Puheenjohtajan palsta

27.12.2019 SINKON SIHTI

”Johda edestä esimerkillä, ja syö viimeisenä” – siinä tiivistettynä mitä reserviupseerikoulu johtamisesta vuonna 1990 minulle opetti. Tuosta on aivan kohta kolmekymmentä vuotta, ja aktiivista reservissä oloa on edessä todella paljon vähemmän kuin takana.

Olen saanut elää suurimman osan aikuisikääni maailmassa, joka on yhdistynyt, valtioiden välinen yhteistyö on kasvanut, on ollut suomalaisesta näkökulmasta katsoen syvä rauha. Katsoessani maailmaa tänään näyttää se osin erilaiselta; polarisoituvalta, eristäytyvältä, protektionistiselta. Tsekkiläinen ystäväni totesi alkusyksystä keskustellessamme tulevaisuudesta: ”kunpa kaikki muistaisivat, että Euroopan tärkein menestystekijä on rauha”. Kuunnellessani presidentti Obamaa noin vuosi sitten oli hänellä kaksi avainneuvoa: ”anna aikaa läheisillesi, ja kuuntele nuoria”. Minulle henkilökohtaisella tasolla tulee hetki hetkeltä selvemmäksi, että roolini on auttaa uusia sukupolvia nousemaan lentoon – vaikka jatkuvasti opinkin, on minun aikani jo enemmän vain mahdollistaa muiden kasvu. Sitä on minulle nyt ”edestä johtaminen ja viimeisenä syöminen”. Tärkein tehtäväni vuonna 2020 kerhon puheenjohtajana on varmistaa kerhomme vahva tulevaisuus.

Kun me kerhona aloitamme juhlavuotemme, ja RUK:kin täyttää 100 vuotta, haastan meidät kaikki toimimaan siten, että ”annamme aikaa läheisillemme, ja kuuntelemme nuoria” muistaen ”että Euroopan tärkein menestystekijä on rauha” – Toimien siten, että annamme tilaa ja aktiivisesti mahdollistamme kerhomme nuorten jäsenten osallistumisen, olipa kyse esitelmistä, lippuvartioista, messuista, ammunnasta tai jotoksista. Minusta sinunkin tärkein tehtäväsi reservinupseerina ja kerholaisena on varmistaa kerhomme vahva tulevaisuus. Yksin en siihen pysty.

Haluan samalla tässä kiittää kerhomme jäseniä Bjarne Stjernbergia, Raimo Ikosta ja Erkki Naumasta erittäin aktiivisesta ja näkyvästä paikallisesta työstä kerhomme puolesta vuonna 2019, ja väistyviä hallituksen jäseniä Juha Liukkosta, Teppo Luotoa ja Aino Talvea, ja toivottaa Jere Häggmanin tervetulleeksi uutena jäsenenä kerhon hallitukseen.

Hyvää alkavaa vuotta 2020,
Sami


16.1.2019 ’Sinkon sihti:

Suhtaudun reservinupseeriuteen tehtävänä jossa luon esimerkilläni toimintamalleja – näin muistan viestin vuodelta 1990 RUK:n kouluttajayliluutnanteiltani. Olen viime viikkona usean asian kirvoittamana palannut alla olevaan juhlalliseen vakuutukseen tai sotilasvalaan

Juhlallinen vakuutus/ sotilasvala

”Minä N.N. lupaan ja vakuutan
(valassa) kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä,
(vakuutuksessa) kunniani ja omantuntoni kautta,

olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta. Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa.

Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun.

Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani.

Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.

Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää.”

Hyvää alkanutta vuotta 2019

Sami


28.8.2018 ’Sinkon sihti:

Tervehdys, ja hyvää loppukesää!

Uskoakseni useimmat meistä ovat sekä nauttineet että tuskailleet kesän 2018 säiden kanssa. Korviini on yhä useammin kantautunut: ”.. ei tällaista ennen ollut….” – vaikuttaa yksilön silmin ilmaston (tai sään) muuttumiselta, jota ymmärtääkseni useimmat tieteellisesti seuraavat tahot viestinä vahvistavat. Tunnumme siis elävän muutoksessa. Muutos ei taida kuitenkaan rajoittua vain ilmastoon, vaan laajalti kaikkeen mitä ympärillämme on.

