Historia

Vielä 1950-luvulla monet Perniöläiset ja Särkisalolaiset reserviupseerit olivat jäsenenä Salon Seudun Reserviupseerikerhossa. Toiminta koettiin etäiseksi, eräänä syynä oli silloisten liikenneyhteyksien heikkous. Toimintaan osallistuminen oli vaikeaa ja jäi sen takia heikoksi. Joukko perniöläisiä ja särkisalolaisia reservinupseereita kokoontui 18.11.1958 Perniössä keskustelemaan oman kerhon perustamismahdollisuudesta. Päätettiin myös tiedustella kirjallisesti alueella olevilta reservinupseereilta heidän kantaansa asiaan. Perniön Seurojentalon kerhohuoneessa 13.3.1960 järjestetyssä kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa oma kerho ja laadittiin perustamiskirja, joka päivättiin 13.3.1960.