Varautumistoiminta

Varautumistoiminta aktivoituu.

30504 Varautumisen peruskurssi

Kohderyhmä:
Kuntien, kuntayhtymien ja pelastustoimen sekä valtion paikallis- ja aluehallinnon viranhaltijat, luottamushenkilöt ja järjestöjen edustajat

Kurssin tarkoitus
Toimitko esimies- tai asiantuntijatehtävissä ja työskenteletkö julkishallinnollisessa organisaatiossa? Tai toimitko kunnan luottamustehtävissä tai edustatko järjestökenttää? Tarvitsetko perustietoa valmiussuunnittelusta, häiriötilanteiden hallinnasta ja kriisiviestinnästä sekä varautumista ohjaavista asiakirjoista jatkuvuuden hallinnan sekä varautumisen tietotaidon lisäämiseksi? Jos vastasit kyllä, on tämä kurssi tarkoitettu Sinulle. Varautumisen perusteet -kurssi antaa perustietämyksen Suomen varautumista ohjaavista asiakirjoista sekä kehittää kykyä varautua häiriötilanteisiin ja niiden hallintaan.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja

Ilmoittaudu: https://www.pelastusopisto.fi/kurssi/2022/varautumisen-peruskurssi-3/

 

30532 Yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

 

Kohderyhmä:
Kuntien, kuntayhtymien ja pelastustoimen sekä valtion paikallis- ja aluehallinnon viranhaltijat, luottamushenkilöt ja järjestöjen edustajat. Keskeisistä julkisista palveluista vastaavat viranhaltijat.

Kurssin tavoitteet
Kurssin jälkeen osallistujat:

Kurssin sisältö
Kurssi syventää ja täydentää Varautumisen peruskurssin tietoja. Keskeisenä asiasisältönä on yhteistoiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kurssi sisältää lyhyen ajankohtaiskatsauksen varautumisasioihin.
Yhteistoiminta- ja varautumiskysymyksiä tarkastellaan seuraavista näkökulmista:

Ilmoittaudu: https://www.pelastusopisto.fi/kurssi/2022/yhteistoiminta-hairiotilanteissa-ja-poikkeusoloissa-3/