Toiminta vuonna 2019

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Yleistä

Toimintakausi oli Jääkärikerhon 68. vuosi. Toimintamme perustui kerhon toimintasuunnitelmaan sekä kerhon ja RUL:n sääntöjen mukaisesti määriteltyihin vakiintuneisiin muotoihin. Vuoden 2019 painopisteinä olivat ampumaharjoitustilaisuudet, kerho-/saunaillat, yhteistoiminta muiden kerhojen kanssa sekä yhteydenpito sidosryhmiin.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa Uudenmaan Jääkäripataljoonan sekä Kaartin Jääkärirykmentin kanssa jatkoimme osallistumalla UudJP:n perinnepäivään 12.3. Palkitsimme kunkin saapumiserän ansioituneimman kokelaan varusmiesten kotiutustilaisuuksissa Uudenmaan jääkäripataljoonassa kesä- ja joulukuussa 19.6. ja 18.12. Tuomas Hauvala edusti Jääkärikerhoa.

Kerhojen välistä yhteistoimintaa teimme Pioneeriosaston kanssa viettämällä yhteiset kerhoillat kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Kerhon jäsenet osallistuivat RUL:n ja HRUP:n järjestämiin tilaisuuksiin ja kokouksiin.

Kerho-/saunaillat

Tärkeitä kuukauden ensimmäisen tiistain kerho-/saunailtoja vietimme 11 kertaa Santahaminan Kiltasaunalla. Joulukuun kerhoilta oli tavanomaista juhlallisempi kalaillallisen merkeissä.

Urheiluammunta

Jääkärikerholaiset harjoittivat ampumatoimintaa Töölön ampumaradalla säännöllisesti kerran kuukaudessa. Tilaisuuksissa oli paikalla 3-10 jäsentä. Syksyllä päätettiin käynnistää kerhon oman pistoolin hankinta.

Varautumistoiminta

Varautumistoiminnassa ei ollut mitään tapahtumia.

Kokoukset

Sääntömääräisen kevätkokouksen pidimme Katajanokan Kasinon tiloissa 25.3. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat kuten vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Sääntömääräisen syyskokouksen pidimme 22.10. HRUP:n tiloissa osoitteessa Döbelninkatu 2. Kokouksessa hyväksyttiin vuodelle 2020 Jääkärikerhon toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin kerhon hallitus. Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Jorma Nisula, varapuheenjohtajaksi Pasi Rintamaa, rahastonhoitajaksi Martti Veijo sekä muiksi jäseniksi Tuomas Hauvala, Antti Jeskanen, Anton Mellanen ja Esa Roiha. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaakko Ilvessalo ja Pertti Saarelainen. Kokouksen jälkeen oli Pioneeriosaston järjestämä esitelmätilaisuus.

Hallitus kokoontui neljä kertaa. Lisäksi yhteisiä asioita käsiteltiin tarvittaessa kerho-/saunailloissa.

Puheenjohtaja osallistui RUL:n neuvottelukunnan kokouksiin 9.4. ja 23.9., RUL:n liittokokoukseen 16.11. ja HRUP:n piirikokouksiin 13.5. ja 11.11. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja nuorisoupseeri osallistuivat HRUP:n järjestämiin puheenjohtajapäiviin 18.3. ja 23.10. Nuorisoupseeri Tuomas Hauvala osallistui nuorten toimikunnan toimintaan.

Juhlat

Jääkärikerhon vuosijuhlaa vietimme Helsingin Suomalaisella klubilla 26.4. Läsnä oli 10 jääkäriä ja 3 heidän puolisoaan.

Tiedotustoiminta

Tiedotustoimintaa hoidimme Helsingin Reservin Sanomien paperisen ja digitaalisen lehden kautta sekä puheenjohtajan lähettämillä sähköpostitiedotteilla. Lisäksi kerholla on RUL:n tarjoamat kotisivut osoitteessa: ”https://www.rul.fi/jaakarikerho/”

Jäsenasiat

Maksaneita jäseniä oli vuoden 2019 lopussa 124 jääkäriä. Vastaava luku 2018 lopussa oli 119. Kerhon jäsenrekisterissä 14.1.2020 oli 149 jäsentä. Heistä 68 henkilöä eli 46 % oli alle 30-vuotiaita.

Talous

Kerhon talous perustui jäsenmaksu- ja saunailtatuottoihin. Kerhon osuus kokonaisjäsenmaksusta nostettiin 7 eurosta 11 euroon. Saunasta perittävä maksu päätettiin nostaa 5 eurosta 10 euroon/saunoja/kerta, jotta saunatuotot kattavat paremmin kerholta veloitettavat saunamaksut,.

Hallinto

Kerhon hallintoa ja juoksevaa toimintaa hoiti hallitus, johon vuonna 2019 kuuluivat:

Ylil Jorma Nisula,               puheenjohtaja ja sihteeri

Ltn Matti Sortila                varapuheenjohtaja

Ylil Martti Veijo                  rahastonhoitaja

Evl Esa Roiha

Ylil Pasi Rintamaa

Ylil Juhani Elomaa

Vänr Tuomas Hauvala

Toiminnantarkastajina toimivat ylil Jaakko Ilvessalo ja kapt Pertti Saarelainen.

Kerhon hallituksen tärkeinä tehtävinä tulevina kausina on kerhon toiminnan ajanmukaistaminen ja suuntaaminen siten, että nuoremmat upseerit saadaan laajemmin mukaan kerhon toimintaan.