Verksamhet/Toiminta

Under hösten 2019

Vi informera i regel om kommande händelser via epost. Du läggs till i vår e-postlista när du är medlem om du inte får epost kontakta anders.kjellman@parnet eller ordförande. I PK (Pargas Kungörelser) informerar vi om medlemsmöten (torsdagar kl 18) och exkursioner.