Kokoussivusto

VUOSIKOKOUS 2019

SYYSKOKOUSKUTSU

Porvoon Reserviupseerikerhon syyskokous pidettiin kerhotila Korsusssa, maanantaina 25.11.2019 klo 18:00.

Hallitukseen vuodelle 2020 valittiin:
– Sami Sinkko (pj)
– Toni Sarro (vpj)
– Jere Häggman (Uusi)
– Martin Glantz,
– Jukka Jaatinen
– Niko Rintala,
– Antti Rytivaara
– Teemu Turunen

URUP piirihallitukseen valittiin Toni Sarro, varalla Teemu Turunen. Kerholla olisi piirihaliitukseen toinenkin paikka mutta siihen ei hallituksesta löytynyt edustajaa.

PRUK Toimintasuunnitelma 2020 lopullinen (allekirjoitettu)

PRUK Talousarvio vuodelle 2020 lopullinen (käsittely syyskokous) – Talousarvio 2020

Esityslista_syyskokous_2019


KEVÄTKOKOUS 2019

Porvoon Reserviupseerikerhon kevätkokous pidettiin kerhotila Korsusssa, torstaina 28.3.2019 klo 19:00. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä kerhon sääntöjen päivitys RUL:n mallisääntöjen mukaiseksi. Kokouksen esityslista, toimintakertomus sekä nykyiset ja ehdotetut uudet säännöt alla.

Esityslista kevätkokous 28.3.2019
PRUKry_Toimintakertomus_2018_1.0
Voimassaolevat Porvoon_Reserviupseerikerhon_säännöt
Uudet hallituksen käsittelemät 11.3.2019 PRUK Mallisäännöt

Sääntömuutokset hyväksyttiin kokouksessa ja toimitetaan eteenpäin Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen hyväksyttäväksi.


YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 2018

Syyskokous pidettiin ke 21.11.2018.

Ennen kokousta Kari Talvitien esitys aiheesta Jääkäreiden kotiinpaluu 1918.

Syyskokouksen pöytäkirja.

PRUKry_Toimintasuunnitelma_vuosi_2019


KEVÄTKOKOUS 2018

Porvoon Reserviupseerikerhon kevätkokous pidetiin kerhotila Korsusssa, maanantaina 19.3.2018 klo 19:00. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.


SYYSKOKOUS 09.11.2017

Porvoon Reserviupseerikerho ry piti syyskokouksensa 9.11.2017.

Yhdistyksen syyskokouspäätöksiä:

Kerhon puheenjohtajaksi toimikaudelle 2018 valittiin Sami Sinkko.

Kerhon uuden hallituksen tulevana toimikautena muodostavat seuraavat henkilöt:
Sami Sinkko (puheenjohtaja), Toni Sarro (varapuheenjohtaja), Niko Rintala, Teemu Turunen, Jukka Jaatinen, Juha Liukkonen (uusi), Teppo Luoto (uusi), Aino Talvi (uusi), Thorbjörn Sirén (uusi), Antti Rytivaara (uusi), Martin Glantz (uusi).

Piirihallitusedustajiksi valittiin Sami Sinkko ja Toni Sarro, varajäseninään Niko Rintala ja Teemu Turunen. Kerhon jäsen Kari Vahala jatkaa edelleen Uudenmaan Reserviupseeripiirin 2. varapuheenjohtajana.

Kerho tarjoaa jäsenistölleen ensi vuonna monimuotoista osallistavaa toimintaa, kuten Suomen Reserviupseeriliiton Toimintapäivän. Nuorten reserviupseerien aktiivisten toimintamuotojen edelleen kehittäminen on tärkeä painopistealue vuonna 2018. Kerho pyrkii järjestämään yhdessä paikallisten reserviläisten kanssa sovelletun reserviläisammunnan (SRA) valtakunnalliset kilpailut Porvoossa.

Tulevana vuonna Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå Reservofficers- klubb r.y. jatkaa toimintaa vuonna 1972 vahvistettujen sääntöjensä mukaisesti ”toimimalla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä maanpuolustustyössä, valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien”.

Kerho toimii arvojensa, Avoimuus ja Yhteistyö – mukaisesti.


HÖSTMÖTE 9.11.2017

Borgå Reservofficersklubb rf höll sitt höstmöte 9.11.2017. Beslut från höstmötet:
Till klubbens ordförande för verksamhetsperioden 2018 valdes Sami Sinkko.
Klubbens styrelse består av följande personer: Sami Sinkko (ordförande), Toni Sarro (viceordförande), Niko Rintala, Teemu Turunen, Jukka Jaatinen, Juha Liukkonen (ny), Teppo Luoto (ny), Aino Talvi (ny), Thorbjörn Siren (ny), Antti Rytivaara (ny), Martin Glantz (ny).
Till representanter i reservofficersdistriktet valdes Sami Sinkko och Toni Sarro, och som suppleanter Niko Rintala och Teemu Turunen. Klubbmedlem Kari Vahala fortsätter som andra viceordförande i Nylands Reservofficersdistrikt.