Haastoin teitä hyvät jäsenet keväisessä ”Sinkon sihdissä” tuomaan julki ajatuksianne kuinka kerho vastaisi yhä paremmin teidän, ja tulevaisuuden odotuksiin. Kiitos jo tähän saakka saamastani palautteesta; palautetta on tullut mm perinnetyöstä ja yhteistyöstä esim paikallisten yritysten kanssa toimimisesta esim poikkeusoloihin varautumisessa. Rohkaisen teitä syksynkin aikana keskustelemaan minun tai muiden hallituksen jäsenten kanssa, jotta pidämme kerhomme elävänä ja kehittyvänä teille nyt, ja tulevaisuudessa – muuttuvassa maailmassa. Olemme kerhona ottaneet erinomaisia askelia yksilöiden tarpeisiin vastaamisessa, mutta erityisesti kuinka me kerhona voimme muiden tahojen kanssa myös organisatorisesti olla kehittämässä tahtoa ja osaamista tällä alueella meille arvomaailmallisesti tärkeiden osa-alueiden kimpussa – siitä haluaisin kuulla huomioitanne. On ilmeistä, että ne ajanjaksot joissa esim valtio-organisaatiot aktiivisesti tukivat paikallista vapaaehtoista maanpuolustustyötä eivät palaa.

Sami

27.2.2018 ’Sinkon sihti:

Tuolla otsakkeella sukunimikaimani Erkki vuosia kirjoitti suomalaiseen talouselämäjulkaisuun kolumnejaan sijoittamisesta ja talouden näkymistä. ”Taitaa olla Sinkon sihti hukassa” on taas sanat jolla alokasaikani kouluttaja kuvasi ensimmäisen rk-ammunnan tulosta. Minulle jäi ikiaikaiseksi arvoitukseksi oliko hänen sanaleikkinsä ammuntatuloksen lisäksi myös talousorientoitunut. Tällä otsakkeella päätin kuitenkin ”brandata” viestini tästedes teille.

Pohtiessani kerhon toimintatapoja ja tehtävää valmistautuessani tähän toimeen, esitin hallitukselle toimintamallia, jossa hallituksen jäsenet toimivat oman vastuualueensa suvereeneina omistajina toimintasuunnitelman ja budjetin määrittämissä rajoissa. Teille jäseninä tämä tulisi näkyä nopeana päätöksentekona, aktiivisena toimintana painopistealueillamme – kerhona joka vastaa teidän tarpeisiinne entistäkin paremmin. Tänä vuonna keskitymme teidän johtajavalmiuksienne eteenpäinsaattamiseen mm ammunnoin, pyrkimyksin tiivistää yhteistyötä maakuntakomppanian kanssa ja luonnollisesti kunnioittaen perinteitä ja veteraanien ja aiempien sukupolvien työtä.

Olen saanut seurata hyvin läheltä reserviupseerikoulutuksen vaikuttavuutta. Vanhempi pojistani ylennettiin kotiuttamistilaisuudessa joulukuussa 2017, ja voin todeta koulutuksen olleen hyvin voimakkaasti yksilöjohtamistaitoihin keskittymistä, syväjohtamista, kykyä motivoida ja vaatia – taitoja joita siviilielämässäkin tarvitsee. Omalla kurssillani 193 fokus oli paljon teknisempi, ja en voi edes kuvitella millaista se oli 1960-luvun lopulla isäni aikana, tai UK 40:llä jolta isoisäni valmistui tehtävään, jollaiseen en toivo kenenkään meistä koskaan joutuvan.

