Veljespirtti

Veljespirtti on Lempäälän reserviyhdistysten omistama kerhomaja Laasonportin alueella Lempäälässä. Sillä on takanaan pitkä historia. Hirsirakennus on pystytetty joskus 1800-luvun puolessa välissä Lempäälän keskustaan Kuokatinmäelle Sääksmäeltä tulevan tien ja Tampere-Hämeenlinna-tien risteyksen tuntumaan. Se on alkuaikoina toiminut ainakin kaupan varastona ja pankin talousrakennuksena. Sen hirsiseinillä on nähtävissä vapaussodan aikaisia kranaatinjälkiä. Kerhon perustamisvuonna 1947 rakennuksen omisti Lempäälän Kansallis-Osake-Pankki ja kerho sai toimia tilassa alkuvuosinaan. Vuonna 1952 KOP lahjoitti kerhomajan Lempäälän Reserviupseerikerholle.

Vuonna 1968 kerhomaja jouduttiin siirtämään pois keskustasta, kun KOP myi kiinteistön tontteineen ja rakensi uudet toimitilat paikkaan, missä nykyisin on K-market. Monien vaiheiden jälkeen maja siirrettiin Lastusten kartanon maalle ampumaratojen ja pururadan läheisyyteen. Majan tontilla oli kirkasvetinen lähde, jota voitiin hyödyntää talousvetenä. Kerhon jäsen kapteeni Birger Kingelin vuokrasi tontin molempien yhdistysten käyttöön. Ampumaratoja hallinnoi Lempäälän Ampujat. Maja siirrettiin talkoilla ja tässä vaiheessa maja sai nimen Veljespirtti ja sen toiseksi omistajaksi tuli Lempäälän Aliupseeriyhdistys, myöhemmin Lempäälän Reserviläiset. Majaan laitettiin tässä yhteydessä sähkölämmitys.

Alkuaikoina maja on ollut myös molempien järjestöjen naistoimikuntien käytössä. Vuonna 1971 aloitettiin Maanpuolustuspäivän vietto lokakuun toisena sunnuntaina. Järjestelyvastuu vaihtui vuosittain. Laasonportin maa-alueen siirryttyä kunnan omistukseen 2000-luvun alussa ja alueen rakentamisen käynnistyttyä jouduttiin ampumaratojen käytöstä luopumaan. Kulttuurihistoriallisesti arvokas Veljespirtti maalattiin punamullalla talkoissa vuonna 2009 ja se palvelee perinteitä kunnioittaen maanpuolustusjärjestöjen käyttötilana uuden omakotialueen reunalla. Veljespirtti on osoitteessa Nousionrinne 28.

Maalaustalkoot veljespirtillä yhteistyössä Lempäälän reserviläisten kanssa