Inkommande år kommer Klubben att erbjuda sina medlemmar ett digert program, som t.ex. Finlands Reservofficersförbunds aktivitets dag. Ett fokusområde för år 2018 är fortsatta utvecklingen av aktiva verksamhetsformer för unga reservofficerare.
Klubben kommer att i mån av möjlighet, ordna en nationell reservist skjuttävling (SRA) i Borgå.
Under det kommande året fortsätter Borgå Reservofficersklubb verksamheten i enlighet med stadgarna från 1972; ”att fungera som ett
ideellt och verksamhetsmässigt band mellan medlemmarna i försvarsarbetet och stödande verksamhet som befrämjar den nationella
säkerheten”.
Klubben arbetar utifrån sina grundvärderingar – Öppenhet och Samarbete

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå Reservofficersklubb r.y. är en lokal verksamhetsmässig och ideell försvarsorganisation, som befrämjar reservofficerarnas intressen och färdigheter. Klubbens uppgift är att uppehålla reservofficerarnas militära färdigheter,
ledarskapsförmåga samt värna om traditioner och de tidigare generationernas gärningar. Klubben samarbetar med övriga försvars- och veteranföreningar i Borgå. Klubben har för närvarande 239 medlemmar.


KEVÄTKOKOUS 29.03.2017

Porvoon Reserviupseerikerhon kevätkokous pidettiin 29.3.2017 Aktia Pankin Vintillä.
Ennen kokousta MPK:n Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin päällikkö eversti evp Timo Mustaniemi esitelmöi aiheesta ”MPK:n Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin toiminta, vuoden 2016 uudistusten jälkeen.”

● Kerho on uusimassa sääntöjään mutta työ on tällä hetkellä kesken. Tavoite on saada uudet säännöt syyskokoukseen hyväksyttäväksi. Sääntömuutokset laitetaan kommentoitaviksi syyskokouskutsun yhteydessä.
● Palkitsimisissa kuntokorttikirjaus arvonnan voittajat oli katsottu väärän vuoden mukaan. Oikeat voittajat ovat:
Kuntokorttikilpailun arvonta:
GUY BERTEL KULLBERG 230 pistettä
TIMO JUHANI HUHTALA 396 pistettä
Hallitus pahoittelee sekaannusta ja palkitsee voittajat ensi tilassa.


SYYSKOKOUS

Porvoon Reserviupseerikerhon syyskokous pidettiin Linnankosken lukiolla torstaina 10.11.2016 klo 19.00.

SYYSKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ

Erkki Naumanen jatkaa Porvoon Reserviupseerikerhon – Borgå Reservofficersklubb ry:n puheenjohtajana vuonna 2017

Kerhon uuden hallituksen tulevana toimikautena muodostavat seuraavat henkilöt: Erkki Naumanen ​ (puheenjohtaja), Toni Sarro(varapuheenjohtaja), Martin Glantz, Antti Pennanen, Teemu Turunen, Fred Sahala, Jan Ewalds, Niko Rintala, Jarkko Törmänen, Jukka Jaatinen (uusi), Vesa Paatelma (uusi).

Seitsemän vuoden ansiokkaan hallitustoimintakauden jälkeen jäivät ​ Mats Blomberg ja​ Juha Liukkonen pois hallitustyöstä.

Piirihallitusedustajiksi valittiin Erkki Naumanen ja Toni Sarro, varajäseninään Jarkko​ Törmänen ja Antti Pennanen. Kerhon jäsen Kari Vahala jatkaa edelleen Reserviupseeriliiton liittovaltuustossa ja Uudenmaan Reserviupseeripiirin 2. varapuheenjohtajana.

● Kerhon toiminnan pääpainopistealueena vuonna 2017 on nuorisojäsenten aktivoiminen toiminnan pariin.
● RUL:n pilottiprojektina vuonna 2017 on juniorijaoston perustaminen Porvooseen, joka toisin vaatii suunnittelua ja syyskokouksen siunauksella myös sääntömuutoksen jäsenyyden osalta.
● Kerhon säännöt on muutenkin uudistettava uusien mallisääntöjen mukaisiksi ja tämä pyritään työstää alkuvuonna ja näin uudistetut säännöt saadaan kevätkokoukseen hyväksyttäväksi.
● Kerho kehittää edelleen ampumatoimintaa viemällä Munkkalan ampumaradan kunnostusta eteenpäin sekä järjestämää sovelletun
reserviläisampumakilpailun (SRA) Porvoossa.
● Kerho järjestää yhdessä Porvoon Reserviläisten kanssa Uudenmaan piirin maastokilpailun Porvoossa.
● Kerho osallistuu aktiivisesti itsenäisyyden 100 v juhlallisuuksiin ja on järjestämässä mm. Saksanniemen Järjestyslipuston 100 v. muistopäiväjuhlaa.

Porvoon Reserviupseerikerho – Borgå Reservofficersklubb r.y. jatkaa toimintaa vuonna 1972 vahvistettujen sääntöjensä mukaisesti:
”toimimalla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä maanpuolustustyössä, valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien”.

Kerho toimii arvojensa, Avoimuus ja Yhteistyö – mukaisesti.


KEVÄTKOKOUS 2016

Porvoon Reserviupseerikerhon kevätkokous paikkana Linnankoskenlukion iso auditorio, Piispankatu 24,
pidettiin torstaina 31.3.2016 klo 18:00.

Kokouksen alussa oli avoin yleisötilaisuus ja esitelmöitsijänä Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja eversti Petteri Jouko ja esitelmän aiheena ”Suomen maanpuolustuksen suuntalinjat kylmän sodan jälkeen”..