Toivon sinun löytävän tästä kirjeestä, verkkosivuiltamme, tai facebook-sivuiltamme toimintaa, joka on sinulle mielekästä. Avainasiamme on vastata ajan haasteisiin, kehittää ja kehittyä – johtamisen tärkein tehtävä on varmistaa organisaation tulevaisuus. Haastan sinut jäsenenä pohtimaan kanssamme tuota tehtävää ! Haluan samalla kiittää aiempia hallituksia ja puheenjohtajia erinomaisesta työstä – PRUK on mahdollisuuksien kerho

Sami


Puheenjohtajan joulutervehdys 20.12.2017


Tämä vuosi on ollut kerhollemme yksi menestyksekkäimmistä vuosista yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa Suomi 100 – juhlavuoden hengessä; Yhdessä – Tillsammans.
Kaikki toiminnot, joihin olemme tarttuneet ovat sujuneet erinomaisen hyvin ja olemme osaltamme osallistuneet aktiivisesti Suomen juhlavuoden järjestelyihin. Vuoden merkkitapahtuma oli Saksanniemen Järjestyslipuston 100 – vuotisjuhlapäivä 17.9.2017. Juhlallisuudet järjestettin yhdessä Vapaussodan Helsingin seudun perinneyhdistyksen kanssa ja puolustusministeri Jussi Niinistö oli päätapahtuman juhlapuhujana.

Perinteisen kerhotoiminnan lisäksi olemme järjestäneet yhteiskumppanien kanssa Uudenmaan Reservipiirien maastokilpailut ja sovelletun reserviläisammunta (SRA) valtakunnalliset kilpailut Porvoossa. Perinnetilaisuudet ovat jatkuneet näyttävästi eri muodoissaan kuten kerhoillat ja muut tapahtumat. Esitelmätilaisuudet ovat olleet myös suosittuja, samoin kesällä tehty Svartholman risteily.

Kerhomme jäsenmäärä on ollut edelleen kasvussa, ollen nyt ennätykselliset 239 jäsentä. Kerhon kaikki osa-alueet; perinnetyö, jäsenhuolto, kerho-, koulutus–,kuntoilu- ja ampumatoiminta ovat sopivassa tasapainossa keskenään.

Siirryn sivuun puheenjohtajan tehtävästä kuuden perättäisen vuoden jälkeen. Minulle tämä on ollut hieno ja antoisa työsarka kaikilta osin. Kerhomme toiminta on ollut todella aktiivista ja innostunutta ja olemme verkostoituneet moneen suuntaan. Haluan kiittää kaikkia kerholaisia ja yhteistyökumppaneita kaikista näistä hienoista vuosista. Erinomaisella yhteistyöllä olemme saaneet paljon näkyvää aikaan. Kerhollemme on valittu syyskokouksessa erittäin hyvä ja monitaitoinen hallitus, joten jään tyytyväisenä sivuun hallitustyöstä, osallistuen jatkossakin kerhotoimintaan.

Vuosiurakkamme on jo pitkällä ja tämän vuoden viimeisenä tilaisuutena on ohjelmassa jouluaaton kunniavartio sankariristillä. Tämä on perinne, joka on alkanut toisena jatkosodan jälkeisenä jouluaattona 1945 ja on jatkunut yhtäjaksoisesti siitä saakka.
Joulu on rauhoittumisen aikaa yhdessä läheisten kanssa. Joulun jälkeen jatkamme toimintaa ja suuntaamme katseemme tulevaisuuteen. Ensi vuonna on suunnitelmissa monimuotoista ja mielenkiintoista ohjelmaa kaikenikäisille kerholaisille. Toivotan lämpimästi onnea ja menestystä uudelle puheenjohtajalle ja hallitukselle perinteikkään kerhomme parissa!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018!
Erkki Naumanen
puheenjohtaja, kausi 2012 -2017


Puheenjohtajan katsaus 23.8.2017

Kesän edelleen jatkuessa, on aika käynnistää loppuvuoden toimintaa keskikesän lyhyen välikauden jälkeen.

Suuret kiitokset sponsorillemme Aktiasäätiö Porvoolle taas merkittävästä avustuksesta kerhollemme!

