Toiminta vuonna 2017

HELSINGIN RESERVINUPSEERIEN JÄÄKÄRIKERHO

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Toimintakausi oli Jääkärikerhon 66. vuosi. Toiminta perustui kerhon toimintasuunnitelmaan sekä kerhon ja RUL:n sääntöjen mukaisesti määriteltyihin vakiintuneisiin muotoihin. Vuoden 2017 painopisteinä oli kerho-/saunaillat, yhteistoiminta muiden kerhojen kanssa sekä yhteydenpito sidosryhmiin.

Yhteistoimintaa Uudenmaan Jääkäripataljoonan sekä Kaartin Jääkärirykmentin kanssa jatkoimme osallistumalla perinne- ja vuosipäiviin sekä komentajien vaihtotilaisuuksiin. Uudenmaan jääkäripataljoonan kesä- ja joulukuun kotiutustilaisuuksissa palkitsimme kunkin saapumiserän ansioituneimman kokelaan.

Kerhojen välistä yhteistoimintaa teimme Pioneeriosaston kanssa pitämällä yhteisen kerhoillan syyskokouksen yhteydessä. Kerhon jäsenet osallistuivat piirin ja pioneerien järjestämiin muihin yhteisiin tilaisuuksiin.

Tärkeitä kuukauden ensimmäisen tiistain kerho-/saunailtoja vietimme 11 kertaa Santahaminan Kiltasaunalla. Joulukuussa kerhoilta oli tavanomaista juhlallisemmin kalaillallisen merkeissä.

Saimme Jääkärikerholle oman ampumavuoron Töölön ampumaradalle 25.4.2017 alkaen joka toiselle tiistaille (parittomat viikot) vuoden 2017 syyskuun loppuun saakka.

Helsingin ja Uudenmaan piirien yhdistysten varautumisvastaavien toiminnan suunnittelutilaisuus järjestettiin 28.1.2017 Taistelukoululla Tuusulassa. Tilaisuuteen osallistui kerhon varautumisvastaava.

Sääntömäärinen kevätkokous pidettiin 21.3.2017 Katajanokan Kasinolla. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen oli HRUP:n järjestämä esitelmätilaisuus.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 31.10.2017. Kokouksessa hyväksyttiin Jääkärikerhon toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä valittiin kerhon hallitus kaudelle 2018: puheenjohtaja Jorma Nisula, varapuheenjohtaja Matti Sortila, rahastonhoitaja Martti Veijo sekä muut jäsenet Esa Roiha, Leo Saulamo, Yrjö Saulamo ja Timo Tampo. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaakko Ilvessalo ja Pertti Saarelainen.

Hallitus kokoontui kaksi kertaa 21.3.2017 ja 31.10.2017. Tämän lisäksi yhteisiä asioita käsiteltiin tarvittaessa kerho-/saunailloissa. Osallistuimme RUL:n liittokokoukseen, HRUP:n järjestämiin piirikokouksiin, nuorten toimikunnan kokouksiin ja piirin yhteistoimintakokouksiin.

Jääkärikerhon vuosijuhlaa vietimme 8.4.2017 saaristolaispöydän ympärillä Santahaminassa Maanpuolustuskerholla.

Tiedotustoimintaa hoidimme Helsingin Reservin Sanomien paperisen ja digitaalisen lehden kautta sekä puheenjohtajan lähettämillä sähköpostitiedotteilla. Lisäksi kerholla on kotisivut osoitteessa: ”https://www.rul.fi/jaakarikerho/”.

Maksaneita jäseniä vuoden 2017 lopussa oli 120. Vastaava luku oli 2016 lopussa 122, vuoden 2015 lopussa 118 ja vuoden 2014 lopussa 116. Kerhon jäsenrekisterissä oli vuoden 2017 lopussa 143 jäsentä, joista 35 % oli alle 30-vuotiaita, kun vuoden 2016 lopussa jäsenrekisterissä oli 129 jäsentä, joista 31 % oli alle 30-vuotiaita.

Kerhon talous on perustunut jäsenmaksu- ja saunailtatuottoihin.

Kerhon hallintoa ja juoksevaa toimintaa on hoitanut hallitus, johon ovat kuuluneet vuonna 2017:
Ylil Jorma Nisula, puheenjohtaja
Evl Esa Roiha varapuheenjohtaja
Ylil Martti Veijo rahastonhoitaja
Ylil Yrjö Saulamo sihteeri
Ltn Matti Sortila
Kapt Leo Saulamo
Vänr Timo Tampo.

Toiminnantarkastajina ovat toimineet ylil Jaakko Ilvessalo ja kapt Pertti Saarelainen.

Kerhon hallituksen haasteena on nuorten upseerien saaminen mukaan toimintaan.