Toiminta

Toiminnan painopisteet 2022

Vuoden 2022 toiminnassa keskiössä tulee olemaan perinteisen toiminnan jatkaminen, jäsenkunnan aktivoimien, nuorten toiminnan kehittäminen ja uusien jäsenien hankinta. Lisäksi otetaan huomioon Reserviupseeriliiton ja -piirin painotukset yhdistysten toiminnalle. Koronavirustilanne huomioidaan kaikissa tapahtumissa painottaen tartuntojen leviämisen ehkäisyä ja tilanteen vaatiessa tilaisuuksia rajoitetaan, siirretään tai peruutetaan.

Yhdistyksen toimintaa jatketaan yhteistyössä Kaarinan-Piikkiön Reserviläisten ja muiden naapuriyhdistysten kanssa. Yhdistys osallistuu piirin kokouksiin sekä piirihallituksen työskentelyyn syyskokouksen päättämällä tavalla.

Yhdistyksen tiedotuskanavat ovat noin kaksi kertaa keväällä ja syksyllä ilmestyvät kiertokirjeet, internet-kotisivut ja Parivartio-lehti. Facebook-sivustoa pidetään yllä ja kehitetään nopeana tiedotuskanavana. Kiertokirjeet lähetetään sähköpostitse RUL:n jäsenrekisterissä oleviin osoitteisiin.

facebookissa: https://www.facebook.com/piikkionkaarinanru

Ampumatapahtuma Heernummen radalla keväällä 2011 (Kuva: Osmo Eerola)