Toimintasuunnitelma 2018

  1. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa mm. järjestämällä jäsentensä ampuma-, johtamis- ja muita upseeritaitoja kehittävää toimintaa, harjoittamalla koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä ylläpitämällä sotilasperinteitä.

  1. Toiminnan painopisteet 2018

Yhdistys täyttää tulevalla toimintakaudella 60 vuotta ja se otetaan toiminnassa huomioon. Vuoden 2018 toiminnassa otetaan huomioon lisäksi Reserviupseeriliiton ja -piirin painotukset:

  1. Ampumatoiminnan aktivoiminen, mm. prosenttiammunta
  2. Viestinnän kehittäminen, mm. kaikkien jäsenten kontaktointi
  3. Nuorten toiminta, nuorille jäsenille suunnatut tapahtumat.

Yhdistyksen toimintaa jatketaan yhteistyössä Kaarinan-Piikkiön Reserviläisten ja Liedon Reserviupseerien kanssa. Yhdistys osallistuu piirin kokouksiin sekä piirihallituksen työskentelyyn syyskokouksen päättämällä tavalla.

  1. Järjestötoiminta

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2016 oli n 85 maksanutta henkilöjäsentä, joista aktiivisesti yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuu 10-15 jäsentä. Järjestötoiminnan tavoitteena on turvata jäsenmäärän kehitys, kasvattaa tilaisuuksiin osallistuvien jäsenten määrää ja aktivoida varsinkin nuorempia jäseniä toimintaan. Yhdistys huomioi jäsenistön tasavuosimerkkipäivät ja reservin ylennykset sikäli, kun ne tulevat ajoissa yhdistyksen tietoon.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous (31.3. mennessä) ja syyskokous (15.12. mennessä). Nämä kokoukset järjestetään yhteistyössä Kaarinan-Piikkiön Reserviläisten kanssa siten, että tilaisuuksien alussa on esitelmä ajankohtaisesta aiheesta tai tutustuminen mielenkiintoiseen kohteeseen. Kumpikin yhdistys vuorollaan vastaa järjestelyistä.

Perinteinen kevätretki johonkin lähiseudun sotilashistorialliseen kohteeseen ja joulukuun saunailta järjestetään, jos ilmoittautuneita saadaan riittävästi.

4. Koulutustoiminta

Yhdistys tukee jäsentensä reserviläistaitojen kehittämistä ja ylläpitoa järjestämällä mm. ampumakoulutusta Heernummen ja Vaparin ampumaradoilla sekä tiedottamalla Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Varsinais-Suomen Maanpuolustuspiirin vuonna 2018 järjestämistä kursseista. Maanpuolustuspiirin koulutus- ja tukiyksikkö (KOTU) tuottaa kouluttajia MPK:n tarpeisiin ja yhdistys kannustaa jäseniään liittymään KOTU-toimintaan sekä osallistumaan MPK:n sotilaallisia valmiuksia kehittäviin koulutuksiin..

Jäseniä kannustetaan osallistumaan piirin, kiltojen sekä muiden reserviupseeriyhdistyksien seminaareihin järjestämällä tarvittaessa yhteiskuljetuksia. Kerhoiltoja jatketaan ajatuksena pitää kokoontumisten yhteydessä pienimuotoisia alustuksia jäsenistölle.

  1. Urheilu, liikunta- ja ampumatoiminta

Varsinais-Suomen reserviupseeripiiri järjestää vuonna 2018 lukuisia piirimestaruuskilpailuja ja tapahtumia, joiden ajankohdat ilmoitetaan Parivartiossa. Yhdistys tiedottaa tapahtumista lisäksi kiertokirjeissään ja tukee jäsentensä osallistumista piirin tapahtumiin mahdollisuuksiensa mukaan pienin tukimaksuin. Tavoitteena on saada ainakin yksi partio osallistuman piirin kilpailuihin.

Yhdistyksellä on viikoittainen ampumavuoro Vaparin radalla ja ”osakkuus” Piikkiön Heernummen rataan, jossa on kesäaikana arkipäivisin ampumavuorot. Yhdistys osallistuu radan ympäristöluvan uusimisen edellyttämiin toimenpiteisiin. Yhdistyksellä on ampumavastaavan hallussa aseita, joita jäsenet voivat lainata harjoitteluun aseluvan esitettyään. Yhdistys järjestää vuosittain vähintään yhden ohjatun ampumatapahtuman molemmilla radoilla ja/tai Kaarinan riistatalon simulaattorilla..

  1. Aatteellinen ja hengellinen toiminta

Yhdistys jatkaa perinnettään järjestää kunniavartiot sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä ja jouluna Kuusistossa ja Piikkiössä. Suomen Puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuoden 2018 alueellisiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.   

  1. Tiedotustoiminta

Yhdistyksen tiedotuskanavat ovat noin kaksi kertaa keväällä ja syksyllä ilmestyvät kiertokirjeet, internet-kotisivut ja Parivartio-lehti. Vuonna 2014 aloitettua facebook-sivustoa pidetään yllä ja kehitetään uutena tiedotuskanavana. Kiertokirjeet postitetaan ja lähetetään sähköpostitse RUL:n jäsenrekisterissä oleviin osoitteisiin. Vähintään kerran vuodessa lähetetään postitse painettu kiertokirje. 

  1. Taloudellinen toiminta

Talous on perustunut viime vuodet jäsenmaksutuottoihin ja pankkitalletusten korkotuottoihin. Yleinen korkokanta pysynee toimintavuoden 2018 alhaalla eikä mahdollista suuria korkotuloja.

Jäsenyhdistyksen Parivartio-lehteen hankkimista ilmoituksista tuloutetaan jäsenyhdistykselle puolet. Tavoitteena on hankkia ainakin yksi ilmoitus lehteen vuoden 2018 aikana.

Yhdistyksen varsinaisen henkilöjäsenen maksu vuonna 2018 on 37 euroa. Jäsenmaksusta 14 € on liittomaksun osuus, 8,50 € Reserviläinen -lehden osuus, 4,50 € on piirin jäsenmaksua ja 5,50 € Parivartio-lehden osuus sekä 4,50 € yhdistyksen osuus. Maksut ovat samat kuin vuonna 2017.

Yhdistyksen talousarvio on liitteenä 1.