Alkuvuosi on sujunut kaikilta osin erinomaisen hyvin. Perinteisten kerhoiltatilaisuuksien lisäksi on ollut isoja esitelmätilaisuuksia eri yhteistyösidosryhmien kanssa. Luennoitsijoina tilaisuuksissa ovat olleet MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin päällikkö Timo Mustaniemi kevätkokouksen yhteydessä ja huhtikuussa opetusneuvos, majuri res. Ilmari Ojala aiheena “Suomenhevonen sodassa”. Kesäkuussa 7.6 järjestettiin Uudenmaan Reservipiirien maastokilpailu yhdessä Porvoon Reserviläisten kanssa. Ampumatoiminta eri muodoissaan on ollut myös aktiivista ja 11.6 kerhomme järjesti yhdessä Porvoon Reserviläisten ja Porvoonseudun Rauhanturvaajien kanssa valtakunnallisen SRA-kilpailun Porvoossa. Perinteinen ja suosittu risteily oli Svartholman linnakesaarelle 20.8.2017.

Kerhoon on liittynyt alkuvuonna 16 henkilöä ja jäsenmäärä on nyt 235. Toivotan hallituksen puolesta kaikki uudet henkilöt tervetulleiksi perinteikkääseen kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!

Kerhomme mittavin tapahtuma tänä vuonna on Saksanniemen Järjestyslipuston 100 v muistojuhlapäivän järjestäminen yhdessä Vapaussodan Helsinginseudun Perinneyhdistyksen kanssa. Juhlapäivä on sunnuntaina 17.9.2017. Juhlallisuuksia vietetään valtakunnallisena Suomi – Finland 100 tapahtumana. Tämä jäsenkirje on KUTSU kaikille kerholaisille muistojuhlapäivän viettoon ja juhlallisuudet on kuvattu tarkemmin toimintaosiossa.

Kerhomme syyskokous on 9.11.2017. Kokouksessa valitaan kerhollemme uusi puheenjohtaja ja hallituspaikkoja on tarjolla yhdistystyöstä kiinnostuneille kerholaisille. Kokemuksesta tiedän, että hallitustyö on mielenkiintoista ja antoisaa. Kannattaa osallistua kokoukseen!

Muutoin syyskauden ohjelmassa on huomioitu – edellisten vuosien tapaan – yhteisöllisyys niin, että meillä on isompi tapahtuma kerran kuussa; kerhoillat syyskuussa ja lokakuussa, syyskokous marraskuussa ja joulusauna joulukuussa. Lisäksi on tarjolla monimuotoista muuta ohjelmaa, jota on esitelty tarkemmin tämän kirjeen toimintaosiossa ja kerhosivuillamme www.pruk.fi.

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjaukset ovat myös sujuneet edelleen kerhomme osalta hyvin. Kerholla on tässä vaiheessa 26 kuntokorttikirjaajaa eli olemme noin viime vuoden tasolla (25), vähän ylikin ja perinteisesti Reserviupseeripiirin kärjessä.

Tervetuloa mukaan toimintaan ja sen kehittämiseen!

Hyvää loppukesää kaikille!

Erkki Naumanen, Kerhon puheenjohtaja kausi 2012- 2017


Puheenjohtajan katsaus 9.3.2017

Kiitän luottamuksesta tultuani valituksi syyskokouksessa jatkamaan kerhomme puheenjohtajana vuonna 2017, nyt jo jatkoajalla. Arvostan suuresti toimintaa perinteikkään ja aktiivisen kerhomme puheenjohtajana.

Tämä vuosi on kerhollemme taas erityisen merkityksekäs, sillä syksyllä on Saksanniemen Järjestyslipuston 100 v juhlapäivä 17.9.2017. Juhlapäivän ohjelma järjestetään yhdessä Helsinginseudun vapaussodan perinneyhdistyksen kanssa. Tilaisuus saatiin mukaan Suomi 100 ohjelmaan ja juhla saa näinollen valtakunnallisen tason näkyvyyttä. Juhlapäivän ajankohta määritettiin ajankohtaan, jolloin Senaatin Ratsupoliisikoulun toiminta alkoi Porvoossa, Saksanniemen kartanossa ja juhlaa vietetään positiivisessa hengessä. Juhlapäivän ohjelmasuunnittelu on etenemässä hyvin suunnittelu- ja järjestelytoimikunnan toimesta.

