Historia & arkisto

”Rauhan työssä pahimman varalle”, 60-vuotishistoriikki valmistunut

Yhdistyksen historiikin ensipainos jaettiin juhlaväelle yhdistyksen 60-vuotisjuhlien yhteydessä lauantaina 15.9.2018. Toinen tarkistettu painos jäsenille ja ilmoittajille julkaistiin myöhemmin syksylllä.

Ohessa Osmo Eerola juhlissa pitämä historiikin esittelyouhe;

”60 vuotta reserviupseeritoimintaa pitää sisällään paljon vapaaehtoista maanpuolustustyötä, lukuisia ampumatapahtumia, suunnistus- ja maastokilpailuja, tutustumiskäyntejä, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia, maanpuolustushenkisiä juhlia, kunniavartiossa seisomista ja ennen kaikkea lujaa upseeriveljeyttä.

Tämän kaiken katsoimme tarpeelliseksi saattaa juhlakirjaksi. Se sisältää yhteistyökumppaneiden tervehdykset, pyydettyjä kirjoituksia kokonaisturvallisuudesta, kahden nuoren upseerin näkökulmista sekä Kuusiston everstin virkatalon viimeisestä everstistä A. F. Palmfeltista. Kirjan toisen osan muodostaa yhdistyksen historiikki vuosilta 1958-2018.

Juhlakirja on tehty talkoovoimin. Yhdistyksen hallitus aloitti aineiston koonnin loppuvuodesta 2017. Yhdistyksen arkisto käsittää n. 20 mapillista asiakirjoja. Hallituksen jäsenet laativat jokaisesta toimintavuodesta tiivistelmän vuoden keskeisistä tapahtumista. Lisäksi haastateltiin aikaisempia puheenjohtajia ja aktiivijäseniä. Ensimmäisestä 20 vuodesta on laadittu aiemmin historiikki, joka auttoi valottamaan alkuaikojen toimintaa.

Yhdistyksen vaiheista kertova historiikkiosa sisältää faktaa, mielipiteitä, tarinoita ja valokuvia vuosien varrelta. Aineisto perustuu yhdistyksen arkistoon sekä jäsenkunnan muistiin ja kirjoituksiin. Varhaisesta toiminnasta ei ole juuri valokuva-aineistoa löydetty, mutta 90-luvulta alkaen on yhdistyksen valokuva-albumi, josta otoksia on sisällytetty historiikkiin.

Historiikkiosaan olen kirjoittanut reserviläisen näkökulmasta myös katsauksia eri aikakausien talous- ja turvallisuustilanteesta, Puolustusvoimien kalustohankinnoista ja koulutusuudistuksista sekä puhelin- ja tietotekniikan huimasta kehityksestä, joka tietysti minua viestiupseerina kiinnostaa erityisesti. Kaikki nämä ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat myös yhdistyksemme ja yksittäisen reserviupseerin toimintaedellytyksiin ja toimintatapoihin. Toivon, että ne auttavat lukijaa liittämään yhdistyksen historiaa isompaan ajan kulun kuvaan.

Vuosikymmenten saatossa perustoiminta on ollut hyvin samanlaista, mutta eri aikakaudet ovat toki tuoneet omia mausteitaan toimintaan. Yhdistystä oli perustamassa vuonna 1958 vielä sodan käyneitä miehiä. Perustava kokous pidettiin huhtikuun 14. päivänä vuonna 1958 reservin luutnantti Anton Ahtikarin kotona Piikkiössä. Hänen poikansa Eero on myös ollut yhdistyksen jäsen ja on nyt mukanamme täällä. Yhdestätoista perustajajäsenestä on vielä elossa Tapio Kokkala Piikkiöstä.

Reserviupseeritoiminta yhdistää vanhoja ja nuoria, kokeneimmat jäsenemme ovat olleet mukana 1960-luvulta lähtien ja jaksavat vielä toimia aktiivisesti. Täälläkin ovat mukana lipunkantajina toimivat Lauri Partanen ja Tapani Pessala sekä pitkäaikainen sihteeri ja aktiivijäsen Antti Honkasaari.

Nuorimmat jäsenemme ovat juuri varusmiespalveluksesta kotiutettuja, kuten seppeleenlaskussa kunniavartiossa olleet vänrikit Joni Juusela ja Jussi Mäkikangas. Yhdistyksen jäsenmäärä lähti nopeasti kehittymään perustamisvuoden 15 jäsenestä: vuonna 1978 oli jo 40 jäsentä ja vuonna 2004 kaikkiaan 85 jäsentä, johon lukuun jäsenmäärä on vakiintunut 2000-luvulla. Mainittakoon, että alkuvuosikymmeninä yhdistyksen rinnalla toimi puolisoista koostuva Reserviläisten naiset.

Tämä 60-vuotisjuhliin painettu juhlakirjan ensipainos on 30 kpl. Yhdistys luovuttaa oman kopion teille arvoisat kutsuvieraat sekä paikalla olevat nykyiset ja entiset jäsenet muistoksi tästä juhlasta.

Kiitän kaikkia kirjoittajia, historiikkityöhön osallistuneita ja hankettamme ilmoituksin tai muulla tavoin tukeneita.

Kakkukahvien lomassa voitte silmäillä teosta, mutta nauttikaa kahvi ja avec Mannerheimin tyyliin läikyttelemättä.”

= = =

Yhdistyksen paperinen arkisto ja valokuva-albumi 1970 – 2000 luvuilta ovat Osmo Eerolan hallussa, mutta kirjallista materiaalia ja valokuvia lienee runsaasti myös entisten hallitusten jäsenten ja jäsenkunnan hallussa.

Pöytäkirjat ja vuosikertomukset löytyvät myös sähköisenä noin vuodesta 2000 alkaen.