Vuosi 2017

Piikkiön-Kaarinan Reservinupseerit ry:n toimintakertomus 2017

Yleistä

Vuosi 2017 oli yhdistyksen 60. toimintavuosi. Vuoden aikana merkittäviä tapahtumia olivat osallistuminen messuosastolla Piikkiö päiville, ampumatapahtumat, sotahistorialliset ja turvallisuusaiheiset esitelmät, osallistuminen Kesäyön marssiin sekä tilausnäytös vuonna 2017 ensi-illan saaneeseen Aki Louhimiehen Tuntematon Sotilas –elokuvaan.

Hallitus

Hallituksessa oli vuoden aikana seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimi Osmo Eerola, varapuheenjohtajana Henry Lipponen sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana Ilkka Lehmus. Muut jäsenet olivat Juha Jäppinen, Henry Lipponen, Seppo Mäkikangas, Kai Rouvali (uusi) ja Jani Rättö. Toiminnantarkastajina toimivat Hannu Grönholm ja Lauri Partanen. Hallitus kokoontui viralliseen kokoukseen kaksi kertaa vuoden aikana (25.1. ja 12.9.). Lisäksi hallitusasioita käsiteltiin 11.4. ja 23.11. muiden tilaisuuksien yhteydessä.

Jäsenistö

Vuoden 2017 alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 85 ja vuoden lopussa 86. Erilaisiin yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 100 henkilöä, joista osa naapurikerhojen jäseniä ja merkittävä osa yhdistyksen samoja aktiivijäseniä. Vuoden toiminnan päättävä perinteinen jäsenistön joulusauna pidettiin Lähi-Tapiolan saunalla 23.11.

Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri palkitsi ansioituneita reserviläisiä Heikkilän kasarmin sotilaskodissa 2.6.2017 järjestetyssä ylentämis- ja palkitsemistilaisuudessa. Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin ansiomerkeillä palkittuja yhdistyksen jäseniä olivat: Osmo Eerola, kultainen ansiomitali, Ilkka Lehmus ja Juha Jäppinen, hopeinen ansiomitali sekä Henry Lipponen, pronssinen ansiomitali.

Itsenäinen Suomi täytti 100 vuottaa 6.12.2017. Yhdistys juhlisti tätä järjestämällä jäsenistölle ja heidän seuralaisilleen Tuntematon Sotilas -elokuvan juhlanäytöksen 3.12. Kino Piispanristissä. Tervetuliaissanat lausui puheenjohtaja ja väliajalla yhdistys tarjosi kahvit. Tilaisuuteen osallistui 57 katsojaa.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys on kokoontunut vuoden aikana kevät- ja syyskokouksiin, jotka on järjestetty yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Sääntömääräisten kokousten yhteyteen on pyritty järjestämään mielenkiintoinen tutustumiskohde keväällä ja maanpuolustustoimintaan liittyvä esitelmätilaisuus syksyllä. Yhdistys vastasi vuonna 2017 syyskokousten järjestämisestä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa 15.3.2017 Piikkio Works Oy:n tiloissa, jossa kuulimme Piikkio Worksin tuotantopäällikön Lauri Laakson alustuksen hyttitehtaan laajennuksesta ja hyvistä näkymistä. Kokoukseen osallistui seitsemän yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle ja tilivelvollisille. Hallitukselle myönnettiin valtuutus 600 euron käyttämiseksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotismerkkivuoden juhlistamiseen yhdistyksen toiminnassa. Vuoden 2016 upseerin palkinto luovutettiin Jani Rätölle. Yhdistyksen pöytästandardi myönnettiin Antti Fager-Pintilälle.

Syyskokous pidettiin 16.11.2017 LähiTapiolan tiloissa Turussa yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Kokouksen aluksi kuultiin vänrikki (res.) Jussi Mäkikankaan esitys ”Tuoreita kokemuksia panssarikoulutuksesta”. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; mm. hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin vuoden 2018 hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Eerola ja varapuheenjohtajaksi Henry Lipponen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juha Jäppinen, Ilkka Lehmus, Seppo Mäkikangas, Kai Rouvali sekä Jani Rättö. Toiminnantarkastajiksi valittiin Lauri Partanen ja Hannu Grönholm sekä varalle Jouko Virta ja Jouko Tuomarila.

Ampumatoiminta

Yhdistyksen ampumavastaavana on toiminut edellisvuosien tapaan Seppo Mäkikangas Juha Jäppisen avustuksella. Kaarinan Vaparin (väestönsuojatila/vapaa-ajankeskus) sisäampumarata on ollut jäsentemme käytettävissä omalla vuorollamme keskiviikkoiltaisin. Kaarinan Riistatalon ampumasimulaattorilla harjoiteltiin 28.2. Heernummen radan kunnostustalkoot pidettiin 11.4. ja radalla järjestettiin juhannusviikolla perinteinen ”juhannuspamaus” harjoittelutilaisuus.

Urheilutoiminta

Kesäyön marssitapahtumaan Turussa 20.5. osallistuivat yhdistyksestä eripituisille matkoille Jani Rättö, Ilkka Lehmus, Henry Lipponen.

Sotahistorialliset ym. esitelmätilaisuudet

Kevään 2017 aikana järjestettiin kaksi esitelmätilaisuutta:

17.1. Kai Rouvalin esitelmä jäsenillassa ”Rauhanturvaajana KOFOR-operaatiossa” Lähi-Tapiolan tiloissa. (8 osallistujaa).

28.3. Erkki Kauppisen (ev. evp.) yleisöesitelmä ”Kurskin panssaritaistelu – taistelu itärintaman herruudesta 1943 (12 osallistujaa).

16.11. Jussi Mäkikankaan esitelmä ”Tuoreita kokemuksia panssarikoulutuksesta” syyskokouksen yhteydessä (20 osallistujaa).

Tiedotustoiminta

Vuoden aikana tiedottaminen hoidettiin sähköpostin, facebookin ja nettisivujen kautta. Tiedotusvastaavana toimi Juha Jäppinen. Nettisivuja on ylläpitänyt Osmo Eerola. Sääntömääräiset kokoukset ilmoitettiin Parivartio-lehdessä. Kerhon sähköpostiosoite on pkresups@luukku.com. Seppo Mäkikangas on ylläpitänyt yhdistyksen facebook -sivuja. Tuntematon sotilas –tilausnäytäntöön lähetettiin postitse kutsu kaikille jäsenille.

Talous

Yhdistyksen talous vuonna 2017 perustui jäsenmaksutuloihin ja edellisten vuosien aikana kertyneisiin säästöihin. Vuoden 2017 jäsenmaksu oli 37 €. Jäsenmaksusta 14 € oli liittomaksun osuus, 8,50 € Reserviläinen -lehden osuus, 4,50 € oli piirin jäsenmaksua ja 5,50 € Parivartio-lehden osuus ja 4,50 € yhdistyksen osuus.

Veteraani- ja perinnetoiminta

Yhdistys on jatkanut pitkää perinnettä järjestämällä kunniavartiot Piikkiön ja Kuusiston sankarihaudalle: