Vuosi 2016

Piikkiön-Kaarinan Reservinupseerit ry:n toimintakertomus 2016

Yleistä

Vuosi 2016 oli yhdistyksen 59. toimintavuosi. Vuoden aikana merkittäviä tapahtumia olivat yhdistyksen sääntöjen uudistaminen, Heernummen ampumaradan kunnostus, kevään ja syksyn ampumatapahtumat sekä sotahistorialliset ja rajaturvallisuusesitelmät, osallistuminen Kesäyön marssiin, RUK 85 v. -juhliin sekä RUL:in liittokokoukseen.

Hallitus ja yhdistyksen edustaminen

Hallituksessa oli vuoden aikana seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimi Osmo Eerola, varapuheenjohtajana Antti Fager-Pintilä sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana Ilkka Lehmus. Muut jäsenet olivat Juha Jäppinen, Henry Lipponen, Seppo Mäkikangas ja Jani Rättö. Toiminnantarkastajina toimivat Hannu Grönholm ja Lauri Partanen. Hallitus kokoontui viralliseen kokoukseen kolme kertaa vuoden aikana (20.1., 9.3. ja 12.9.).

Osmo Eerola edusti yhdistystä Reserviupseeriliiton 85-vuotisjuhlassa Haminassa 5.8.2016. Henry Lipponen edusti yhdistystä Reserviupseeriliiton liittokokouksessa 18.-20.11. 2016 Lappeenrannassa.

Jäsenistö

Vuoden 2016 alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 86 ja vuoden lopussa 85. Erilaisiin yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 90 henkilöä, joista osa naapurikerhojen jäseniä ja merkittävä osa yhdistyksen samoja aktiivijäseniä. Vuoden toiminnan päättävä perinteinen jäsenistön joulusauna pidettiin Lähi-Tapiolan saunalla 15.12.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys on kokoontunut vuoden aikana kevät- ja syyskokouksiin, jotka on järjestetty yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Sääntömääräisten kokousten yhteyteen on pyritty järjestämään mielenkiintoinen tutustumiskohde keväällä ja maanpuolustustoimintaan liittyvä esitelmätilaisuus syksyllä. Yhdistys vastasi vuonna 2016 syyskokousten järjestämisestä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa 15.3.2016 Piikkio Works Oy:n tiloissa, jossa tutustuttiin yrityksen toimintaan. Kokoukseen osallistui seitsemän yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2015 hallitukselle ja tilivelvollisille. Hallitukselle myönnettiin valtuutus 2000 euron käyttöön Heernummen ampumaradan kunnostukseen ympäristöluvan edellyttämälle tasolle. Kokouksessa esiteltiin yhdistyksen sääntömuutoksen vireillepano RUL:in uusien mallisääntöjen mukaiseksi ja evästettiin hallitus esittelemään asia päätettäväksi syyskokoukselle. Vuoden 2015 upseerin palkinto luovutettiin Antti Fager-Pintilälle ja hän sai ensimmäisen kiinnityksen Vuoden upseeri -kiertopalkinto II:een.

Syyskokous pidettiin 10.11.2016 LähiTapiolan tiloissa Turussa yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Kokouksen aluksi kuultiin tulliylitarkastaja Stefan Aniszewskin esitys ”Yhteistyö rajavalvonnassa”. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen uudet säännöt RUL:in v. 2015 mallisääntöjen mukaiseksi. Yhdistyksen viralliseksi nimeksi hyväksyttiin pitkään käytössä ollut Piikkiön-Kaarinan Reserviupseerit ry. Sihteeri valtuutettiin toimittamaan säännöt RUL:iin ja Patentti ja rekisterihallitukseen rekisteröimistä varten. Sääntöjen tullessa voimaan ne korvaavat aiemmat Piikkiön reserviupseerit ry:n säännöt vuodelta 1971. Kokouksessa käsiteltiin lisäksi  sääntömääräiset asiat; mm. hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin vuoden 2017 hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Eerola ja varapuheenjohtajaksi Henry Lipponen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juha Jäppinen, Ilkka Lehmus, Seppo Mäkikangas, Kai Rouvali (uusi jäsen) sekä Jani Rättö. Toiminnantarkastajiksi valittiin Lauri Partanen ja Hannu Grönholm sekä varalle Jouko Virta ja Jouko Tuomarila.

