Vuosi 2019

Piikkiön-Kaarinan Reservinupseerit ry:n toimintakertomus 2019

Yleistä
Vuosi 2019 oli yhdistyksen 62. toimintavuosi (perustettu 14.4.1958) ja se oli luonteeltaan ”hengenvetovuosi” 60-vuotisjuhlavuoden 2018 jälkeen. Siitä huolimatta toimintaa oli ja tilaisuuksiin osallistuttiin normaalivuosien tapaan. 60-vuotisjuhlassa jaetusta historiikista otettiin alkuvuodesta uusintapainos pienine korjauksineen ja täydennykineen ja historiikki saatiin vuoden aikana jaettua kaikille jäsenille. Merkittäviä tapahtumia olivat käynti SA-Int museossa 17.4. sekä lukuisat ampuma-tapahtumat, osallistuminen Kesäyön ja Nijmegenin marssiin sekä joulusauna 10.12. Kaarinan uimahallin saunalla.

Hallitus
Hallituksessa oli vuoden aikana kahdeksan jäsentä. Puheenjohtajana toimi Osmo Eerola, varapuheenjohtajana Henry Lipponen sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana Ilkka Lehmus. Muut jäsenet olivat Juha Jäppinen, Henry Lipponen, Jussi Mäkikangas, Seppo Mäkikangas, Kai Rouvali ja Jani Rättö. Toiminnantarkastajina toimivat Jari Forsell ja Harri Koponen Hallitus kokoontui viralliseen kokoukseen neljä kertaa vuoden aikana: 30.1., 5.3., 10.9. ja 19.11.

Jäsenistö ja huomionosoitukset
Vuoden 2019 alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 84 ja vuoden lopussa 84. Erilaisiin yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 100 henkilöä, joista osa naapurikerhojen jäseniä ja merkittävä osa yhdistyksen samoja aktiivijäseniä. Vuoden toiminnan päättävä perinteinen jäsenistön joulusauna pidettiin Kaarinan uimahallin saunalla 10.12. Tilaisuuteen osallistui 11 jäsentä. Vuoden 2018 upseerin kiertopalkinto luovutettiin Osmo Eerolalle 14.3.2019.

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys on kokoontunut vuoden aikana kevät- ja syyskokouksiin, jotka on järjestetty yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Yhdistys vastasi vuonna 2019 syyskokousten järjestämisestä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa 14.3.2019 Tuorlan majatalossa Piikkiössä. Kokoukseen osallistui 10 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle ja tilivelvollisille..

Syyskokous pidettiin 26.11.2019 LähiTapiolan uusissa Brahenkadun tiloissa Turussa yhdessä Kaarinan-Piikkiön reserviläisten kanssa. Kokouksen aluksi kuultiin Ilkka Lehmuksen vakuutusalan terveiset ja Perttu Tuuppan esitelmä laki- ja oikeusasioiden hoidon järjestämisestä Puolustusvoimissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; mm. hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin vuoden 2020 hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Eerola ja varapuheenjohtajaksi Henry Lipponen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juha Jäppinen, Ilkka Lehmus, Jussi Mäkikangas, Seppo Mäkikangas sekä Kai Rouvali. Jani Rättö ilmoitti jäävänsä pois 1.1.2020 alkaen toimittuaan hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2005 lähtien. Toiminnantarkastajiksi valittiin Harri Koponen ja Jari Forsell sekä Lauri Partanen ja Hannu Grönholm varalle.

Ampumatoiminta
Yhdistyksen ampumavastaavana on toiminut edellisvuosien tapaan Seppo Mäkikangas Juha Jäppisen avustuksella. Kaarinan Vaparin (väestönsuojatila/vapaa-ajankeskus) sisäampumarata on ollut jäsentemme käytettävissä omalla vuorollamme keskiviikkoiltaisin. Kaarinan Riistatalon ampumasimulaattorilla harjoiteltiin 7.5. ja 14.11. Heernummen radan kevättalkoot pidettiin 16.4. ja yhdistyksen kivääriammunnat 23.4. Ampumatapahtuma keräsi tusinan verran omia ja TUKORU:n jäseniä ampuman kerhon ja omilla kiväärikaliiberin aseilla. Radalla järjestettiin perinteinen ”juhannuspamaus” harjoittelutilaisuus 26.6.

Urheilutoiminta
Vihtorin syrjähyppy -pienoisjotos jotosteltiin 22.3.2019. Kesäyön marssitapahtumaan Porissa 25.5. osallistui Henry Lipponen 16 km marssille ja Jani Rättö 25 km marssille. Jani Rättö osallistui Hollannin Nijmegenin marssille sotilassarjassa 4 x 40 km jo toiseen kertaan.

Tiedotustoiminta
Vuoden aikana tiedottaminen hoidettiin sähköpostin, facebookin ja nettisivujen kautta. Tiedotusvastaavana toimi Juha Jäppinen. Nettisivuja on ylläpitänyt Osmo Eerola. Sääntömääräiset kokoukset ilmoitettiin Parivartio-lehdessä. Kerhon sähköpostiosoite on [email protected]. Seppo Mäkikangas on ylläpitänyt yhdistyksen facebook -sivuja. Niille jäsenille, jotka eivät osallistuneet 60-vuotisjuhliin, jaettiin vuoden aikana historiikin 2. painos.

Talous
Yhdistyksen talous vuonna 2019 perustui jäsenmaksutuloihin ja edellisten vuosien aikana kertyneisiin säästöihin sekä osin vielä historiikin mainostulojen tuloutuksiin alkuvuonna 2019. Vuoden 2019 jäsenmaksu oli 37 €. Jäsenmaksusta 14 € oli liittomaksun osuus, 8,50 € Reserviläinen -lehden osuus, 4,50 € oli piirin jäsenmaksua ja 5,50 € Parivartio-lehden osuus ja 4,50 € yhdistyksen osuus. Maksut olivat samat kuin vuonna 2018.

Veteraani- ja perinnetoiminta
Yhdistys osallistui Piikkiön kirkon urkuhankinnan tukemiseen 50 eurolla ja sai nimen lahjoittajatauluun sekä nimikkourkupillin. Yhdistys on jatkanut pitkää perinnettä järjestämällä kunniavartiot Piikkiön ja Kuusiston sankarihaudalle. Yhdistyksen jäsenistä vartioihin osallistuivat:

6.12. Piikkiö: Ilkka Lehmus ja Jani Rättö, lipunkantajana Jouko Virta
6.12. Kuusisto: Seppo Mäkikangas ja Osmo Eerola
24.12. Piikkiö:
16.00-16.30 Kulmala Markku, Järvelä Teppo
16.30-17.00 Hyytiäinen Pauli, Korpinen Raimo
17.00-17.30 Virrat
17.30-18.00 Rättö Jani, Lipponen Henry
18.00-18.30 Tahvonen, Ylhä
18.30-19.00 Pessala, Lehtovaara

24.12. Kuusisto: Jussi Mäkikangas ja Stefan Aniszewski sekä Tuomas Heinonen ja Osmo Eerola