Toimintakertomus 2018

Loviisan Reserviupseerikerho ry:n toimintakertomus vuodelta 2018


 

TOIMINTAKERTOMUS 2018

 

1. Yleistä

Vuosi 2018 oli Loviisan Reserviupseerikerhon 80. toimintavuosi.
Kerhon toiminta oli vuoden aikana aktiivista ja monipuolista, sisältäen perinteiset sääntömääräiset kokoukset ja kunniavartiot, joiden lisäksi kerho tuki Loviisan seudulla järjestettyjä reserviläis- ja MPK-tapahtumia.
Toimintavuoden merkittävimpänä tavoitteena on ollut aktiivinen osallistuminen reserviläisten ampumaharjoittelutoiminnassa sekä yhteistyön varmistaminen Loviisan ampumaradan kanssa pitkäaikaisen toiminnan jatkumiseksi.
Kerho sai vuoden aikana 5 uutta jäsentä, 2 lopetti, jäsenrekisterissä oli vuoden lopussa 70 jäsentä.

 

2. Toimihenkilöt

Kertomusvuoden hallituksen puheenjohtajana toimi yliluutnantti Pamela Weckman.
Hallituksen muut jäsenet:
varapuheenjohtaja: yliluutnantti evp Jarkko Törmänen
sihteeri/jäsenupseeri: kapteeni Olle Antell
ampumaupseeri: kapteeni Kristian Westerlund
tiedotus- ja koulutusupseeri: yliluutnantti Jarkko Törmänen
talousupseeri: vänrikki Henrik Mickels
nuorisoupseeri: vänrikki Tomas Määttä
liikuntaupseeri: yliluutnantti Kimmo Heikkinen
perinneupseeri: majuri B-G Schauman
jäsen luutnantti: Jan-Anders Winqvist

Kerhon kunniapuheenjohtaja majuri res Håkan Karlsson on toiminut urheilu upseerina hallituksen ulkopuolella.

Toiminnantarkastajina vuonna 2018 toimivat Olof Lassas ja Esa Hämäläinen.

Yhdistys jatkaa Pirunpohjan Blenheim-turmien muistomerkistä huolehtimista, sekä muistotilaisuuksien järjestämisiä noin 5 vuoden välein kulloinkin erikseen sovituilla tavoilla.

 

3. Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21. maaliskuuta 2018 Fortumin Ullakolla Loviisassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pamela Weckman ja sihteerinä Olle Antell. Paikalla oli 12 jäsentä.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 13. marraskuuta Fortumin Ullakolla Loviisassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pamela Weckman ja sihteerinä Olle Antell. Paikalla 10 jäsentä.

Kerhon hallitus on kertomusvuoden aikana kokoontunut yhteensä kuuteen pöytäkirjattuun kokoukseen jonka lisäksi on järjestetty yksittäisiä lyhyitä palavereja. Lisäksi hallituksen jäsenten kesken on pidetty yhteyttä aina tarpeiden mukaan puhelimitse ja sähköpostin välityksellä.

 

4. Reserviläis- ja urheilutoiminta

Loviisan seudun reserviläisten toteuttama Loviisan reserviläispäivä järjestettiin Loviisan ampumaurheilukeskuksessa lauantaina 10.3.2017. Tapahtuman johti ylimatr res Caj Schauman (Loviisan RES:n Pj), ja mukana päivän toteutuksessa oli kapt res Bengt Wahlroos.

MPK Porvoon toteuttama kenttäkelpoisuus- ja liikuntatapahtuma Brandenstein-marssi 2018 järjestettiin jälleen Loviisassa lauantaina 7.4.2018, joka oli samalla Osasto Brandensteinin maihinnousun 100-vuotispäivä.
Tapahtuman johtajana toimi Jarkko Törmänen ja sen järjestelyissä olivat kerhosta mukana Pamela Weckman, Kimmo Heikkinen, sekä kerhon ulkopuolelta Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK, Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys, Vapaussodan perinneliitto, aikakauslehti Suomen Sotilas ja Loviisan kaupunki.
Vuosipäivän aluksi heti seppeleiden laskujen jälkeen puheen piti yhdistyksen jäsen, historian dosentti ltn res Erkki Teräväinen, yhdessä Bundeswehrin evl evp Agilolf Kesselringin kanssa, joiden jälkeen Brandenstein-marssi käynnistettiin.

