KHRU 100v

Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry täyttää 100 vuotta 2025. Yhdistyksemme on ensimmäinen reserviläisjärjestö, josta myös reserviupseeritoiminta on maassamme käynnistynyt vuonna 1925.

KHRU:n tavoitteena on tehdä tutkimus satavuotisesta historiastamme ja liittää Suomen maanpuolustuksen, vapaaehtoisen maapuolustuksen, Suojeluskuntien ja reserviläistoiminnan vaiheet yhdistyksemme pitkään polkuun. Todennäköisesti yhdistyksessämme ja yhteisytöorganisaatioissamme toimineet lukuisat henkilöt tulevat tutkimuksessa myös esiin. KHRU100-projekti käynnistettiin keväällä 2022.

Arkistovaihe

Kevään 2022 aikana Maanpuolustustalolla säilytetty laaja Helsingin Res.ups.piirin arkisto (jonka osa yhdistyksemme arkisto on) käytiin läpi ja luokiteltiin Kansallisarkiston käyttämän luokittelun mukaisesti. Näin arkisto on jatkossa tutkijoiden käytettävissä ja KHRU100-projektimme tulee olemaan ensimmäinen, jossa sitä hyödynnetään. Arkisto sisältää pöytäkirjoja, talousdokumentteja, viestinvaihtoa, valokuvia, julkaisuja jne. Luokiteltu ja järjestetty materiaali kattoi lopulta yli 380 arkistomappia.

Arkistovaiheen toteuttu ja aineiston luokitteli filosofian maisteri ja historian tutkija Sami Eerola. KHRU:n arkisto tullaan tallentamaan Kansallisarkiston kokoelmiin.

Tutkimusvaihe

Arkiston selvittämisen jälkeen toteutetaan tutkimusvaihe, jonka tavoitteena on tieteelliset kriteerit täyttävä esitys tai julkaisu(ja) aiheesta. Yhdistyksemme on perustettu 1925 nimellä Reserviupseerit ry ja siihen on vuosikymmenien kuluessa yhdistetty myös muita reserviupseerikerhoja, joiden perinnetoimintaa jatkamme. Helsingin Reserviupseeripiiri ja Reserviupseeriliitto on myös perustettu myöhemmin, kun toiminta on laajentunut.

KHRU100-projektin tutkimusvaiheen toteuttaa filosofian tohtori ja akatemiatutkija dosentti Oula Silvennoinen, joka on myös itse reserviupseeri.

Tukijat ja yhteistyökumppanit

Yhdistyksemme on pitkän historiansa aikana ollut monessa mukana vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentällä ja yhteistoimintaa on ollut monien muiden tahojen kanssa. Haemme projektia tukemaan yhteistyökumppaneita, joiden toimintaa aihe koskettaa ja joiden historiaan yhdistyksemme, ja reserviupseeritoiminta laajemminkin, liittyy.

Omilta jäseniltämme ja muilta alan järjestöiltä otamme mielellämme vastaan muistoja, materiaalia, valokuvia jne. Materiaalia ja tietoa on varmasti vielä arkistoissa, joista emme ole osanneet sitä itse hakea.

Voit olla yhteydessä KHRU100-toimikuntaan lähettämällä sähköpostia: khru100 (at) khru.fi. Kerromme mielellämme lisää ja toivotamme kaikki lämpimästi mukaan projektiin osallistujina tai tukijoina!