Toimintakertomus 2018

INARIN RESERVINUPSEERIT RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Yhdistys on perustettu Ivalossa 10.10.1949. Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 8.12.1951.
Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakun­nan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Vuonna 2018 yhdistyksen toiminnan painopiste oli urheilu-/ampumatoiminnassa. Lisäksi yhdistykseksellä oli edustus useissa juhlatilaisuuksissa. Jokavuotisia tapahtumia olivat kevät-, kesä- ja syysammunnat sekä yhteistyössä Inarin Reserviläisten kanssa kevennetty kenttäkelpoisuustapahtuma ”Reserviläiskisa” kesäkuussa ja herrasmieskilpailu ”Kaamoskisa” lokakuun lopulla.

Toimihenkilöt

Toimintavuonna 2018 yhdistyksen hallituksessa toimivat seuraavat jäsenet:
Kivi Jyrki puheenjohtaja sekä ampumaupseeri, Martin Erkki varapuheenjohtaja, Suuripää Matti sihteeri, Akkanen Olavi urheilu-upseeri, Vierelä Tapani taloudenhoitaja, Jääskö Markku kerhomestari, Paananen Hannu, Huotari Jari, Turunen Risto ja Harmanen Jukka.

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimi Ulvinen Tapio ja Warséll Seppo, varamiehinä Alkio Tapani ja Kotikangas Seppo
(syyskokouksen 2017 päätös).

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi valittiin Warséll Seppo.

Jäsenistö

Toimintavuonna jäseniä oli 45 (31.12.2018). Jäsenmaksu oli 48 €.

Toiminta

Yhdistyksen toiminta on ollut erittäin vilkasta. Toiminnan perinteistä osaa edustivat seppeleenlasku sankarihaudalla Kaatuneiden muistopäivänä ja Itsenäisyyspäivänä sekä Jouluaaton kunniavartio. Ivalon Rajajääkärikomppanian valatilaisuuksiin osallistuttiin ja RjK:n kotiuttamisjuhlissa palkittiin koke­laita. Myös kokelasinfoja pidettiin. Luton miesten perinneyhdistyksen toimintaan on osallistuttu aktiivisesti. Aktiivisia kuntoilijoita palkittiin ResUl:n kunniakirjoilla. Yhdistyksen jäseniä muistettiin heidän merkkipäivinään.

Toimintavuonna yhdistyksen vuosikokouksia oli kaksi; hallitus kokoontui kuusi kertaa.

Koulutus- ja yhteistoiminta Ivalon Rajajääkärikomppanian, MPK:n Lapin KOTU-yksikön ja muiden vapaaehtoista maan­puo­lustustyötä tekevien järjestöjen kanssa on ollut vilkasta. Kuluneen vuoden aikana olemme olleet järjestämässä tai osallistumassa seuraaviin tapahtumiin:

Urheilu / ammunta

Edustus

Muu toiminta

Tiedottaminen

Toiminnastaan Inarin Reservinupseerit ry on tiedottanut kotisivullaan, jäsenkirjein, sähköpostilla ja paikallislehden ilmoituspalstalla.

Yhteistyö

Yhteistoiminta Lapin Rajavartioston Ivalon Rajajääkärikomppanian, Inarin Reserviläisten sekä Lapin Rajavar­tios­ton killan Ivalon osaston kanssa on ollut kitkatonta. Inarin Reservinupseerit ry on saanut tukea tarvitessaan, mistä kiitos asianosaisille.