Koulutustoimikunta

Koulutus on aina ollut olennainen osa reserviupseeriutta. Johtamiskoulutus on liiton koulutustoiminnan painopiste. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti RUL vastaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen johtamiskoulutusohjelmasta.

 

Koulutustoimikunnan tehtävät

 • Vapaaehtoisen maanpuolustustyön johtamiskoulutuksen kehittäminen
  • Johtamisen perus-, jatko- ja erikoistason kurssien ylläpitäminen sekä kouluttajakoulutus
  • Teemaseminaarin järjestäminen
 • Yhteydenpito koulutusasioissa MPK, PE ja MAAVE
 • Reserviupseerien sotilasammattitaitoa ylläpitävän ja kehittävän koulutuksen ideointi ja suunnittelu
 • Koulutusten ja koulutusjärjestelmän markkinoinnin kehittäminen

Kokoonpano 2020

 • Kapt Marko Honkanen, puheenjohtaja
 • Kapt Juha Mikkonen
 • Ylil Janne Hänninen
 • Kapt Kari I Mattila
 • Ylil Tatu Häkkinen
 • Kapt Mika Kainusalmi
 • Kapt Aki Mäkirinta
 • Komkapt Timo Niiranen
 • Ylil Eemeli Lappalainen
 • Ylil Mika Pakkanen
 • Maj Janne Kosonen