Vuosi 2010

Piikkiön-Kaarinan Reservinupseerit ry:n toimintakertomus 2010

 

Yleistä

Vuosi 2010 oli yhdistyksen 53. toimintavuosi. Vuoden aikana merkittäviä tapahtumia olivat Hämeenlinnan Tykistömuseoon ja Parolan Panssarimuseoon tehty kevätretki sekä osallistuminen Kaarinan messuille.

Hallitus ja yhdistyksen edustaminen

Hallituksessa oli vuoden aikana seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimi Osmo Eerola, varapuheenjohtajana Seppo Mäkikangas sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana Joni Juusela. Muut jäsenet olivat Antti Honkasaari, Jani Rättö, Juha Jäppinen ja Ari-Pekka Lehtinen. Tilintarkastajina toimivat Hannu Grönholm ja Lauri Partanen.

Hallitus kokoontui neljä kertaa vuoden aikana: 11.1., 11.2., 13.4. ja 27.9. Paikalla oli yleensä 6/7 hallituksen jäsentä. Kaikki kokoukset järjestettiin Eerolassa Urheilutie 8 b, Kuusisto.

Puheenjohtaja Osmo Eerola edusti yhdistystä piirihallituksen kokouksissa sekä RUL:n liittokokouksessa Seinäjoella 19.-21.11.2010.

 

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärämme on viime vuosina ollut  80-90 jäsentä. Opiskelun ja  työn vuoksi tapahtuva muutto aiheuttaa  pientä heilahtelua jäsenmäärissä. Vuoden 2010 lopussa kerhon jäsenmäärä oli xx.

 

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys on kokoontunut vuoden aikana kevät- ja syyskokouksiin.

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 10.3. 2010 Kavalton tilalla  Piikkiössä yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Kokoukseen osallistui 12 yhdistyksen jäsentä. Ennen kokousta  kuulimme reservin majuri Petri Honkasalon alustuksen Varsinais-Suomen Maakuntakomppanian toiminnasta. Honkasalo toimii maakuntakomppanian päällikkönä.

 

Kokouksessa hyväksyttiin  vuoden 2009 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2009 hallitukselle ja tilivelvollisille. Vuoden 2009 upseerin palkinto luovutettiin Ari-Pekka Lehtiselle Kuusistosta.

 

Kevätkokouksessa käsiteltiin myös yhdistyksen sääntömuutosta: Yhdistyksen säännöt ovat 1970-luvun alusta ja tuntevat vielä mm. Pariisin rauhansopimuksen ”puolisotilaallisen” järjestön määritelmän. Sääntöjen mukaan yhdistyksen virallinen nimikin on edelleen Piikkiön Reservinupseerit ry. ja kotipaikka Piikkiön kunta.

 

Toimintasuunnitelman mukaisesti hallitus esitteli kokoukselle sääntöuudistusta:

 

-vuoden 2010 aikana säännöt uusitaan RUL:n nykyisten mallisääntöjen mukaisiksi

-nimi muutetaan samalla muotoon Kaarinan Reserviupseerit  ry.

-kotipaikaksi muutetaan Kaarinan kaupunki

 

Sääntömuutos ja varsinkin nimenmuutos herätti vilkkaan keskustelun. Kannatusta saivat sekä nykyisin käytetyn nimen säilyttäminen, hallituksen esitys  että Kaarinan-Piikkiön Reserviupseerit ry. Väläyttelipä joku myös muotoa Kuusiston Reserviupseerit ry.  Asia päätettiin siirtää käsiteltäväksi syyskokouksessa 2010.

 

Kevätkokouksessa puheenjohtaja luovutti luutnantti Tapio Kalliolle onnitteluadressin tämän täytettyä 80 vuotta 6.3.2010.

 

Syyskokous pidettiin 18.11.2010 Turun ammattikorkeakoululla ICT-talossa yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Kokoukseen osallistui 10 yhdistyksen jäsentä. Ennen kokousta reservin komentajakapteeni, yliopettaja Reijo Ekman esitteli koulun elektroniikka- ja tietoliikennelaboratorion toimintaa, erityisesti EMC-häiriöitä (Electro-Magnetic Ccompatibility) ja niiltä suojautumista elektronisessa sodankäynnissä.

 

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; mm. hyväksyttiin vuoden 2011 toiminta-suunnitelma ja talousarvio sekä valittiin vuoden 2011 hallitus. Puheenjohtajaksi  valittiin Osmo Eerola ja varapuheenjohtajaksi Jani Rättö. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Antti Honkasaari, Juha Jäppinen, Seppo Mäkikangas, Lauri Eerola ja Ilkka Lehmus. Hallituksesta jäivät pois Joni Juusela ja Ari-Pekka Lehtinen. Tilintarkastajiksi valittiin Lauri Partanen ja Hannu Grönholm sekä varatilintarkastajiksi Ari-Pekka Lehtinen ja Jari Forsell. Sääntömuutosasia päätettiin jättää toistaiseksi pöydälle, koska syksyllä saatiin tieto, että RUL on aikeissa uudistaa vuodelta 1994 olevat yhdistyksen mallisäännöt.

