Vuosi 2020

Piikkiön-Kaarinan Reservinupseerit ry:n toimintakertomus 2020

Yleistä
Vuosi 2020 oli yhdistyksen 63. toimintavuosi (yhdistys perustettu 14.4.1958). Vuotta leimasi SARS-CoV-2 koronaviruksen aiheuttama Covid19-pandemia. Ensimmäinen tartunta Suomessa raportoitiin 29.1. ja 16.3. hallitus totesi poikkeusolot ja valmiuslaki otettiin käyttöön. Suomessa pandemia hellitti kesäksi, mutta toinen aalto tuli syksyllä. Pandemian vuoksi yhdistyksen muut suunnitellut tilaisuudet kuin sääntömääräiset kokoukset ja ampumatoiminta jätettiin järjestämättä. Kokouksia pidettiin osin tai kokonaan etäkokouksina.

Hallitus
Hallituksessa oli vuoden aikana seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimi Osmo Eerola, varapuheenjohtajana Henry Lipponen sekä sihteerinä ja taloudenhoitajana Jussi Mäkikangas. Muut jäsenet olivat Juha Jäppinen, Ilkka Lehmus, Seppo Mäkikangas ja Kai Rouvali. Hallituksesta jäi pois pitkäaikainen jäsen Jani Rättö. Toiminnantarkastajina toimivat Jari Forsell ja Harri Koponen. Hallitus kokoontui viralliseen kokoukseen neljä kertaa vuoden aikana: 30.1., 11.3., 19.8. ja 9.11.

Jäsenistö ja huomionosoitukset
Vuoden 2020 alussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 82 ja vuoden lopussa 88. Vuoden 2019 upseerin kiertopalkinto luovutettiin Kai Rouvalille 19.8. 2020. Pöytästandaardit luovutettiin Jani Rätölle ja Jari Forsellille 29.9. ja Ilkka Lehmukselle 19.11.

Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys on kokoontunut vuoden aikana kevät- ja syyskokouksiin, jotka on pandemian vuoksi järjestetty ilman Kaarinan-Piikkiön reserviläisiä. Molempiin kokouksiin oli mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin LähiTapiolassa Turussa vasta 29.9., koska poikkeusolojen lainsäädäntö salli yhdistysten sääntömääräisten kokousten siirtämisen syyskuun loppuun saakka. Kokoukseen osallistui 11 yhdistyksen jäsentä (kahdeksan fyysisesti ja neljä etänä). Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle ja tilivelvollisille.

Syyskokous pidettiin 19.11.2020 Pontelan kokoustiloissa Piikkiössä. Kokoukseen osallistui 11 yhdistyksen jäsentä (kuusi fyysisesti ja viisi etänä). Kokouksen aluksi kuultiin yliluutnantti Jyrki Eerolan alustus ”Ilmatorjunta osana ilmapuolustusta – mitä IT on 2020-luvulla?” Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; mm. hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin vuoden 2021 hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Eerola ja varapuheenjohtajaksi Henry Lipponen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juha Jäppinen, Jussi Mäkikangas, Seppo Mäkikangas, Kai Rouvali ja Juha Vuorisalo uutena. Ilkka Lehmus ilmoitti jäävänsä pois 1.1.2021 alkaen toimittuaan hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 lähtien. Toiminnantarkastajiksi valittiin Harri Koponen ja Jari Forsell sekä Lauri Partanen ja Ilkka Lehmus varalle.

Ampumatoiminta
Yhdistyksen ampumavastaavana on toiminut edellisvuosien tapaan Seppo Mäkikangas Juha Jäppisen avustuksella. Kaarinan Vaparin (väestönsuojatila/vapaa-ajankeskus) sisäampumarata on ollut jäsentemme käytettävissä omalla vuorollamme keskiviikkoiltaisin ja Hernummen ulkorata tiistaisin ja torstaisin. Kaarinan Riistatalon ampumasimulaattorilla harjoiteltiin 11.3. Heernummen radalla järjestettiin perinteinen ”juhannuspamaus” harjoittelutilaisuus 18.6. Ampumatoiminta vuonna 2020 on ollut vilkasta: Tapahtumia oli yhteensä 42 kpl, Vaparissa 23, Heernummella 19 ja riistatalolla yksi. Suorituksia (ammunta / valvonta) 139, näistä jäsenten suorituksia 122 ja ei-jäsenten 17. Osallistuneita eri henkilöitä oli yhteensä 24, näistä jäseniä 13 ja ulkopuolisia 11.

Urheilutoiminta
Piirin yöpartiokilpailuun 16.-17.10 osallistuivat Jussi Mäkikangas ja Juha Vuorisalo sekä Aleksi Nikkanen (Tampereen suunnalta).
Tiedotustoiminta
Vuoden aikana tiedottaminen hoidettiin sähköpostin, facebookin ja nettisivujen kautta. Tiedotusvastaavana toimi Juha Jäppinen. Nettisivuja on ylläpitänyt Osmo Eerola. Sääntömääräiset kokoukset ilmoitettiin Parivartio-lehdessä. Kerhon sähköpostiosoite on pkresups@luukku.com. Seppo Mäkikangas on ylläpitänyt yhdistyksen facebook -sivuja.

Talous
Yhdistyksen talous vuonna 2020 perustui jäsenmaksutuloihin ja edellisten vuosien aikana kertyneisiin säästöihin. Vuoden 2020 jäsenmaksu oli 37 €. Jäsenmaksusta 14 € oli liittomaksun osuus, 8,50 € Reserviläinen -lehden osuus, 4,50 € oli piirin jäsenmaksua ja 5,50 € Parivartio-lehden osuus ja 4,50 € yhdistyksen osuus. Maksut olivat samat kuin vuonna 2019.

Veteraani- ja perinnetoiminta
Yhdistys on jatkanut pitkää perinnettä järjestämällä kunniavartiot Piikkiön ja Kuusiston sankarihaudalle. Yhdistyksen jäsenistä vartioihin osallistuivat:

6.12. Piikkiö: Ilkka Lehmus ja Henry Lipponen
6.12. Kuusisto: Jussi Mäkikangas ja Osmo Eerola
24.12. Piikkiö: Jani Rättö, Henry Lipponen, Risto Tahvonen, Anssi Ylhä, Tapani Pessala, ja Jouko Virta
24.12. Kuusisto: Jussi ja Seppo Mäkikangas sekä Lauri ja Osmo Eerola