Vuosi 2011

Piikkiön-Kaarinan Reservinupseerit ry:n toimintakertomus 2011

Yleistä

Vuosi 2011 oli yhdistyksen 54. toimintavuosi. Vuoden aikana merkittäviä tapahtumia olivat Syväjohtaminen siviilissä -koulutustilaisuus 19.5. Turussa sekä Piirin taitokilpailujen järjestäminen 21.5. Kuusistossa.

Hallitus ja yhdistyksen edustaminen

Hallituksessa oli vuoden aikana seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimi Osmo Eerola, varapuheenjohtajana Jani Rättö sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana Ilkka Lehmus. Muut jäsenet olivat Seppo Mäkikangas (ampuma-/aseupseeri), Antti Honkasaari (veteraaniasiat), Juha Jäppinen ja Lauri Eerola (nuoriso- ja urheiluasiat). Toiminnantarkastajina toimivat Hannu Grönholm ja Lauri Partanen.

Hallitus kokoontui viisi kertaa vuoden aikana: 4.1., 9.2., 27.4. ja 28.9. ja 31.10. Paikalla oli yleensä 6/7 hallituksen jäsentä. Kaikki kokoukset järjestettiin Eerolassa Urheilutie 8 b, Kuusisto.

Puheenjohtaja Osmo Eerola edusti yhdistystä piirihallituksen kokouksissa.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärämme on viime vuosina ollut  80-90 jäsentä. Opiskelun ja työn vuoksi tapahtuva muutto aiheuttaa pientä heilahtelua jäsenmäärissä. Vuoden 2011 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 84. Yhdistys palkittiin 100 euron tunnustuspalkinnolla keväällä 2011 V-S piirin parhaana jäsenhankkijana vuodelta 2010. Yhdistyksemme nosti prosentuaalisesti eniten jäsenmääräänsä vuoden 2010 aikana (80 jäsenestä 86 jäseneen)

Yhdistyksen hallituksen jäsen Seppo Mäkikangas ylennettiin reservin majuriksi 4.6. Liedon Vanhalinnassa pidetyssä ylennystilaisuudessa. Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Osmo Eerola ylennettiin reservin kapteeniksi ja edellinen puheenjohtaja Jari Forsell reservin yliluutnantiksi itsenäisyyspäivänä 6.12. Salon kaupungintalolla pidetyssä ylennystilaisuudessa.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys on kokoontunut vuoden aikana kevät- ja syyskokouksiin, jotka on järjestetty yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Sääntömääräisten kokousten yhteyteen on pyritty järjestämään mielenkiintoinen tutustumiskohde keväällä ja puolustusvoimien toimintaan liittyvä esitelmätilaisuus syksyllä. Yhdistys vastasi vuonna 2011 syyskokousten järjestämisestä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 15.3.2011 Tuorlan majatalossa Piikkiössä. Kokoukseen osallistui 8 yhdistyksen jäsentä. Ennen kokousta tutustuttiin Tuorlan planetaarioon, jossa katseltiin tähtitaivaan ihmeitä esittelevä ohjelma. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2010 hallitukselle ja tilivelvollisille. Vuoden 2010 upseerin palkinto luovutettiin Osmo Eerolalle Kuusistosta. Kevätkokouksessa hallitus informoi jäsenistöä strategiatyön aloittamisesta tavoitteenaan strategian hyväksyminen vuosiksi 2012–2014 syksyllä 2011 tai keväällä 2012.

Syyskokous pidettiin 10.11.2010 Heikkilän sotilaskodissaTurussa yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Kokoukseen osallistui 9 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; mm. hyväksyttiin vuoden 2012 toiminta-suunnitelma ja talousarvio sekä valittiin vuoden 2012 hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Eerola ja varapuheenjohtajaksi Jani Rättö. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Antti Honkasaari, Juha Jäppinen, Seppo Mäkikangas, Antti Fager-Pintilä ja Ilkka Lehmus. Hallituksesta jäi pois Lauri Eerola aloitettuaan opiskelun Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tilintarkastajiksi valittiin Lauri Partanen ja Hannu Grönholm sekä varatilintarkastajiksi Jouko Virta ja Jouko Tuomarila . Yhdistyksen strategialuonnos esiteltiin kokouksessa, mutta jatkokäsittely päätettiin siirtää kevätkokoukseen.

Kokouksen jälkeen aluetoimiston päällikkö komentaja Kari Mäkinen piti esitelmän, jossa hän kertoi omakohtaisia kokemuksia upseerien kouluttamisesta Ugandassa.

Johtamiskoulutus

Yhdistys järjesti RUL 80 vuotta teemavuoteen liittyvään Syväjohtaminen siviilissä seminaariin, joka pidettiin torstaina 19.5. Turun AMK:n tiloissa ICT-talolla (Joukahaisenkatu 3 C). Tilaisuudessa puhui Deep Lead -kouluttaja Jussi Kaartinen Raumalta. Juha Jäppinen vastasi kouluttajan hankkimisesta ja Osmo Eerola tilajärjestelyistä. Nuoremman polven reservinupseereille syväjohtamisen filosofia on tullut tutuksi armeijassa, jossa sitä on käytetty yli kymmenen vuotta. Syväjohtaminen on tulossa myös siviilipuolen johtamisen työkalupakkiin.