Muistopäivän aikana Loviisan seudun reserviläiset ry. järjesti myynti- ja esittelypisteen Loviisan torilla, yhdessä päivän ajaksi Loviisan tilatun Tuusulan sotilaskotiyhdistyksen kanssa.
100-vuotispäivän Brandenstein-marssille osallistui järjestäjineen noin 150 henkilöä ja torilla järjestettyihin tapahtumiin satoja kaupunkilaisia.

Kerhon liikuntaupseeri Kimmo Heikkinen järjesti “Sarvilahden maraton” -juoksutapahtuman Loviisassa toimintavuoden aikana yhteensä 4 kertaa.
Järjestelyissä oli mukana koulutusupseeri Jarkko Törmänen.

Vuoden aikana toteutetuista kerhon pistooli- ja kivääriammunnoista vastasivat ampumaupseeri Kristian Westerlund ja koulutusupseeri Jarkko Törmänen.

 

5. Hengellinen toiminta ja osallistuminen

Kerhon hengellisenä johtajana toimi kirkkoherra Seppo Apajalahti Loviisan suomalaisesta seurakunnasta.

6.2. Kerhon varapuheenjohtaja (Vapaussodan perinneliiton jäsen ja edustaja) Jarkko Törmänen laski seppeleen vapaussodan v. 1918 Loviisan taistelun 100-vuotispäivän muistoksi “Essonmäen” muistokivellä. Tilaisuudessa oli mukana Frihetskrigets södra traditionsföreningin paikallisia jäseniä ja paikallisia vierailijoita.

7.4. järjestettiin Loviisan vapautuksen muistomerkillä seppeleenlaskutilaisuus ja Brandenstein-marssin aloitus. Tapahtumasta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.

11.4. Taistelun 100-vuotispäivän seppeleenlaskutilaisuus Hardomin taistelun muistomerkillä

12.4. Taistelun 100-vuotispäivän seppeleenlaskutilaisuus Eskilomin taistelun muistomerkillä

27.4. Kansallinen veteraanipäivä Loviisassa Palvelutalo Esplanadissa, mukana Håkan Karlsson, B-G Schauman, ylil res Erkki Tuormaa.

5.5. Vapaussodan päättymisen 100-vuotispäivän seppeleenlaskutilaisuus Ahvenkosken muistomerkillä, mukana tilaisuudessa kerhon perinneupseeri maj res B-G Schauman.

16.5. Perinneupseeri B-G Schauman kantoi Frihetskrigets södra traditionsföreningin lippua vapaussodan päättymisen kunniaksi järjestetyssä 100-vuotistapahtumassa Hietaniemen hautausmaalla, C. G. E. Mannerheimin patsaalla ja Finlandia-talolla, jossa järjestettiin vapaussodan päättymisen pääjuhla.

20.5. Kaatuneiden muistopäivänä kerhon perinneupseeri B-G Schauman laski seppeleen 1918 vapaussodan sankarihaudoille Loviisan vanhalla hautausmaalla.
Kunniavartiossa toimivat Jarkko Törmänen ja yliv res Peter Ögård (Loviisan RES).
Kerhon puheenjohtaja Pamela Weckman laski reserviläisjärjestöjen seppeleen uudella hautausmaalla yhdessä Loviisan RES-yhdistyksen puheenjohtajan Caj Schaumanin kanssa. Kunniavartiossa toimivat Jarkko Törmänen ja alik res Tero Holm (Loviisan RES).
Lisäksi myös muilla Loviisan seudun sankarihautausmailla järjestettiin seppeleenlaskut ja kunniavartiot.

7.9. Kerhon varapuheenjohtaja Jarkko Törmänen suoritti Ilmavoimien vainajien muistopäivänä kunniakäynnin BL-149:n Blenheim-lentäjien lentomestari Kaarlo Salaksen ja vänrikki Karl-Erik Långin haudoilla Loviisan sankarihautausmaalla.

10.11. Sotaveteraanien 50-v-juhla pidettiin Palvelutalo Esplandilla jossa kerhoa edusti Pamela Weckman, Tomas Määttä ja kerhon kunniapj Håkan Karlsson.

