Toiminta

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Kulunut vuosi oli kerhon 66. toimintavuosi. Vuoden lopussa kerhon jäsenmäärä oli 87.

Kerhon hallitus vuonna 2017: Tuomas Taivalmaa (pj), Riku Harju (vpj), Asko Heikkilä (rahastonh.), Marko Heikkilä, Ari Soisalo, Antti Nikkola, Juha Nikkola (siht.) sekä Juha Juvonen (varajäs) ja Jukka Koivumäki (varajäs). Toiminnantarkastajat: Unto Kangas ja Vilho Oksiala sekä varatoiminnantarkastajat Simo Järvi ja Kalevi Ponsimaa.

Hallitus on kokoontunut tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Piirihallituksen kokouksissa kerhoa ovat edustaneet varapuheenjohtaja ja sihteeri, kerhon puheenjohtajan toimiessa myös piirin 1. varapuheenjohtajana.

Kerhon tärkeimmät toimintatapahtumat vuonna 2017:

 

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset Lääkintävarikolla, kokousesitelmä kevätkokouksessa SatTR:n komentaja evl Jarmo Kiikka. Everstiluutnantti Kiikka tutustui kokouksen jälkeen myös Aallon pston perinnetaloon Ilmajoen museolla. Esittelijöinä kerhon jäseniä Simo Järven johdolla.

 

Kunniavartiot (kaatuneiden mp, itsenäisyyspäivä ja jouluaatto).

 

Musiikkijuhlien yövalvontaan osallistuttiin kuuden yön verran (kesäkuu).

 

Kerholle hankittiin uudet kunniavartioasusteet mallia m05. Tähän hankintaan saatiin myös projektitukea liitosta.

 

Pj kuuluu RUL:n liittovaltuustoon ja hän osallistui kahteen kokoukseen Helsingissä (huhtikuu ja marraskuu).

 

Pj osallistui E-P: reserviläispiirien uuden toiminnanjohtajan valintaan mm. ehdokkaiden haastatteluryhmässä ja valintakokouksessa (huhtikuu).

 

Osallistuttiin seuraaviin tilaisuuksiin: Viimeisen perustajajäsenen Arvo Ala-Lahden hautajaiset (tammikuu), Maija Haanpään läksijäiset (maaliskuu), Ilmajoen reserviläisten perinneaseammuntanäytös (maaliskuu), Aallon patteriston perinnetoimikunnan vuosikokous (huhtikuu), Farmari-messut; pj esittelijänä piirien kojulla (kesäkuu), Simo Isotalon hautajaiset (heinäkuu), Ulla Muurimäen muistaminen eläkkeelle siirtymisen johdosta (lokakuu), ilmajokisten järjestöjen kunniavartiopalaveri (marraskuu) ja Vimpelin koulun 100-vuotisjuhlan seppeleenlasku (joulukuu).

 

Juha Juvonen on läpi vuoden toiminut kerhon internetsivujen päivittäjänä sekä Keski-Euroopan asiamiehenä, asemapaikkanaan Düsseldorf.

 

Lisäksi jäseniä on vuoden mittaan osallistunut yksityisesti erilaisiin maanpuolustuksellisiin tapahtumiin ja kursseille.

 

Ilmajoen reserviupseerikerhon toiminta on osaltaan ylläpitänyt sekä edistänyt maanpuolustuskykyä ja reserviupseeriaatetta lakeuksillamme.

 

Koko vuoden jatkuvia asioita: prosenttiammunta, henkilökohtaisen kenttäkelpoisuuden ylläpito, MPK:n kurssitoiminta, kiltatoiminnat jne.

Seuraa myös piirin toiminnan osalta nettisivuja www.epresp.fi sekä valtakunnallisia www.rul.fi ja www.mpk.fi

Kerhon oma tiedotus tapahtuu myös sähköpostilistan kautta, paperiversiot tarvittaessa vain sähköpostilistan ulkopuolisille.