Koulutustoiminta

Yhdistys tukee  jäsentensä reserviläis- ja johtamistaitojen ylläpitoa järjestämällä koulutustilaisuuksia ja kannustamalla osallistumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia kehittäville kursseille (kts. https://www.mpk.fi/).

Ampuma-asento maaten, vänrikkipäivät (Kuva Osmo Eerola)

Reserviläisen yleensä ja reservin johtajan erityisesti keskeiset ydinsosaamiset ovat:

-maanpuolustustahto ja omalla esimerkillä vaikuttaminen
-kriisiajan toiminnan ja joukkojen johtamisen mahdollistava hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto
-ampumataito, tulenkäytön johtaminen
-maastotaidot, suunnistus, selviäminen erilaisissa olosuhteissa
-kansalaistaidot, esim. ensiapu
-yleiset sotilastaidot, oman aselajin edellyttämät erikoistaidot
-johtamistaidot, viestintätaidot

Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri / Maanpuolustuskoulutus ry. (MPK ry.) järjestää vuosittain lukuisia Puolustuvoimien sijoitetulle reserville tilaamia, reserviläisten sotilastaitoja kehittäviä sekä suurelle yleisölle tarkoitettuja turvallisuuskoulutuksia. Koulutukset suunnitellaan yhdessä PV:n, MPK:n sekä V-S piirien kanssa.

Yksityiskohtaiset kurssitapahtumat ja tiedot kts. https://www.mpk.fi/

Aktiivinen osallistuminen kursseille kehittää sinua reserviläisenä ja vaikuttaa myös sijoituksiin ja ylennyksiin. Ilman sodanajan sijoitusta oleville reserviläisille MPK:n kursseille osallistuminen on lähes ainoa tapa kehittää ja ylläpitää sotilastaitoja reserviläisyhdistysten toimintaan osallistumisen ohella. MPK:n osana toimii koulutuksen tukiyksikkö (KoTu), jonka kautta ilman reservin sijoitusta olevan reserviupseerin on mahdollista päästä MPK:n kouluttajaksi erilaisiin Puolustusvoimien MPK:lta tilaamiin VEH-harjoituksiin.

V-S KoTU kts. https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=641

Tulevia kurssitapahtumia ja koulutustilaisuuksia on esitelty tarkemmin sivulla Koulutustapahtumia.