Toimintasuunnitelma 2020

 1. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa mm. järjestämällä jäsentensä ampuma-, johtamis- ja muita upseeritaitoja kehittävää toimintaa, harjoittamalla koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä ylläpitämällä sotilasperinteitä.

 1. Toiminnan painopisteet 2020

Vuoden 2020 toiminnassa keskiössä tulee olemaan perinteisen toiminnan jatkaminen, jäsenkunnan aktivoimien, nuorten toiminnan kehittäminen ja uusien jäsenien hankinta. Lisäksi otetaan huomioon Reserviupseeriliiton ja -piirin painotukset yhdistysten toiminnalle.

 • -yhdistys järjestää ampumatapahtumia keväällä, kesällä ja syksyllä
 • -yhdistys järjestää perinteiden kevätretken yhteistyössä naapuriyhdistysten kanssa
 • -yhdistys osallistuu PiikkiöPäiville
 • -yhdistys osallistuu Kesäyön marssiin
 • -yhdistys järjestää perinteisen joulusaunan
 • -yhdistys huolehtii 6.12. ja 24.12. kunniavartioista alueen sankarihaudoilla
 • -yhdistys on suorassa kontaktissa uusiin jäseniin
 • -yhdistys tiedottaa entistä aktiivisemmin, myös tapahtumien jälkeen

Yhdistyksen toimintaa jatketaan yhteistyössä Kaarinan-Piikkiön Reserviläisten ja muiden naapuriyhdistysten kanssa. Yhdistys osallistuu piirin kokouksiin sekä piirihallituksen työskentelyyn syyskokouksen päättämällä tavalla.

 1. Järjestötoiminta

Yhdistyksen yli 80 henkilöjäsenestä osallistuu aktiivisesti yhdistyksen tilaisuuksiin vain 10-15 jäsentä. Järjestötoiminnan tavoitteena on turvata jäsenmäärän kehitys, kasvattaa tilaisuuksiin osallistuvien jäsenten määrää ja aktivoida varsinkin nuorempia jäseniä toimintaan. Yhdistys huomioi jäsenistön tasavuosimerkkipäivät ja reservin ylennykset sikäli, kun ne tulevat ajoissa yhdistyksen tietoon.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous (31.3. mennessä) ja syyskokous (15.12. mennessä). Nämä kokoukset järjestetään yhteistyössä Kaarinan-Piikkiön Reserviläisten kanssa siten, että tilaisuuksien alussa on esitelmä ajankohtaisesta aiheesta tai tutustuminen mielenkiintoiseen kohteeseen. Kumpikin yhdistys vuorollaan vastaa järjestelyistä.

Perinteinen kevätretki järjestetään Porin Prikaatiin keväällä 2020. Mukaantuloa tarjotaan Liedon ja Paraisten Reserviupseereille ja Kaarinan-Piikkiön Reserviläisille. Joulusauna järjestetään joulukuun puolivälissä. Tilaisuus on vapaamuotoinen jäsenilta.

Haminassa vietetään valtakunnallista RUK 100-pääjuhlaa 6.6.2020, johon kutsutaan kaikki reserviupseerikurssin suorittaneet suomalaiset reserviupseerit. Suomen Reserviupseeriliitto järjestää lisäksi Hamina Tattoon yhteydessä 7.8.2020 RUK 100 -seminaarin, johon tullaan järjestämään liiton jäsenille mahdollisuus osallistua. Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan juhlavuoden tapahtumiin. Piiri luultavasti järjestää yhteiskuljetuksen.

 1. Koulutustoiminta

Yhdistys tukee jäsentensä reserviläistaitojen kehittämistä ja ylläpitoa järjestämällä mm. ampumakoulutusta Heernummen ja Vaparin ampumaradoilla ja Riistatalon ampumasimulaattorilla. Kouluttautumista tuetaan tiedottamalla Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Lounais-Suomen Maanpuolustuspiiriin vuonna 2020 järjestämistä kursseista. Jäseniä kannustetaan osallistumaan piirin, kiltojen sekä muiden reserviupseeriyhdistyksien seminaareihin järjestämällä tarvittaessa yhteiskuljetuksia. Kerhoiltoja jatketaan ajatuksena pitää kokoontumisten yhteydessä pienimuotoisia alustuksia jäsenistölle. Selvitellään mahdollisuuksia osallistua ja kouluttautua RUL:n kehittämään mentoritoimintaan (vanhemmat reservinupseerit nuorempien reserviläis- ja siviiliuran tukena). 

 1. Urheilu, liikunta- ja ampumatoiminta

Varsinais-Suomen reserviupseeripiiri järjestää vuonna 2020 lukuisia piirimestaruuskilpailuja ja tapahtumia, joiden ajankohdat ilmoitetaan Parivartiossa. Yhdistys tiedottaa tapahtumista lisäksi kiertokirjeissään ja tukee jäsentensä osallistumista piirin tapahtumiin mahdollisuuksiensa mukaan pienin tukimaksuin. Tavoitteena on saada ainakin yksi partio osallistuman piirin kilpailuihin.

Yhdistyksellä on viikoittainen ampumavuoro Vaparin radalla ja ”osakkuus” Piikkiön Heernummen rataan, jossa on kesäaikana arkipäivisin ampumavuorot. Yhdistys osallistuu Heernummen pistooli- ja pienoiskivääriratojen ylläpitoon. Yhdistyksellä on ampumavastaavan hallussa aseita, joita jäsenet voivat lainata harjoitteluun aseluvan esitettyään. Yhdistys järjestää vuosittain vähintään yhden ohjatun ampumatapahtuman molemmilla radoilla ja/tai Kaarinan riistatalon simulaattorilla. Yhdistys hakee v. 2020 ampuma-asekouluttajan auktorisointia ampumaupseereille.

 1. Aatteellinen ja hengellinen toiminta

Yhdistys jatkaa perinnettään järjestää kunniavartiot sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä ja jouluna Kuusistossa ja Piikkiössä. 

 1. Tiedotustoiminta

Yhdistyksen tiedotuskanavat ovat noin kaksi kertaa keväällä ja syksyllä ilmestyvät kiertokirjeet, internet-kotisivut ja Parivartio-lehti. Facebook-sivustoa pidetään yllä ja kehitetään nopeana tiedotuskanavana. Kiertokirjeet lähetetään sähköpostitse RUL:n jäsenrekisterissä oleviin osoitteisiin.  

8. Taloudellinen toiminta

Talous on perustunut viime vuodet jäsenmaksutuottoihin ja v. 2018 historiikin mainostuloihin. Yhdistyksen talous on kohtuullisessa kunnossa, mutta jäsenmaksutulojen pienennyttyä kehitetään uusia tulomuotoja, joita voivat olla esim. tavaramyynti (mukit tms.), ilmoitusmyynti Parivartioon sekä aktiivinen jäsenhankinta.

 

Yhdistyksen varsinaisen henkilöjäsenen maksuksi vuonna 2020 esitetään 37 euroa. Jäsenmaksusta 14 € on liittomaksun osuus, 8,50 € Reserviläinen -lehden osuus, 4,50 € on piirin jäsenmaksua ja 5,50 € Parivartio-lehden osuus sekä 4,50 € yhdistyksen osuus. Maksut ovat samat kuin vuonna 2019. Nuorisojäsenen jäsenmaksuksi esitetään 20 €. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja ja kolme kunniajäsentä ovat vapautettuja jäsenmaksusta.