Antin miekka

 

Hannu Penttilä, Antti Auriola, Pertti Ruotsalainen

Viime vuosituhannen lopulla Mikkelin Reservinupseerien puheenjohtaja Ilkka Pietiäinen ideoi kunniapuheenjohtajalle luovutettavan upseerimiekan. Miekka luovutettiin kunniapuheenjohtaja Antti Auriolalle 3.12.1998.  Miekka nimettiin antin miekaksi.

Antti Auriola luovutti tämän miekan Mikkelin Reservinupseerit ry:lle yhdistyksen 75-vuotisjuhlan yhteydessä 6.9.2006. Luovutuskirjan mukaan antin miekka on tarkoitettu ikuisesti kiertäväksi puheenjohtajan tunnukseksi. Miekan otti vastaan tuolloin yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Pertti Ruotsalainen. Hänestä tuli samalla ensimmäinen miekkaan kiinnityksen saanut Mikkelin Reservinupseerien puheenjohtaja. Pertti luovutti miekan 17.3.2009 seuraajalleen Hannu Penttilälle, joka edelleen luovutti miekan yhdistyksen nykyiselle puheenjohtaja Jussi Saariselle 11.3.2014.