Kalenteri

Elokuu 2020
m t k t p l s
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

Toiminta vuonna 2018

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Yleistä

Toimintakausi oli Jääkärikerhon 67. vuosi. Toiminta perustui kerhon toimintasuunnitelmaan sekä kerhon ja RUL:n sääntöjen mukaisesti määriteltyihin vakiintuneisiin muotoihin. Vuoden 2018 painopisteinä olivat kerho-/saunaillat, yhteistoiminta muiden kerhojen kanssa sekä yhteydenpito sidosryhmiin.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa Uudenmaan Jääkäripataljoonan sekä Kaartin Jääkärirykmentin kanssa jatkoimme osallistumalla UudJP:n perinnepäivään 9.3. sekä komentajien vaihtotilaisuuksiin 28.6. ja 29.6. Uudenmaan jääkäripataljoonan kesä- ja joulukuun kotiutustilaisuuksissa 13.6. ja 19.12. palkitsimme kunkin saapumiserän ansioituneimman kokelaan. Tuomas Hauvala edusti Jääkärikerhoa.

Kerhojen välistä yhteistoimintaa teimme Pioneeriosaston kanssa viettämällä yhteiset kerhoillat kevät- ja syyskokousten yhteydessä. Kerhon jäsenet osallistuivat HRUP:n järjestämiin yhteisiin tilaisuuksiin. Matti Sortila työskenteli 9.2. ”Itsenäisen Suomen kenttätykistö 100-vuotta” esittelyssä.

Kerho-/saunaillat

Tärkeitä kuukauden ensimmäisen tiistain kerho-/saunailtoja vietimme 11 kertaa Santahaminan Kiltasaunalla. Joulukuun kerhoilta oli tavanomaista juhlallisempi kalaillallisen merkeissä. Huhtikuussa oli mukana nuorten toimikunnan jäseniä, joiden kanssa harjoiteltiin laser-pistoolilla ampumista.

Urheiluammunta

Jääkärikerholla oli oma ampumavuoron Töölön ampumaradalla kerran kuukaudessa. Tilaisuuksissa oli paikalla 3-10 jäsentä. Kerhon ampumatoimintaa varten hankittiin 1.500 kpl panoksia.

Varautumistoiminta

Matti Sortila osallistui varautumiskoulutuksen ohjelman esittelyyn HRUP:n tiloissa 17.1.

Kokoukset

Sääntömäärinen kevätkokous pidettiin 27.3. Ramboll CM Oy:n tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kokouksen jälkeen oli Pioneeriosaston järjestämä esitelmätilaisuus.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 29.10. Ramboll CM Oy:n tiloissa. Kokouksessa hyväksyttiin Jääkärikerhon toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä valittiin kerhon hallitus kaudelle 2019. Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Jorma Nisula, varapuheenjohtajaksi Matti Sortila, rahastonhoitajaksi Martti Veijo sekä muiksi jäseniksi Juhani Elomaa, Tuomas Hauvala, Pasi Rintamaa ja Esa Roiha. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaakko Ilvessalo ja Pertti Saarelainen. Kokouksen jälkeen oli Pioneeriosaston järjestämä esitelmätilaisuus.

Hallitus kokoontui kolme kertaa. Lisäksi yhteisiä asioita käsiteltiin tarvittaessa kerho-/saunailloissa.

Puheenjohtaja osallistui RUL:n neuvottelukunnan kokouksiin 10.4. ja 7.9. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat HRUP:n järjestämiin puheenjohtajapäiviin 20.3. ja 9.10. Nuorisoupseeri Tuomas Hauvala osallistui nuorten toimikunnan toimintaan.

Juhlat

Jääkärikerhon vuosijuhlaa vietimme Helsingin Suomalaisella klubilla 13.4.

Tiedotustoiminta

Tiedotustoimintaa hoidimme Helsingin Reservin Sanomien paperisen ja digitaalisen lehden kautta sekä puheenjohtajan lähettämillä sähköpostitiedotteilla. Lisäksi kerholla on RUL:n tarjoamat kotisivut osoitteessa: ”https://www.rul.fi/jaakarikerho/”

Jäsenasiat

Maksaneita jäseniä oli vuoden 2018 lopussa 119 jääkäriä. Vastaava luku 2017 lopussa oli 120. Kerhon jäsenrekisterissä 15.1.2019 oli 133 jäsentä. Heistä 38 % oli alle 30-vuotiaita.

Talous

Kerhon talous on perustunut jäsenmaksu- ja saunailtatuottoihin.

Hallinto

Kerhon hallintoa ja juoksevaa toimintaa hoiti hallitus, johon vuonna 2018 kuuluivat:

Ylil Jorma Nisula, puheenjohtaja ja sihteeri; ltn Matti Sortila, varapuheenjohtaja; ylil Martti Veijo, rahastonhoitaja; evl Esa Roiha; ylil Yrjö Saulamo; kapt Leo Saulamo ja vänr Timo Tampo

Toiminnantarkastajina ovat toimineet ylil Jaakko Ilvessalo ja kapt Pertti Saarelainen.

Kerhon hallituksen tärkeinä tehtävinä tulevina kausina on kerhon toiminnan ajanmukaistaminen ja suuntaaminen siten, että nuoremmat upseerit saadaan paremmin mukaan kerhon toimintaan.