Ensimmäiset kotisivut

Yhdistyksen ensimmäiset kotisivut laadittiin jo 1990 -luvun lopulla Turun yliopiston palvelimelle. Keskeisenä puuhamiehenä toimi pitkäaikainen jäsenemme tietojenkäsittelyn professori Timo Järvi.

Etusivun teksti ohessa:

Yleistä

Kaarinan kaupunki ja Piikkiön kunta sijaitsevat Varsinais-Suomessa Turun kaupungin naapurissa. Kaarinassa on asukkaita n. 20 000 ja Piikkiössä n. 7000.

Piikkiön – Kaarinan reserviupseerikerhon jäsenmäärä 1.1.1999 oli 73. Joka vuosi saadaan 3-5 uutta jäsentä. Perinteenä on että kerhoa ei jätetä vaikka asuinpaikka muuttuu. Niinpä jäseniä on hajallaan ympäristökunnissakin.

Kerho on perustettu alunperin Turun Reserviupseerikerhon alaosastoksi, itsenäistyi myöhemmin, niinpä 30.10.1998 kerho vietti 40 vuotis juhliaan.

Jäsenmaksu oli vuonna 1999 125 mk, opiskelijajäseniltä 38 mk. Maksuun sisältyy 9 kertaa vuodessa ilmestyvä RESERVILÄINEN lehti sekä varsinais-suomen reseviläispiirin oma parivartio lehti, 5 numeroa vuodessa. Kerholta ilmestyy oma tiedote 3-5 kertaa vuodessa. Reserviupseeriliiton jäsenedut selviävät liiton omilta sivuilta.

Kerhon toiminta on viime vuosina hakenut uusia linjoja. Perinteinen reserviläistoiminta kokouksineen ja kilpailuineen ei innosta nuorta väkeä. Niinpä uusia toimintamalleja on ollut pakko etsiä. Toiminnalliset ammunnat kiinnostavat eniten. Survival pelit ja practikal-ammunta on suosittua. Uudenlaisia tapahtumia pyritään jatkossakin järjestämään.

Kerholla on käytössä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa oma 20 paikkainen pistoolirata kääntyvine tauluineen. Talvella ammuntaa voi harrastaa Kaarinan kaupungin 5 paikkaisella sisäampumaradalla kerran viikossa kerhon omalla vuorolla.

Omia tiloja kerholla ei ole. Kokoukset pidetään paikallisten ravintoloiden ja kahviloiden, yritysten tiloissa.

Toiminnan pääperiaatteet ovat

1. KOHOTTAA SOTILAALLISIA TAITOJA

2. PARANTAA AMPUMATAITOA

3. NOSTAA FYYSISTÄ JA PSYYKKISTÄ KESTÄVYYTTÄ

NÄILLÄ EVÄILLÄ JA TARMOKKAALLA LIPUN HEILUTUKSELLA USKOMME OSALTAMME EDISTÄVÄMME ISÄNMAAMME RAUHAA