Vuosi 2015

Piikkiön-Kaarinan Reservinupseerit ry:n toimintakertomus 2015

Yleistä

Vuosi 2015 oli yhdistyksen 58. toimintavuosi. Vuoden aikana merkittäviä tapahtumia olivat jäsenistön aktivointitilaisuudet, kevään sotahistorialliset esitelmät, harjoittelu ja osallistuminen Kesäyön marssiin sekä kevään ja syksyn ampumatapahtumat.

Hallitus ja yhdistyksen edustaminen

Hallituksessa oli vuoden aikana seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimi Osmo Eerola, varapuheenjohtajana Antti Fager-Pintilä sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana Ilkka Lehmus. Muut jäsenet olivat Antti Honkasaari, Juha Jäppinen, Seppo Mäkikangas ja Jani Rättö. Toiminnantarkastajina toimivat Hannu Grönholm ja Lauri Partanen. Hallitus kokoontui viralliseen kokoukseen kolme kertaa vuoden aikana (25.2., 30.9. ja 9.11.).

Puheenjohtaja Osmo Eerola edusti yhdistystä piirihallituksen ja piirin yleiskokouksissa. Osmo Eerola toimi vuoden 2015 piirien yhteisen koulutustoimikunnan puheenjohtajana. Antti Honkasaari ja Osmo Eerola edustivat yhdistystä 25.4. Kaarinan-Piikkiön reserviläisten 50-vuotisjuhlassa, joka pidettiin Kavalton tilalla. Henry Lipponen edusti yhdistystä 5.12.Turun reserviupseerien järjestämällä Itsenäisyyspäivän vastaanotolla Turun upseerikerholla.

Jäsenistö

Vuoden 2015 alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 87 ja vuoden lopussa 86. Varsinkin uutta ja uinuvaa jäsenistöä pyrittiin aktivoimaan 21.1. järjestetyllä jäsenistön kerhoillalla Turun Upseerikerholla. Tilaisuudessa oli vierailevana puhujana V-S reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja, majuri (evp) Erkki Lehmus. Yhdistys tarjosi osallistujille illallisen. Tilaisuuteen osallistui 13 henkilöä. Vuoden toiminnan päättävä perinteinen jäsenistön joulusauna pidettiin Lähi-Tapiolan saunalla 16.12.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys on kokoontunut vuoden aikana kevät- ja syyskokouksiin, jotka on järjestetty yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Sääntömääräisten kokousten yhteyteen on pyritty järjestämään mielenkiintoinen tutustumiskohde keväällä ja puolustusvoimien toimintaan liittyvä esitelmätilaisuus syksyllä. Yhdistys vastasi vuonna 2015 syyskokousten järjestämisestä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa 11.3.2015 Liedon Vanhalinnassa, jossa tutustuttiin asemuseoon. Tilaisuuteen osallistui kahdeksan yhdistyksen jäsentä ja seitsemän reserviläisyhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2014 hallitukselle ja tilivelvollisille. Vuoden 2014 upseerin palkinto luovutettiin Lauri Partaselle Piikkiöstä. Kiertopalkinto I (1992-2014) jäi pysyvästi Partaselle, koska hän ensimmäisenä sai siihen kolme mainintaa vuoden upseeriksi valittuna (1996, 2003 ja 2014).

Syyskokous pidettiin 19.11.2015 LähiTapiolan tiloissa Turussa yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Kokouksen aluksi kuultiin Osmo Eerolan esitys ”Reserviläinen kouluttaa reserviläistä – näkökulmia koulutukseen”. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; mm. hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin vuoden 2016 hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Eerola ja varapuheenjohtajaksi Antti Fager-Pintilä. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juha Jäppinen, Ilkka Lehmus, Henry Lipponen, Seppo Mäkikangas sekä Jani Rättö. Tilintarkastajiksi valittiin Lauri Partanen ja Hannu Grönholm sekä varatilintarkastajiksi Jouko Virta ja Jouko Tuomarila.

Ampumatoiminta

Yhdistyksen ampumavastaavana on toiminut edellisvuosien tapaan Seppo Mäkikangas Juha Jäppisen avustuksella. Yhdistyksen omistamat aseet ovat Seppo Mäkikankaan hallussa ja vastuulla. Kaarinan Vaparin (väestönsuojatila/vapaa-ajankeskus) sisäampumarata on ollut jäsentemme käytettävissä omalla vuorollamme keskiviikkoiltaisin. Kaarinan Riistatalon uuteen ampumasimulaattoriin tutustuttiin 4.3. Simulaattori todettiin hyödylliseksi ammunnan harjoittelussa ja harjoittelutilaisuuksia päätettiin järjestää jatkossa lisää. Heernummen radan kunnostustalkoot pidettiin 14.4. ja radalla järjestettiin juhannuksen aaton aattona ”juhannuspamaus” harjoittelutilaisuus ja 11.10. kivääriampumaharjoitus. Vaparin radalla pidettiin pistooliammunnan harjoittelu 9.12.