 

Syyskokouksessa luovutettiin yhdistyksen pöytästandardi reservin majuri Harri Koposelle hänen täyttäessään 50-vuotta 19.11.

 

Urheilu ja kilpailutoiminta

Lauri Partanen osallistui piirin maastomestaruuskilpailuun 8.6.2010 Someron Somerniemellä sijoittuen ensimmäiseksi sarjassa H70.

 

Ampumatoiminta

Yhdistyksen ampumavastaavana on toiminut edellisvuosien tapaan Seppo Mäkikangas. Hänen hallussaan ovat  myös yhdistyksen omistamat aseet. Kaarinan Vaparin (väestönsuojatila/vapaa-ajankeskus) sisäampumarata on ollut jäsentemme käytettävissä omalla vuorollamme keskiviikkoiltaisin.

 

Yhdistyksen jäseniä osallistui Kaarinan-Piikkiön reserviläisten järjestämään ampumatapahtumaan 8.5. Piikkiön ampumaradalla. Yhdistys järjesti pistooliammunnat 20.5. samoin Piikkiön radalla sekä värikuulasodan 17.6. Tuorlassa.

 

Tiedotustoiminta

Vuoden aikana tiedottaminen hoidettiin pääsääntöisesti sähköpostin kautta. Sääntömääräiset kokoukset ilmoitettiin Parivartio-lehdessä. Sähköpostin kautta jaettuja tiedotteita julkaistiin 12.2., 20.4., 3.5., 3.6., 27.11. ja 14.12.). Kustannussyistä vuonna 2010 ei lähetetty postitse tiedotteita.

 

Yhdistyksen nettisivut pidettiin vuonna 2010 osoitteessa https://pkresups.suntuubi.com. Kerhon sähköpostiosoite on  [email protected]. Reserviupseeriliitolta tilattiin ohjeet kotisivujen laatimiseksi ja siirtämiseksi RUL:n tarjoamaan formaattiin ja RUL:n palvelimelle. Siirtoa päätettiin lykätä kuitenkin eteenpäin, koska sopivaa sivuston tekijää ei omasta joukosta löytynyt.

 

Yhdistys osallistui Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa yhteisellä näyttelykojulla 4.9. 2011 Kaarinan Oskarinaukiolla järjestetyille Kaarinan messuille. Messuilla kerrottiin yhdistysten toiminnasta ja jaettiin esitemateriaalia, joka päivitettiin ja josta otettiin uusintapainos messuja varten. Messuilta saatiin yksi uusi jäsenkandidaatti.

 

Talous

Yhdistyksen talous tukeutuu edellisten vuosien ja vuosikymmenien järkeviin sijoitusratkaisuihin. Jäsenmaksuista tulee merkittävä osa tuloista. Vuoden 2010 jäsenmaksu oli 31 € varsinaisilta jäseniltä. Talous jäi vuodelta 2010 hieman ylijäämäiseksi.

 

Veteraani- ja perinnetoiminta

Yhdistys osallistui 27.4. Veteraanipäivän tilaisuuksiin Kaarinan veteraanipatsaalla sekä Kuusiston ja Kaarinan kirkolla. Yhdistys on jatkanut pitkää perinnettä järjestämällä jouluaaton kunniavartiot Piikkiön sankarihaudalle. Järjestelyistä vastasi Tapani Pessala. Itsenäisyyspäivänä yhdistys järjesti kunniavartion Kuusiston kirkon sankarihaudalla, jossa vartiossa olivat Seppo Mäkikangas ja Ari-Pekka Lehtinen. Osmo Eerola kantoi lippua Piikkiön sankarihaudalla järjestetyssä itsenäisyyspäivän tilaisuudessa Jouko Virran sijaisena, joka on hoitanut tehtävää aiemmin vuosikymmenien ajan.

 

Muu toiminta

Hämeenlinnan retki 22.5.

Toukokuussa järjestettiin yhteistyössä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa retki Hämeenlinnan Tykistömuseoon ja Parolan Panssarimuseoon. Tapahtuma oli ”omatoimimatka”, joka toteutettiin henkilöautoilla.

 

Jouluglögi 21.12.

Yhdistyksen jouluglögitilaisuus peruutettiin osallistujapulan vuoksi.

Yhdistyksen hallitus 18.2.2011.