Ampumatoiminta

Yhdistyksen ampumavastaavana on toiminut edellisvuosien tapaan Seppo Mäkikangas Juha Jäppisen avustuksella. Kaarinan Vaparin (väestönsuojatila/vapaa-ajankeskus) sisäampumarata on ollut jäsentemme käytettävissä omalla vuorollamme keskiviikkoiltaisin. Kaarinan Riistatalon ampumasimulaattorilla harjoiteltiin 9.3. Heernummen radan kunnostustalkoot pidettiin 26.4. ja radalla järjestettiin juhannusviikolla perinteinen ”juhannuspamaus” harjoittelutilaisuus.

Urheilutoiminta

Kesäyön marssitapahtumaan Turussa 11.-12.6. osallistuivat yhdistyksestä eripituisille matkoille Jani Rättö, Ilkka Lehmus, Henry Lipponen ja Osmo Eerola.

Sotahistorialliset esitelmätilaisuudet ja -retket

Kevään 2016 aikana järjestettiin sarja sotahistoriallisia yleisölle avoimia esitelmätilaisuuksia Kaarinan ja Piikkiön kouluilla. Järjestelyistä vastasi Antti-Fager-Pintilä.

10.2. Hovirinnan koulun auditoriossa kom. (evp.) Eero Auvisen esitelmä ”Suomen panssarilaivat Väinämöinen ja Ilmarinen” (27 osallistujaa).

27.4. RTC Vanhanen Oy:n tiloissa Sakari Loukolan esitelmä: ”Saksan sotilasapu Suomelle” (8 osallistujaa).

17.5. Sukellusveneet Suomessa –näyttely Forum Marinumissa (6 osallistujaa).

Tiedotustoiminta

Vuoden aikana tiedottaminen hoidettiin sähköpostin, facebookin ja nettisivujen kautta. Tiedotusvastaavana toimi Juha Jäppinen. Nettisivuja on ylläpitänyt Osmo Eerola. Sääntömääräiset kokoukset ilmoitettiin Parivartio-lehdessä. Kerhon sähköpostiosoite on pkresups@luukku.com. Seppo Mäkikangas on ylläpitänyt yhdistyksen facebook -sivuja. Sääntömuutosasiaa käsittelevästä syyskokouksesta lähetettiin postitse kutsu kaikille jäsenille.

Talous

Yhdistyksen talous vuonna 2016 perustui jäsenmaksutuloihin ja edellisten vuosien aikana kertyneisiin säästöihin. Vuoden 2016 jäsenmaksu oli 37 €, jossa oli nousua 3 euroa vuodesta 2015. Jäsenmaksusta 14 € oli liittomaksun osuus (+2 €), 8,50 € Reserviläinen -lehden osuus (+1 €), 4,50 € oli piirin jäsenmaksua ja 5,50 € Parivartio-lehden osuus ja 4,50 € yhdistyksen osuus.

Veteraani- ja perinnetoiminta

Yhdistys on jatkanut pitkää perinnettä järjestämällä kunniavartiot Piikkiön ja Kuusiston sankarihaudalle:

Itsenäisyyspäivä 6.12. (Piikkiö): Jani Rättö ja Henry Lipponen, lippu Jouko Virta

Itsenäisyyspäivä 6.12. (Kuusisto): Seppo Mäkikangas ja Osmo Eerola

Jouluaatto 24.12. (Piikkiö): yhdessä reserviläisten kanssa, Ilkka Lehmus järjesti

Jouluaatto 24.12. (Kuusisto): Seppo ja Jussi Mäkikangas sekä Osmo ja Jyrki Eerola

Yhdistyksen hallitus