Toiminta

Toiminnan painopisteet 2019

Vuoden 2019 toiminnassa keskiössä tulee olemaan jäsenkunnan aktivoimien, nuorten toiminnan kehittäminen ja uusien jäsenien hankinta.

Lisäksi otetaan huomioon Reserviupseeriliiton ja -piirin painotukset yhdistysten toiminnalle:

  • yhdistys on suorassa kontaktissa kaikkiin uusiin jäseniin ja esitellyt heille yhdistyksen toimintaa
  • yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää
  • prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta parempi tulos
  • jäsenrekisteri on aktiivisessa käytössä
  • jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla
  • sähköinen toimintalomake on käytössä koko vuoden
  • nimeää nuorisoupseerin

Tulevista tapahtumista kerrotaan Ajankohtaista- ja Kalenteri -sivuilla, yhdistyksen jäsentiedotteissa, Parivartiossa, Kaarina-lehdessä sekä

facebookissa: https://www.facebook.com/piikkionkaarinanru

Ampumatapahtuma Heernummen radalla keväällä 2011 (Kuva: Osmo Eerola)