6.12. Itsenäisyyspäivänä Loviisan seudun sankarihaudoilla järjestettiin seppeleenlasku ja kunniavartiot. Päivän tilaisuuksiin kerhosta osallistuivat B-G Schauman, Jarkko Törmänen, Bengt Wahlroos, Olle Antell, ylil evp Jorma Uutinen, Tomas Määttä ja Pamela Weckman.

Jouluaattona 24. joulukuuta Loviisan sankarihaudalla olivat kunniavartiossa reservin upseereista Håkan Karlsson, Erkki Tuormaa, Jan Vikström, Jorma Uutinen ja Jarkko Törmänen. Liljendalissa kunniavartiossa oli Bengt Wahlroos ja Lapinjärvellä Pamela Weckman.

 

6. Koulutustoiminta

3.2. Loviisan Kino Marilyn järjesti “Tammisunnuntai 1918” -elokuvaesityksen vapaussodan 100. muistovuoden kunniaksi. Järjestelyistä vastasivat Kino Marilyn ja koulutusupseeri Jarkko Törmänen.

4.4. Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin päällikön komentaja evp Petri Parviaisen johtama MPK-palaveri järjestettiin Porvoon reserviupseerien kokoustiloissa.
Paikalla kerhostamme olivat puheenjohtaja Pamela Weckman, koulutusupseeri Jarkko Törmänen ja sihteeri Olle Antell.

10.3. MPK järjesti “Taktinen kivääri” -koulutustapahtuman Pukaron ampumaradalla, kouluttajina toimivat koulutusupseeri Jarkko Törmänen ja kers res Jukka Turunen.

15.5. Evl evp Agilolf Kesselring (Bundeswehr) piti Loviisan museossa esitelmän saksalaisesta Osasto Brandensteinin toiminnasta Loviisassa keväällä 1918.
Järjestelyistä vastasivat Loviisan museo ja koulutusupseeri Jarkko Törmänen ja tilaisuus oli kaikille avoin. Tilaisuus keräsi Loviisan museon pääsalin täyteen kuulijoita.

19.5. Poliisin ampuma-asekouluttajien koulutus järjestettiin Vantaalla.
Kouluttajana toimi ylikonstaapeli (kapt res) Kristian Westerlund (kerhon ampumaupseeri) ja koulutettavina kerhostamme olivat mukana Pamela Weckman, Tomas Määttä ja Jarkko Törmänen.

4.9. Ampumaupseeri Kristian Westerlund järjesti kivääriampuma- tilaisuuden Loviisan RHY:n hirviradalla. Kerhosta olivat paikalla lisäksi koulutusupseeri Jarkko Törmänen ja Bengt Wahlroos.

10.11. Koulutusupseeri Jarkko Törmänen osallistui Haminan Maasotakoululla järjestettyyn koulutussuunnittelutapahtumaan.

Vuoden aikana kerho oli aktiivisesti tukemassa Loviisan seudulla ja muulla eteläisessä Suomessa järjestettyjä MPK- ja reserviläistapahtumia.
Koulutusupseeri Jarkko Törmänen osallistui toimintavuoden aikana paikallisjoukkojen koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistilaisuuksiin yhdessä Kaartin Jääkärirykmentin, Maasotakoulun ja MPK:n kanssa. Lisäksi hän kävi kouluttajana ja kutsuttuna vieraana Viron Kaitseliitin tapahtumissa.

 

