Verksamhet/Toiminta

Under hösten 2019

  • Pensar Sandviks trappa upp till skyddskårsmonomenter repareras (Stig Kavander)
  • 24.10.2019 FN-dagen
  • 25-27.10.2019 alla med på programmet för våra estniska gäster. Kontakta ordförande om du har möjlighet att delta t.ex. i besöktet till Kustbevakningen (Pärnäs), skytte, fälttävlan, bastukväll mm
  • Höstmöte i november
  • 6.12.2019 kl 10.15 uppvaktning vid hjältegravarna med påföljande skål direkt eftervid Musikinstitutet Arkipelag

Vi informera i regel om kommande händelser via epost. Du läggs till i vår e-postlista när du är medlem om du inte får epost kontakta anders.kjellman@parnet eller ordförande. I PK (Pargas Kungörelser) informerar vi om medlemsmöten (torsdagar kl 18) och exkursioner.