Toimintakertomus 2018

KARHULAN RESERVIUPSEERIKERHO RY:N TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. – 31.12.2018

YLEISTÄ

Vuosi 2018 oli kerhon 77. toimintavuosi. Vuoden aikana oli tavoitteena kerhon toiminnan jatkumisen turvaaminen ja oman toimipaikan, Viirinkallion Korsun ylläpitäminen. Kerhoiltoja yms. oli 11 kpl.  Niissä kuultiin korkeatasoisia turvallisuus- ja sotilaspoliittisia esitelmiä.
Kesän lopulla järjestettiin Honkalassa (avec) kerhoilta, jossa järjestettiin jäsenille ruutiaseammuntaa, grillausta, tehtävärata sekä saunomista.
Prosenttiammuntoja jatkettiin menestyksekkäästi kerhoiltojen yhteydessä kuluneena vuonna.
Vuoden 2017 lopulla oli hankittu korsun sisäilman vaihtoon ja kosteudenpoistoon sekä lämmön talteen ottoon tarkoitettu ilmanvaihdin. Sillä todettiin olevan myönteinen vaikutus sähkön kokonaiskulutukseen sekä korsun sisäilman laatuun.
Kymenlaakson reserviupseeripiirin toiminnassa kerhomme oli myös vahvasti mukana. Kerhostamme oli piirihallituksen jäsenenä Samppa Ahtiainen ja varalla Timo Seppälä. Piirin palkitsemistoimikunnan jäsenenä oli Timo Seppälä. Piirin kevätkokouksessa Paavo Siitarille luovutettiin kenraalipatsas ansiokkaasta toiminnasta reserviupseerina Kymenlaakson piirissä.

HUOMIONOSOITUKSET v. 2018 toiminnasta

Reserviupseerimalja vuoden 2018 pyyteettömästä työskentelystä, ahkeruudesta ja palvelualttiudesta kerhossa, yliluutnantti Antti Heiskanen

Karhulan Reserviupseerikerhon ansiomitali ansiokkaasta toiminnasta reserviupseeriaatteen edistämiseksi, vänrikki Marko Pesola

Sunilan Malja aktiivisesta reserviupseeriaatetta palvelevasta toiminnasta, luutnantti Mika Friman

Ritarihaarikka  vuoden 2018 urheilusaavutuksista ei jaeta

Eetun Kuntopatsas aktiivisesta kuntoliikunnan harrastamisesta, everstiluutnantti Jyrki  Laukkanen

MUISTO- JA MERKKIPÄIVÄT

Edesmenneiden kerhomme jäsenten Matti Laukkasen, Ilkka Lempiäisen, Ismo Lehmuksen ja Martti Maasillan muistoa kunnioitettiin hiljaisella hetkellä kerhoilloissa.
Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Matti Laukkasen siunaustilaisuuteen 3.2. Kotkan kirkossa ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Martti Maasillan siunaustilaisuuteen 2.11. Kymin kirkossa.
Kerhomme merkkipäiviä viettäneitä jäseniä on muistettu asianmukaisesti.

TOIMIHENKILÖT

Kerhon hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa ja piti 1 sähköpostikokouksen. Hallitukseen kuuluivat seuraavat kerhon jäsenet:  Puheenjohtaja Markku SaastamoinenVarapuheenjohtaja Samppa AhtiainenSihteeri  Timo Seppälä Taloudenhoitaja Lasse Härkönen  Yhteiskuntaupseeri Paavo SiitariKorsumestari Mats Saari Kerhomestarit Sebastian Orimus  ja Marko Pesola Koulutusupseeri Lauri Eerola Ampumaupseeri Mika Friman Nuorisoupseeri Marko Pesola Urheilu-upseeri Antti HeiskanenJäsen Jyrki Laukkanen Toiminnantarkastajat Pentti Leisti ja Pekka Konttinen,Varatoiminnantarkastajat Teuvo Rehunen ja Jorma Puro

KERHOILLAT JA MUUT TILAISUUDET

10.1.2018 Sotatieteiden tohtori, kommodori evp Kai Varsion esitelmä: “Sukellusvene –    altavastaajan aseesta globaaliksi tuhovoimaksi”