7. Loviisan reserviupseerikerhon 80-vuotisjuhla

Loviisan Reserviupseerikerho – Lovisa Reservofficersklubb ry vietti juhlavasti 80-vuotisjuhliaan 6.10.2018 ravintola Kappelissa Loviisassa. Vuonna 1938 perustettu kerhomme kuuluu Suomen vanhimpiin reserviupseerikerhoihin.
Aamupäivällä kerhon puheenjohtaja Pamela Weckman ja varapuheenjohtaja Jarkko Törmänen kävivät laskemassa kukkalaitteet perustajajäsenten pormestari Sven Harlingin ja konsuli Arne Åkerlundin haudoille, sekä lisäksi kerhon pitkäaikaisen puheenjohtajan Veli E. E. Tammisen haudalle.
Ennen varsinaista pääjuhlaa oli järjestetty onnitteluiden vastaanotto.
Onnittelijoiden joukko oli pitkä, mikä selkeästi osoittaa kuinka paljon kerhon toimintaa alueellamme arvostetaan. Tätä osoitti myös se, että paikalle olivat saapuneet mm kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otto Andersson, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wiren, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom sekä runsas joukko kutsuvieraita. Onnittelijoiden joukossa nähtiin myös Sotainvalidien ja Veteraanijärjestöjen, sekä naapurikerhojemme edustajia.
Tukensa tälle juhlalle olivat myös antaneet useat paikkakunnalla toimivat liikeyritykset, joille esitettiin suuri kiitos onnistuneen juhlan mahdollistamisesta.

Varsinainen pääjuhla aloitettiin juhlavasti Senior Brass -orkesterin sotilasmusiikkiesityksellä. Orkesterin kapellimestarina toimi Keijo Liski. Tämän jälkeen kerhon puheenjohtaja res ylil Pamela Weckman, (kerhon historian ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja), toivotti kutsuvieraat ja juhlayleisön tervetulleiksi.
Juhlapuheen piti Uudenmaan Prikaatin komentaja, kommodori Arvi Tavaila.
Juhla eteni arvokkaasti ja upseerimaisessa hengessä.

Pääruoan jälkeen seurasi Loviisan kaupungin tervehdys, jonka esitti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otto Andersson. Tämän jälkeen seurasi Reserviupseeriliiton ja Uudenmaan reserviupseeripiirin tervehdys, jonka esitti piirin puheenjohtaja Jari-Pekka Turtiainen.
Kerhon puheenjohtajan puheen jälkeen seurasi palkitsemiset. Kerho oli juhlavuotensa kunniaksi hakenut useita ansio- ja kunniamerkkejä, joista jotkut olivat käytännön järjestelyistä johtuen luovutettu ennen vuosijuhlaa.
Juhlavuoden kunniaksi palkitut henkilöt ovat mainittu kohdassa 10.

Virallisten asioiden jälkeen saivat upseerit sekä kutsuvieraat osoittaa tanssitaitonsa paikallisen Uniset –orkesterin tahdittamina.

Kerhon 80-vuotisjuhlasta jäi arvokas ja tunneherkkä muisto myös nuoremmille sukupolville.

 

8. Kerhon edustaminen piiri- ja liittotasolla

Kerhon puheenjohtaja Pamela Weckman valittiin liittovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Lappeenrannan liittokokouksessa 19-20.11.2016 kolmeksi vuodeksi.
Muut tehtävät:
Piirin kokousten edustajaksi oli valittu kerhon sihteeri Olle Antell, varamiehenä Pamela Weckman. Olle Antell osallistui sekä piirin kevät- että syyskokouksiin.
Piirin hallituksen syyskokouksessa valittiin Olle Antell piirin hallituksen jäseneksi vuodeksi 2019.

 

9. Muu toiminta

Kerho on osallistunut MPK:n alueellisen koulutustoiminnan suunnitteluun, tukemiseen ja tapahtumien toteutukseen vuoden 2018 aikana.
Toimintavuoden aikana kerho järjesti reserviläisille kivääri ja pistooli ampumatilaisuuksia Kristian Westerlundin ja Jarkko Törmäsen johtamina yhdessä Loviisan seudun reserviläisten kanssa.

Kerho on sopinut yhteistyöstä Loviisan Ampumaseuran ja Loviisan Riistanhoitoyhdistyksen kanssa ampumatoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

3.5. Jarkko Törmänen osallistui Lappeenrannan Maasotakoulun järjestämään Rakuunamäen kasarmin päätöspäivän tilaisuuteen.

2.6. Kerhon varapuheenjohtaja Jarkko Törmänen osallistui kutsuvieraana Tuusulan Taistelukoulun Upseerikerholla järjestettyyn Puolustusvoimien lippujuhlan päivän palkitsemistilaisuuteen.