Vuosi 2016 oli kerhotoiminnassamme menestyksekäs. Saavutimme asettamamme tavoitteet kaikilla toiminnan alueilla. Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivä ja MPK:n SUISTO-2016 -paikallisharjoitus olivat menestystarinoita yhdessä Porvoon eri maanpuolustusyhteisöjen ja sidosryhmien kanssa. Vielä erityisesti voin esilletuoda MPK:n Lukiolaisten turvakurssin, joka järjestettiin ensimmäisen kerran Porvoon historiassa ja lukiolaiset olivat todella tyytyväisiä kurssin antiin, mukaan lukien ampumatoiminta Munkkalan ampumaradalla. Kerhomme toiminnallinen tulos valtakunnan tasolla selviää RUL:n tilastojen valmistumisen ja julkaisun jälkeen. Uskon, että valtakunnan tasollakin olemme taas sijoittuneet hyvin.

Kerhomme jäsenmäärä on ollut kasvussa ja oli vuodenvaihteessa 237 henkilöä (vrt. 231). Viime vuonna ylitettiin kolmannen kerran 200 henkilön maksaneen jäsenen raja 1935 perustetun kerhomme historiassa, 210 henkilöä (vrt. 211). Samalla varmistimme, että säilytämme myös ensi vuonna toisen hallituspaikan Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallituksessa. Toivotan hallituksen puolesta kaikki tässä jäsenkirjeessä – toimintaosiossa mainitut – uudet henkilöt lämpimästi tervetulleiksi kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!

Meillä on jo perinteenä ohjelmassa risteily joka toinen vuosi. Tänä vuonna retki ja siihen yhdistetty risteily suuntautuu Loviisan suunnalle. Ohjelmassa on meno bussilla Loviisaan ja kiertoajelu siellä. Sitten retki jatkuu risteilynä Svartholmaan ja tutustumiseen linnakesaareen, josta on tulo laivalla Pellingin kautta Porvooseen. Tavoitteena on saada mukaan lapsiperheitä ja jopa Veteraaneja tälle Suomen juhlavuoden risteilylle.

Kevätkokoukseen olemme pyytäneet luennoitsijan MPK:stä. Luennoitsijana on MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin päällikkö eversti evp Timo Mustaniemi ja esitelmän aiheena on: ”MPK:n Etelä-Suomen Maanpuolustuspiirin toiminta vuoden 2016 uudistusten jälkeen”. Tervetuloa kuunte- lemaan mielenkiintoista esitelmää!

Kerhomme toiminnassa on kevätkaudella monimuotoista ohjelmaa. Toimintaohjelmaa on esitelty tarkemmin tässä tiedotteessa ja ajankohtaisin ohjelma on kerhosivuillamme: www.pruk.fi.

Tervetuloa mukaan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen, yhdessä teemme erinomaista tulosta!

Erkki Naumanen
Kerhon puheenjohtaja kausi 2012-2017


Lämpimät kiitokset kaikille Kerholaisille ja Yhteistyökumppaneille vuodesta 2016!

Tämä vuosi on ollut kerhollemme ja kaikille Porvoon maanpuolustusyhteisöille haasteellisin sitten vuoden 2003, jolloin edellinen Uudenmaan Maanpuolustuspäivä oli Porvoossa. Otimme kolme vuotta sitten haasteen vastaan Maanpuolustuspäivän järjestämiseksi Porvoossa ja nyt voimme olla onnistumiseen erinomaisen tyytyväisiä.

Maanpuolustuspäivän hieno onnistuminen oli näyttö vahvasta yhteistoiminnasta maanpuolustusyhteisöjen, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kesken. Erinomaisella yhteistyöllä ja positiivisella asenteella asiat sujuivat joustavasti ja tulos oli laadukas ja näyttävä kokonaisuus. Maanpuolustusviikonlopun yhteydessä ollut Suisto 2016 – kotiseutuharjoitus oli samoin menestys yhdessä MPK:n kanssa toteutettuna.

Kulunut vuosi on ollut myös perinteisen kerhotoiminnan osalta erinomaisen hyvin onnistunut ja menestyksekäs. Sovellettu reserviläisammunta (SRA) on käynnistynyt erinomaisen hyvin ja menestystä on tullut joukkue- ja yksilötasolla sekä lisänäkyvyyttä kerhollemme valtakunnallisestikin. Samoin piiritasolla eri joukkue- ja yksilökilpailut ovat sujuneet hyvin. Perinnetilaisuudet ovat jatkuneet näyttävästi eri muodoissaan, samoin kerhoillat ja muut tapahtumat. Esitelmätilaisuudet ovat olleet todella suosittuja.

Kerhomme jäsenmäärä on ollut kasvussa, ollen nyt 236 kerholaista ja olemme hallituksessa erittäin iloisia, että kerhoomme on liittynyt tänäkin vuonna paljon nuoria reserviupseereja. Toiminnassa on nyt tunnusomaista selkeä uudistuksellinen ilma-piiri ja jatkosuunnittelua tehdään toiminnan suhteen.

Joulu on rauhoittumisen aikaa yhdessä läheisten kanssa. Joulun jälkeen jatkamme taas toimintaa ja suuntaamme katseemme uuteen vuoteen, jolloin kerhomme osallistuu aktiivisesti Suomen itsenäisyyden 100 v juhlavuoteen.

Kokonaisuutena ensi vuonna on suunnitelmissa monimuotoista ja mielenkiintoista ohjelmaa kaiken-ikäisille kerholaisille.
Tämä on meidän kaikkien yhteinen kerho!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!

Erkki Naumanen
Puheenjohtaja, Kausi 2012 -2017


Puheenjohtajan katsaus 31.10.2016

Vuosi on jo pitkällä moninaisen maanpuolustuksellisen toiminnan merkeissä ja loppuvuoden toiminnan lisäksi on ajankohtaista suunnitella ensi vuoden ohjelmaa.

Toiminnan aktiivisuus on ollut kerhossamme positiivisen korkealla perinteisen ja muun ohjelman suhteen.

Tämän vuoden merkittävin ponnistus/saavutus oli Uudenmaan 34. maanpuolustuspäivän 2.10.2016 ja siihen

liittyneen maapuolustusjuhlan suunnittelu ja toteutus yhdessä Porvoon eri maanpuolustusyhteisöjen ja sidosryhmien kesken. Lisäksi oltiin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yhdessä MPK:n, Itä-Uudenmaan Maakuntakomppanian ja maanpuolustusyhteisöjen kanssa mittava Suisto 2016 – kotiseutuharjoitus, jossa oli sekä sotilaallista toimintaa että varautumisturvallisuutta tukevaa harjoitusohjelmaa koko maanpuolustusviikonlopun ajan. Puolustusvoimat olivat myös vahvasti mukana harjoituksessa.

Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän toteutus oli erinomainen suoritus yhdessä paikallisten toimijoiden sekä Puolustusvoimain ja Suomenlahden merivartioston myötävaikutuksella toteutettuna. Maanpuolustuspäivän teemana oli: ” Maanpuolustusta ja turvallisuutta Porvoon mitalla”. Näin todella kävi, sillä maanpuolustuksellisten asioiden ohella kokonaisturvallisuus oli vahvasti esillä Itä- Uudenmaan pelastuslaitoksen, Poliisien. SPR:n ja Hamarin VPK:n toimesta. Maanpuolustusyhteisöt olivat hyvin edustettuina, samoin kuin Partiolaiset. Porvoon kaupungin ja Seurakuntien panos oli myös erittäin vahva päivän toteutuksessa. Suuret kiitokset Maanpuolustuspäivän toimikunnan puolesta Kaikille mittavasta työstä lukuisten kokousten ja talkoiden ym. toiminnan merkeissä Maanpuolustuspäivän ja koko maanpuolustusviikonlopun, mukaan lukien Suisto 2016 harjoitus onnistumisen suhteen. Suoriuduimme erinomaisesti mittavasta haasteesta ja voimme olla toimintaamme todella tyytyväisiä. Paljon olemme saaneet positiivista palautetta tapahtuman suhteen!