31.1.2018 Professori Markku Salomaan esitelmä: ”Mistä seuraava suursota alkaa-Manilan laukauksistako?”

22.2.2018 Suurlähettiläs Matti Kääriäisen esitelmä: ”Kehitysavun kirous”

13.3.2018 Everstiluutnantti Jyrki Laukkasen esitelmä: ”Suomen ilmavoimat 100 v”, Talvisotailta. Kerhon kevätkokous

17.4.2018 UPI tutkija Olli Ruohomäen esitelmä: ”Terrorismin uhka Euroopassa ja Suomessa”

21.5.2018 Seppeleen laskeminen Kymin sankarihaudalla

23.5.2018 Toimittaja Pentti Sainion esitelmä kirjastaan: ”USA ja Suomenhävittäjähankinta Hornetien jälkeen”

4.6.2018 Lohisopparetki

14. ja 15.8.2018 Risusavotta

30.8.2018 Iltarastit ja -ammunnat ruutiaseilla. Sauna ja grilliruokaa

26.9.2018 Suurlähettiläs Antti Kuosmasen esitelmä:” Onko jäsenyys Natossa Suomelle turva vai uhka?”

25.10.2018 Eversti Ahti Lapin esitelmä: ”Suomen ilmasodankäynnin uusi doktriini- ohjuspuolustus”

15.11.2018 Kokousesitelmä merivoimien komentaja, kontra-amiraali Veijo Taipalus”Suomen Merivoimat”. Kerhon syyskokous

6. ja 24.12.2018 Seppeleen laskeminen ja kunniavartio Kymin sankarihaudalla

Vuosi 2018

HARRASTUS-, KILPAILU- JA KUNTOILUTOIMINTA

Piirin kerhojen välisessä toimintakilpailussa Karhulan kerho oli mukana monipuolisesti.
Senioriupseeriryhmän aktiivinen ote on jatkunut esimerkillisenä. Kerhomme jäsenistä yli 40 kuntoili mm. viikoittain innokkaasti kuntosalilla. Kuntosuorituksia tuli runsaasti. Suoritusten sähköisen raportoinnin avulla suoritukset tulivat luotettavasti raportoiduksi Reserviläisurheiluliiton tietokantaan.

PROSENTTIAMMUNTA

Prosenttiammuntoja jatkettiin kerhoiltojen yhteydessä. Ammunnan suoritti 27 kerhon jäsentä.

KORSU

Korsussa on ollut pääasiassa omia sekä muutamia ulkopuolisia tilaisuuksia vuoden aikana.
Kerhon aseita on säilytetty ja säilytetään toistaiseksi korsussa lukitussa asekaapissa asevastaavien valvonnassa.
Sähkön kulutuksen seurannassa on todettu saadun laiteinvestoinneilla aikaiseksi huomattava pudotus takavuosien tasolta noin 35 000 kWh. Vuoden 2018 aikana käytettiin 22 869 kWh sähköä.

Korsun käytettävyyttä ja kerhon vetovoimaisuutta parantanut toimenpide oli vuoden 2017 lopulla investoitu sisäilman laatua parantava, lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtolaite. Antti Heiskasen ja Mika Frimanin asiantuntevasti asentamana laitteisto on toiminut odotusten mukaisesti.
Ilmankosteuden hallintaa varten hankittiin 2 kpl Trotec TTK105 S ilmankuivaajaa vuoden 2018 aikana.

KERHON TALOUS

Vuoden 2018 tilinpäätös, tase ja toiminnantarkastuslausunto, raha- ja sijoitusraportti sekä toimintakertomus ovat kevätkokousaineistossa.

JÄSENISTÖ

Kauden lopussa 31.12.2018 oli jäseniä yhteensä 166, joista

Toimintakauden aikana kerhoon liittyi yksi (1) uusi jäsen.
Toimintakauden aikana kerho menetti yhteensä kuusi (6) jäsentä, joista

TIEDOTUSTOIMINTA

Kerhon omaa tiedotuslehteä Viiriä ei ole kustannus- ja resurssisyistä julkaistu vuonna 2018.
Sähköpostia sekä kerhon kotisivuja www.rul.fi/karhula on käytetty kerhon omien ja muidenkin reserviupseeritoimintaan liittyvien tahojen tiedotteiden ja tilaisuuksien- sekä kilpailukutsujen välittäjänä.
Jatkossa jäsenistön edellytetään ilmoittavan sähköpostiosoitteensa ja sen muutokset jäsenrekisterin pitäjälle eli sihteerille, osoitteeseen: timo.seppala@kymp.net.
Toimintavuoden lopussa sähköpostiringissä oli 152 jäsenen sähköpostiosoite. Kahdellatoista (12) kerhon jäsenellä ei joko ole sähköpostiosoitetta tai ei ole antanut sitä kerhon käyttöön.
Pääosin kaupunkilehti Ankkuria käytettiin s-postin ohella eri tapahtumien ilmoittamiseen.
Karhulassa 1.2.2019

HALLITUS