6.6. Ampumaratatalkoot Loviisan ampumaurheilukeskuksen hirviradalla, ampumaupseeri Kristian Westerlundin johdolla. Kerhosta olivat talkoissa mukana Tomas Määttä, Kimmo Heikkinen, pj Pamela Weckman ja varapj Jarkko Törmänen.

16.8. Rannikkoprikaatin Meritiedustelupataljoonan sotilasvala järjestettiin Loviisan Kappelinpuistossa. Kerhosta tapahtumaan osallistuivat kerhon puheenjohtaja Pamela Weckman, varapuheenjohtaja Jarkko Törmänen ja maanpuolustusjärjestöjen esittelypisteellä kerhon nuorisoupseeri Tomas Määttä.
Kerhon puolesta kuvia ottamassa kerhon talousupseeri Henrik Mickels.

23.8. Perinneupseeri B-G Schauman edusti kerhoa perinteisellä ruotsinkielisen yläasteen 7-luokkalaisten leirillä Svartholmassa.

7.9. Loviisan kutsuntatilaisuus.

11.9. Kerhon 80-vuotisjuhlien kutsukirjeiden valmistelua, paikalla Pj Pamela Weckman, Vpj Jarkko Törmänen, maj res Tom Liljestrand, Erkki Tuormaa ja Håkan Karlsson.

2.10. Loviisan Sanomiin tehtiin lehtiartikkeli kerhon 80-vuotishistoriasta ja vuosijuhlista. Tekijöinä Pj Pamela Weckman ja Vpj Jarkko Törmänen.

1.12. Itsenäisyyspäivän kynttilöitä myytiin perinteisesti hyvällä menestyksellä Laivasillan joulumarkkinoilla. Kynttilämyynnin vastuuhenkilönä toimi Henrik Mickels. Myyjinä toimivat hänen lisäkseen B-G Schauman, Jarkko Törmänen ja Loviisan seudun reserviläisten edustaja Peter Ögård.

Kerhon jäsenet ovat toimintavuoden aikana aktiivisesti osallistuneet vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön:
Pamela Weckman ja Jarkko Törmänen toimivat PV:n ja MPK:n toimitsijoina ja kouluttajina vapaaehtoisissa kertausharjoituksissa Etelä-Suomessa ja Hämeessä.
Håkan Karlsson toimi Lovisanejdens krigsveteraner yhdistyksen puheenjohtajana ja Erkki Tuormaa sen tilintarkastajana.
Tom Liljestrand toimi Liljendal krigsveteraner -yhdistyksen puheenjohtajana.
Erkki Tuormaa oli Sotainvalidien veljesliiton Loviisan seudun osaston puheenjohtajana ja Sotainvalidien veljesliiton Uudenmaan piirin varapj.

Jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden aikana kaksi kappaletta noin 70 henkilölle.
Lisäksi sähköpostilla, kerhon internet- ja Facebook-sivujen kautta on tiedotettu kerhon jäseniä.

 

10. Palkitsemiset

Juhlavuoden 2018 kunniaksi palkitut olivat:
Ylil evp Jarkko Törmänen: Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristi
Res maj Håkan Karlsson: RUL kultainen ansiomitali soljen kera
Res maj Tom Liljestrand: RUL kultainen ansiomitali
Res ylil Pamela Weckman: RUL hopeinen ansiomitali
Res ylil Henrik Mickels: RUL hopeinen ansiomitali
Res kapt Olle Antell: RUL pronssinen ansiomitali
Res maj Berndt-Gustaf Schauman: RUL kunniakilpi
Ylil evp Jorma Uutinen: Vapaaeht. maanp.työn hopeinen ansiomitali

6.7.2018 kerho muisti maj res B-G Schaumania 70-vuotispäivänä.

 

11. Kerhon talous

Kerhon toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat toteutuneet hyvin kertomusvuoden aikana. Kerhon kuluneen vuoden taloudellista tulosta voidaan pitää onnistuneena ja hyvänä. Liitteenä tuloslaskelma 2018.

 

12. Kiitos

Kerhon hallitus kiittää kaikkia, jotka aikaansa, vaivaansa tai varojaan säästämättä ovat tehneet työtä kerhomme ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi.

 

Loviisassa 10.4.2019
Hallitus

 

Toimintakertomus esitetty 10.4.2019 kevätkokouksessa

 

-JT