Hallitus

Kerhon toimintaa johtaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Jorma Nisula.

Puheenjohtaja

Nisula Jorma

Yliluutnantti (Res.)

0400 453709

jorma.nisula@kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja

Sortila Matti

Luutnantti (Res.)

040 5928728

matti@sortila.fi

Rahastonhoitaja

Martti Veijo

Yliluutnatti (Res.)

0500 440 274

martti.veijo@welho.com