Vapaaehtoiset harjoitukset ja muu toiminta

VAPAAEHTOISET HARJOITUKSET (VEH)

LORUn jäsenellä on reserviläisenä mahdollisuus hakeutua Opiskelijain Reserviupseeripiirin kautta Puolustusvoimien järjestämiin vapaaehtoisiin kertausharjoituksiin. Näistä harjoituksista tiedotetaan ORUPin kuukausikäskyssä. Näihin harjoituksiin osallistuville maksetaan kulukorvaukset ja harjoituksista kertyy kertausharjoitusvuorokausia, joita vaaditaan reservissä ylenemiseen.

EKSKURSIOT

Jäsenistölle pyritään järjestämään mielenkiintoisia tutustumiskäyntejä erilaisiin sotilaallisiin ja sotahistoriallisiin kohteisiin. Tutustumiskäyntejä suunnitellessa kuunnellaan jäsenistön toiveita ja mikäli sinulla on tiedossa jonkin mielenkiintoine kohde, johon haluaisit tutustua, ota yhteyttä hallitukseen!