Vuosi 2013

Toimintakertomus hyväksytty kevätkokouksessa 20.3.2014.

Piikkiön-Kaarinan Reservinupseerit ry:n toimintakertomus 2013

Yleistä

Vuosi 2013 oli yhdistyksen 56. toimintavuosi. Vuoden aikana merkittäviä tapahtumia olivat 29.4. tehty retki Pansion miinamuseoon, osallistuminen Piikkiö-päiville 18.5., yhdistyksen nettisivujen ja Facebook-sivuston julkaiseminen sekä joulusauna 18.12.

 Hallitus ja yhdistyksen edustaminen

Hallituksessa oli vuoden aikana seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimi Osmo Eerola, varapuheenjohtajana Jani Rättö sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana Ilkka Lehmus. Muut jäsenet olivat Seppo Mäkikangas (ampuma-/aseupseeri), Antti Honkasaari (veteraaniasiat), Juha Jäppinen ja Antti Fager-Pintilä. Toiminnantarkastajina toimivat Hannu Grönholm ja Lauri Partanen. Hallitus kokoontui neljä kertaa vuoden aikana: 29.1., 10.4. 27.8., ja 14.11.

Puheenjohtaja Osmo Eerola edusti yhdistystä piirihallituksen ja piirin yleiskokouksissa. Osmo Eerolan toimi vuoden 2013 piirien yhteisen koulutustoimikunnan puheenjohtajana.

Jäsenistö

Vuoden 2013 alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 86 ja vuoden lopussa 80. Jäsenrekisteritalkoot pidettiin 9.3. LähiTapiolan saunalla, jossa laitettiin mm. sähköpostiosoitetietoja ajan tasalle. Yhdistyksen hallituksen jäsen Seppo Mäkikangas täytti kesällä 50 vuotta. Hänelle luovutettiin yhdistyksen pöytästandardi joulusaunassa 18.12. Tasavallan presidentti myönsi 6.12. Suomen Leijonan ritarimerkin yhdistyksen hallituksen jäsenelle Antti fager-Pintilälle.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys on kokoontunut vuoden aikana kevät- ja syyskokouksiin, jotka on järjestetty yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Sääntömääräisten kokousten yhteyteen on pyritty järjestämään mielenkiintoinen tutustumiskohde keväällä ja puolustusvoimien toimintaan liittyvä esitelmätilaisuus syksyllä. Yhdistys vastasi vuonna 2013 syyskokousten järjestämisestä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 13.3.2013 Tuorlan majatalossa Piikkiössä. Kokoukseen osallistui 9 yhdistyksen jäsentä. Ennen kokousta kuultiin esitys Merivoimien paikallisen maakuntakomppanian toiminnasta. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2012 hallitukselle ja tilivelvollisille. Vuoden 2012 upseerin palkinto luovutettiin Ilkka Lehmukselle Piikkiöstä.

Syyskokous pidettiin 19.11.2013 LähiTapiolan tiloissa Turussa yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Kokoukseen osallistui 7 yhdistyksen jäsentä. Reserviläisiä tilaisuuteen osallistui 7 jäsentä. Kokouksen aluksi kuultiin LähiTapiolan toiminnan esittely sekä MPK:n Varsinais-Suomen alueen uuden toiminnanjohtajan evl. Markku Laineen esitys MPK:sta.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; mm. hyväksyttiin vuoden 2014 toiminta-suunnitelma ja talousarvio sekä valittiin vuoden 2014 hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Eerola ja varapuheenjohtajaksi Jani Rättö. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Antti Honkasaari, Juha Jäppinen, Seppo Mäkikangas, Antti Fager-Pintilä ja Ilkka Lehmus. Tilintarkastajiksi valittiin Lauri Partanen ja Hannu Grönholm sekä varatilintarkastajiksi Jouko Virta ja Jouko Tuomarila .

Kokouksessa luovutettiin yhdistyksen pöytästandardi MPK ry:lle / evl. Markku Laineelle ja LähiTapiolalle.

Ampumatoiminta

Yhdistyksen ampumavastaavana on toiminut edellisvuosien tapaan Seppo Mäkikangas Juha Jäppisen avustuksella. Yhdistyksen omistamat aseet ovat Seppo Mäkikankaan hallussa ja vastuulla. Kaarinan Vaparin (väestönsuojatila/vapaa-ajankeskus) sisäampumarata on ollut jäsentemme käytettävissä omalla vuorollamme keskiviikkoiltaisin. Siellä järjestettiin 10.4. ampumatapahtuma, johon osallistui 7 jäsentä. Heernummen radalla Piikkiössä järjestettiin yhdessä reserviläisten kanssa 14.5. radan kevätsiivoustalkoot. Yhdistyksen syysampuma- tapahtuma järjestettiin Heernummen radalla 14.9.

Tiedotustoiminta

Vuoden aikana tiedottaminen hoidettiin sähköpostin ja nettisivujen kautta, jotka julkaistiin virallisesti tammikuussa. Sivuja on ylläpitänyt Osmo Eerola. Sääntömääräiset kokoukset ilmoitettiin Parivartio-lehdessä. Kustannussyistä vuonna 2012 ei lähetetty postitse tiedotteita. Kerhon sähköpostiosoite on pkresups@luukku.com. Syksyllä Seppo Mäkikangas julkaisi facebook sivut ja ryhtyi niiden ylläpitäjäksi.

Yleisölle suunnattu tiedotustapahtuma oli 18.5. järjestetyt PiikkiöPäivät. Yhdistys osallistui niille useamman vuoden tauon jälkeen lainaamalla piirien uutta messuperäkärryä. Näyttävällä messukojulla kävi yli 100 vierailijaa testaamassa mm. eräntaitoja, kartanlukua sekä laserpistoolilla ampumista.

Talous

Yhdistyksen talous tukeutuu edellisten vuosien ja vuosikymmenien järkeviin sijoitusratkaisuihin. Jäsenmaksuista tulee merkittävin osa tuloista. Vuoden 2013 jäsenmaksu oli 32 € varsinaisilta jäseniltä. Jäsenmaksu jakaantui seuraavasti: RUL:n osuus 12 €, Reserviläinen lehti 6,50 €, V-S piiriyhdistyksen osuus 4 €, Parivartio-lehti 5 € ja yhdistyksen osuus 4,50 €. Talous jäi vuodelta 2012 xxx euroa alijäämäiseksi. Talouden paikkaamiseksi tilattiin yhdistyksen logolla varustettuja kahvimukeja xx kpl. Kulut kohdistuvat vuodelle 2013, tuotot tuleville vuosille.

Veteraani- ja perinnetoiminta

Yhdistys on jatkanut pitkää perinnettä järjestämällä jouluaaton kunniavartiot Piikkiön sankarihaudalle yhdessä reserviläisten kanssa. Järjestelyistä vastasi nyt Antti Honkasaari. Itsenäisyyspäivänä ja jouluna yhdistys järjesti kunniavartion Kuusiston kirkon sankarihaudalla, jossa vartiossa olivat Lauri ja Jyrki Eerola sekä jouluna Seppo Mäkikangas ja Osmo Eerola. Jouko Virta kantoi Suomen lippua Piikkiön sankarihaudalla järjestetyssä itsenäisyyspäivän tilaisuudessa.

Yhdistyksen hallitus 11.3. 2013.