoitukseksi varareservin, niin se on herkästi isku itsetunnolle. Mieleen saattaa nousta ensiksi kysymys eikö minulle ole käyttöä ja toiseksi kysymys, mitä voisin asialle tehdä. Siksi on enemmän kuin toivottavaa, että puolustusvoimien lähettämässä kirjeessä selkeästi kerrotaan, että kaikkia tarvitaan jatkossakin. Toivottavasti kirjeessä selkeästi kerrotaan mahdollisuuksista hakeutua muiden viranomaisten häiriö- ja poikkeusalojen organisaatioihin.

Vähintään yhtä tärkeää on, että kirjeessä kannustetaan kaikkia omasta osaamisen kehittämisestä ja sodan ajan tehtävän saamisesta kiinnostuneita reserviläisiä hakeutumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen toimintaan.

Perusteita lähettää kirje koko reserville löytyy siis useita. Toivoa kuitenkin sopii, että nyt 2010 –luvulla reserviläiset voisivat päivittää omat muuttuneet tietonsa puolustusvoimillekin samalla tavalla kuin vaikka verottajalle tai RUL:lle eli omatoimisesti netin kautta.

Janne Kosonen
toiminnanjohtaja

Janne Kosonen

Janne Kosonen

Majuri (res) Janne Kosonen on Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja.