Liittokokouskutsu

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO – FINLANDS RESERVOFFICERSFÖRBUND ry

                            

KOKOUSKUTSU

 

Suomen Reserviupseeriliiton varsinainen liittokokous pidetään Turussa Radisson Blu Marina Palace hotelissa (osoite Linnankatu 32, 20100 Turku) lauantaina 16.11.2019 kello 14.00.

Valtakirjojen tarkistus alkaa kello 9.00 toisen kerroksen infopisteellä. Valtakirjan allekirjoittavat henkilöt, joilla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus. Valtakirjapohja on kokouskutsun liitteenä.

Liiton puheenjohtajaehdokkaiden vaalipaneeli alkaa klo 13.00 kokoustilassa Meri.

Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen 14§:n määrittämät ja oheisessa esityslistassa mainitut asiat:

1)    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit ja pöytäkirjantar­kastajat.

2)    Annetaan selostus liiton toiminnasta edellisen varsinaisen liittokokouksen jälkeiseltä ajalta.

3)    Päätetään liiton toiminnan ja talouden suuntaviivoista seuraa­vaksi kolmivuotiskaudeksi.

4)    Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kolmivuo­tiskaudeksi.

5)    Valitaan jäsenet varamiehineen liittovaltuustoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

6)    Päätetään missä lehdessä liittokokouskutsu julkaistaan.

7)    Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Liittokokousviikonlopun ohjelma ja viiden puheenjohtajaehdokkaan esittelyt löytyvät netistä.

Helsingissä 8.10.2019

 

SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO – FINLANDS RESERVOFFICERSFÖRBUND ry

 

Mikko Halkilahti                                     Janne Kosonen
puheenjohtaja                                        toiminnanjohtaja

***

ESITYSLISTA

 

Suomen Reserviupseeriliiton varsinainen liittokokous pidetään Turussa Radisson Blu Marina Palace hotelissa (osoite Linnankatu 32, 20100 Turku), kokoustilassa Meri

 1. Kokouksen avaus
  – liiton puheenjohtaja, majuri Mikko Halkilahti
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta  
 1. Kokouksen sihteerien valinta (2)  
 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta  
 1. Edustettuina olevat jäsenyhdistykset ja niiden äänimäärät  
 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 1. Selostus liiton toiminnasta 2017 – 2019  
 1. Liiton kolmivuotissuunnitelma 2020 – 2022  
 1. Liiton puheenjohtajan vaali  
 1. Liittovaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali  
 1. Seuraavan liittokokouksen kokouskutsun julkaiseminen 
 1. Mahdolliset muut asiat  
 1. Kokouksen päätös