Kerhon historiaa

Kerhon historiaa

Kotkan Reserviupseerikerhon ry perustettiin sunnuntaina 10.6.1934. Perustamiskokouksessa Teatteritalolla oli läsnä 17 reservinvänrikkiä. Alustuksen jälkeen päätettiin kerho yksimielisesti perustaa. Koska myös kymiläisille reservinupseereille haluttiin varata tilaisuus kerhoon liittymiseen, annettiin lapselle nimeksi Kotkan Seudun Reserviupseerikerho. Sen toimialueeksi määrättiin Kotkan kaupunki ja Kymin kunta.

Suomen reserviupseeriliittoon yhdistyksemme hyväksyttiin osastona 1.10.1934. Yhdistysrekisteriin kerho hyväksyttiin 10.12.1934.

Kerholla on oma kunniamarssi, Kotka marssi. Sen on säveltänyt Aarne Nuotio. Sanat marssiin teki Väinö Oksanen.

Kerhon ensimmäinen puheenjohtaja oli vänrikki Reino Lithen. Varapuheenjohtaja Olavi Salomaa vastasi kuitenkin käytännössä kerhon toiminnasta heti alusta alkaen, puheenjohtajan muutettua miltei välittömästi pois paikkakunnalta. Ltn. Erkki Sipari valittiin sihteeriksi.

Toiminta ennen sotaa oli vaatimatonta. Jäsenet osallistuivat aktiivisesti Suojeluskunnan toimintaan. Sodan aikana pidettiin silti muutama esitelmä- ja luentotilaisuus. Uutena toimintamuotona oli sankarivainajien omaisten ja sotainvalidien huoltotoiminta. Kerho auttoi heitä mahdollisuuksiensa mukaan. Sodan jälkeen jouduimme valvontakomission kuultavaksi.

Kerhon pitkään historiaan on sisältynyt kaksi sotaa ja niitä seurannut vaurastuminen. Vuosikymmenien aikana kerho on ollut Kymenlaakson reserviupseeripiirin paras kerho useana vuotena. Hohdokkaista ajoista kertovat pytyt ja plaketit kerhon nimikkohuoneessa Kotkan Klubilla. Esitelmätilaisuudet ja vuosikokoukset onkin pidetty miltei poikkeuksetta Klubilla.


Naisten piilipyssykilpailu keväällä 1953

Yhdistyksellä oli myös varsin aktiivinen Naisjaosto. Se perustettiin 28.10.1953. Ensimmäinen puheenjohtaja oli Kerttu Åkesson. Naiset lahjoittivat mm. kerhon ensimmäisen lipun. Suosittuja olivat heidän järjestämänsä piilipyssykilpailut keväisin. Naisjaoston toiminta hiipui hiljalleen 1990-luvun alussa. Viimeisin toimitus oli Itsenäisyyspäivän kahvitus Seurakuntatalossa, sankarihaudoilla käynnin jälkeen.

Kerhon vahvoja toimintamuotoja ovat olleet urheilu ja ampumaurheilu, autopartiokilpailut, merikilpailut, suunnistus ja ammunta. 1970-luvulla myös johtamistaidon koulutus oli vahva toimintamuoto.

Yhdistys on koko toiminta-aikansa ollut edustettuna sekä Reserviupseeripiirissä että Reserviupseeriliitossa. Viimeisin kotkalainen puheenjohtaja Reserviupseeripiirissä on ollut majuri Kari Alanko.