Urheilu ja kilpailutoiminta

Yhdistys järjesti yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa V-S piirin taitokilpailut  21.5. 2011 Kuusiston Vuolahdessa. Päävastuu järjestelyistä oli reserviläisillä, joiden kanssa Osmo ja Lauri Eerola osallistuivat yhteisiin suunnittelukokouksiin kevään aikana. Yhdistys vastasi kolmen rastin järjestämisestä ja osallistui maalissa tulospalvelun järjestämiseen. Rasteja olivat Ajoneuvon tarkastuspiste (Seppo Mäkikangas, Lauri Eerola ja Ari-Pekka Lehtinen), Palokuntatietousrasti (Antti Honkasaari ja Ilkka Lehmus) sekä Almanakkatietousrasti (Lauri Partanen). Osmo Eerola laati kilpailuista lehtijutun Kaarina-lehteen.

Ampumatoiminta

Yhdistyksen ampumavastaavana on toiminut edellisvuosien tapaan Seppo Mäkikangas Juha Jäppisen avustuksella. Yhdistyksen omistamat aseet ovat Seppo Mäkikankaan hallussa ja vastuulla. Seppo Mäkikangas ja Juha Jäppinen osallistuivat 27.9. ampujakouluttaja- tapahtumaan.  Seppo selosti koulutuksen sisältöä hallituksen kokouksessa 28.9. Käydyssä keskustelussa todettiin, että

-ampumakoulutus on keskeinen osa yhdistyksen toimintaa

-yhdistys pyrkii tukemaan jatkossakin vastaavaa kouluttajakoulutusta

-yhdistys tarvitsee jatkossa 4-5 ko. koulutuksen suorittanutta jäsentä

-koulutuksen läpikäyneet ovat kohtuuden rajoissa käytettävissä yhdistyksen ampumakoulutustapahtumien järjestämiseen

Kaarinan Vaparin (väestönsuojatila/vapaa-ajankeskus) sisäampumarata on ollut jäsentemme käytettävissä omalla vuorollamme keskiviikkoiltaisin. Yhdistyksen ohjattu ampumatapahtuma järjestettiin Vaparissa 14.12. Tilaisuuteen osallistui viisi jäsentä. Yhdistyksen jäseniä kävi lisäksi kesäkauden aikana ampumassa Heernummen radalla Piikkiössä.

Hallitus valmisteli syksyn kokouksissaan esityksen uuden tilavamman asekaapin hankkimisesta yhdistykselle. Syyskokous valtuutti hallituksen hankkimaan sen vuoden 2012 aikana.

Tiedotustoiminta

Vuoden aikana tiedottaminen hoidettiin sähköpostin kautta. Sääntömääräiset kokoukset ilmoitettiin Parivartio-lehdessä. Sähköpostin kautta jaettuja tiedotteita julkaistiin 8.3., 4.5., 9.6., 19.10. ja 14.12.). Kustannussyistä vuonna 2011 ei lähetetty postitse tiedotteita.

Yhdistyksen nettisivujen ylläpito osoitteessa http://pkresups.suntuubi.com lopetettiin. Kerhon sähköpostiosoite on  pkresups@luukku.com. Nettisivujen siirtoon RUL:n tarjoamaan formaattiin ja RUL:n palvelimelle saatiin sovittua tekijä, mutta RUL:n uudistaessa sivustoalustaansa 2011 aikana yhdistyksen sivujen siirto päätettiin lykätä vuoteen 2012.

Talous

Yhdistyksen talous tukeutuu edellisten vuosien ja vuosikymmenien järkeviin sijoitusratkaisuihin. Jäsenmaksuista tulee merkittävä osa tuloista. Vuoden 2011 jäsenmaksu oli 32 € varsinaisilta jäseniltä. Jäsenmaksu jakaantui seuraavasti: RUL:n osuus 12 €, Reserviläinen lehti 6,50 €, V-S piiriyhdistyksen osuus 4 €, Parivartio-lehti 5 € ja yhdistyksen osuus 4,50 €. Talous jäi vuodelta 2011 280 euroa ylijäämäiseksi.

Veteraani- ja perinnetoiminta

Yhdistys on jatkanut pitkää perinnettä järjestämällä jouluaaton kunniavartiot Piikkiön sankarihaudalle. Järjestelyistä vastasi Tapani Pessala. Itsenäisyyspäivänä yhdistys järjesti kunniavartion Kuusiston kirkon sankarihaudalla, jossa vartiossa olivat Osmo ja Lauri Eerola. Jouko Virta kantoi Suomen lippua Piikkiön sankarihaudalla järjestetyssä itsenäisyyspäivän tilaisuudessa.

Muu toiminta

Haminan retki 6.11. Marraskuussa Liedon Reserviupseerit  ry. järjesti retken Reserviupseerikouluun Haminaan. Yhdistyksestä osallistui puheenjohtaja Osmo Eerola (seuralaisena Jyrki Eerola).

Yhdistyksen hallitus 7.3. 2012.