Urheilutoiminta

Yhdistys aloitti valmistautumisen Kesäyön marssiin tammikuun kerhoillassa Kaarinan uimahallin saunalla, jossa kuultiin Nijmegenin marsseilla käyneen Olli Arvolan esitelmä vaativasta sotilasmarssista ja siihen valmistautumisesta. Tilaisuuteen osallistui 14 jäsentä, myös naapuriyhdistyksistä. Jani Rättö ryhtyi vetämään harjoitteluryhmää, joka harjoitteli kaksi kertaa: 7.3. 10 km (5 jäsentä) ja 30.3. 15 km (3 jäsentä). Kesäyön marssitapahtumaan Turussa 6.-7.6. osallistuivat yhdistyksen joukkueessa Jani Rättö, Ilkka Lehmus, Henry Lipponen ja Samu Kaukoranta. Tammikuussa kokeiltiin lentopalloharjoittelua Kuusiston koululla, mutta osanottajamäärä jäi pieneksi eikä tilaisuuksia jatkettu.

Sotahistorialliset esitelmätilaisuudet

Kevään 2015 aikana järjestettiin sarja sotahistoriallisia yleisölle avoimia esitelmätilaisuuksia Kaarinan ja Piikkiön kouluilla. Järjestelyistä vastasi Antti-Fager-Pintilä.

18.2. Hovirinnan koulun auditoriossa lehtori Kullervo Hantulan esitelmä ”Karl Runar Appelberg – Jääkäripataljoona 27:n henkinen johtaja.” (13 osallistujaa).

25.3. Hovirinnan koulun auditoriossa Mikko Merosen esitelmä: ”Suomen sodan aikaiset meritaistelut Turun lähivesillä sekä Ala-Lemun taistelu” (11 osallistujaa).

29.4. Piikkiön yhtenäiskoulun auditoriossa komentaja evp Ari Ahon esitelmä: ”Karjalaan jääneiden sankarivainajien etsintä”. (11 osallistujaa).

7.5. Piikkiön yhtenäiskoulun auditoriossa everstiluutnantti evp Erkki Kauppisen esitelmä: ”Talvisodan lopulla käyty ns. Honkaniemen pysäkin taistelu”.

Tiedotustoiminta

Vuoden aikana tiedottaminen hoidettiin sähköpostin ja nettisivujen kautta.Sivuja on ylläpitänyt Osmo Eerola. Sääntömääräiset kokoukset ilmoitettiin Parivartio-lehdessä. Kerhon sähköpostiosoite on pkresups@luukku.com. Seppo Mäkikangas on ylläpitänyt yhdistyksen facebook -sivuja. Kuukausitiedotteita lähetettiin sähköpostitse keväällä viisi ja syksyllä kolme.

Talous

Yhdistyksen talous vuonna 2015 perustui jäsenmaksutuloihin ja edellisten vuosien aikana kertyneisiin säästöihin. Vuoden 2015 jäsenmaksu oli 34 €, jossa oli 2 € nousua vuoteen 2014. Jäsenmaksusta 12 € on liittomaksun osuus, 7,50 € Reserviläinen -lehden osuus, 4,50 € on piirin jäsenmaksua ja 5,50 € Parivartio-lehden osuus ja 4,50 € yhdistyksen osuus.

Veteraani- ja perinnetoiminta

Yhdistys on jatkanut pitkää perinnettä järjestämällä kunniavartiot Piikkiön ja Kuusiston sankarihaudalle erilaisten kansallisten merkkipäivien yhteydessä:

Kansallinen Veteraanipäivä 27.4. (Piikkiö): Ilkka Lehmus ja Henry Lipponen

Itsenäisyyspäivä 6.12. (Piikkiö): Ilkka Lehmus ja Henry Lipponen, lippu Jouko Virta

Itsenäisyyspäivä 6.12. (Kuusisto): Seppo Mäkikangas ja Osmo Eerola

Jouluaatto 24.12. (Piikkiö): yhdessä reserviläisten kanssa, Antti Honkasaari järjesti

Jouluaatto 24.12. (Kuusisto): Seppo Mäkikangas ja Heikki Paananen

Yhdistyksen hallitus