Koulutustoiminta

Yhdistys tukee  jäsentensä reserviläis- ja johtamistaitojen ylläpitoa järjestämällä koulutustilaisuuksia ja kannustamalla osallistumaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia kehittäville kursseille (kts. https://www.mpk.fi/).

Ampuma-asento maaten, vänrikkipäivät (Kuva Osmo Eerola)

Reserviläisen yleensä ja reservin johtajan erityisesti keskeiset ydinsosaamiset ovat:

  1. maanpuolustustahto ja omalla esimerkillä vaikuttaminen joukkojen edessä
  2. johtamistaidot, viestintätaidot, viestivälineiden käyttötaidot
  3. kriisiajan toiminnan ja joukkojen johtamisen mahdollistava hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto, resilienssi
  4. ampumataito, tulenkäytön johtaminen
  5. maastotaidot, suunnistus, selviäminen erilaisissa vaikeissa olosuhteissa, ensiapu
  6. lainsäädännön perustuntemus (esim. voimankäyttösäännöt)
  7. yleiset sotilastaidot, yleisimmän reserviläisille jaettavan kaluston perustuntemus
  8. oman aselajin edellyttämät erikoistaidot

Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri / Maanpuolustuskoulutus ry. (MPK ry.) järjestää vuosittain lukuisia reserviläisten sotilastaitoja kehittäviä sekä suurelle yleisölle tarkoitettuja turvallisuuskoulutuksia.

Yksityiskohtaiset kurssitapahtumat ja tiedot kts. https://mpk.fi/lounais-suomi/

Aktiivinen osallistuminen kursseille kehittää sinua reserviläisenä ja vaikuttaa myös sijoituksiin ja ylennyksiin. Ilman sodanajan sijoitusta oleville reserviläisille MPK:n kursseille osallistuminen on lähes ainoa tapa kehittää ja ylläpitää sotilastaitoja reserviläisyhdistysten toimintaan osallistumisen ohella.

MPK:n osana toimii koulutuksen tukiyksikkö, jonka kautta ilman reservin sijoitusta olevan reserviupseerin on mahdollista kouluttautua MPK:n kouluttajaksi erilaisiin harjoituksiin.

Kouluttaja- ja toimijakoulutus