Kerhoomme on liittynyt tänä vuonna 16 henkilöä ja meitä kerholaisia on nyt 235. Toivotan hallituksen puolesta kaikki uudet henkilöt lämpimästi tervetulleiksi perinteikkääseen kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin! Olemme hallituksessa iloisia, että paljon nuoria reserviupseereja on liittynyt tänäkin vuonna joukkoomme.

Vuoden 2017 toiminnan suunnittelussa olemme jatkaneet perinteistä linjaa ja ottaneet mukaan uutta ohjelmaa. Ensi vuonna meillä on enemmän aikaa perinteiselle kerhotoiminnalle, kun tuo maanpuolustuspäivän suururakka on nyt kunniakkaasti toteutettu. Vuoden 2017 toiminnan aktiviteetteja on esitelty toimintaosiossa. Haluamme järjestää monipuolista ohjelmaa ja ideoita toiminnan kehittämisen suhteen otetaan vastaan!

Loppuvuoden toiminta-ohjelmaa on esitelty tarkemmin tämän jäsenkirjeen toimintaosiossa ja ajankohtaisin ohjelma on kerhosivuillamme: http://www.rul.fi/porvoo.

Syyskokouksessa esitelmöitsijänä on museolehtori Hannele Tenhovuori Porvoon museosta ja esitelmän aihe on: ”Porvoon sodista, sota-ajasta, ilmatorjunnasta, pommituksista ja niiden vaikutuksesta kaupunkikuvaan”. Tervetuloa mukaan!

Sovellettu reserviläisammunta (SRA) on jo vakiintunutta toimintaa kerhossamme ja lisää lajin harrastajia toivotaan mukaan harjoituksiin ja kilpailuihin.

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjauksien tilanne on myös kehittynyt edelleen kerhomme osalta hyvin, kerhollamme on tässä vaiheessa 25 kuntokorttikirjaajaa. Nyt on vuoden loppukirin paikka, yhdenkin suorituksen kirjaus edistää kerhomme menestymistä Reserviupseeripiirin kärjessä.

Aktiivista loppuvuotta ja turvallista Joulunaikaa!


Erkki Naumanen Kerhon puheenjohtaja 2016


Puheenjohtajan katsaus 14.08.2016

Kesän edelleen jatkuessa, jopa erittäin lämpöisenä, on aika käynnistää loppuvuoden toimintaa keskikesän lyhyen välikauden jälkeen.

Suuret kiitokset sponsorillemme Aktisäätiö Porvoolle taas merkittävästä avustuksesta kerhollemme!

Alkuvuosi on sujunut kaikilta osin erinomaisen hyvin. Perinteisten kerhoiltatilaisuuksien lisäksi on ollut isoja esitelmätilaisuuksia eri yhteistyösidosryhmien kanssa. Luennoitsijoina tilaisuuksissa ovat olleet Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja eversti Petteri Jouko ja esitelmänä puolustusvoima-aiheinen luento. Hammaslääkäri Raine Narva piti sotahistoriallinen esitelmän aiheena ”Retki Muurmannin radalle”. Ampumatoiminta eri muodoissaan on ollut myös aktiivista.

Alkuvuoden toiminnassa oli merkittävää uuden kerhotilamme Korsun laittaminen useilla talkoilla edustuskuntoon ja asiaa juhlittiin huhtikuussa Korsuillassa. Korsu on erittäin hyvä sekä toimiva kerhotila, ja se on osoittanut toimivuutensa lukuisissa palavereissa tänä maanpuolustuspäivän järjestelyjen suunnittelupainoitteisena vuonna. Kerhoon on liittynyt alkuvuonna 14 henkilöä ja jäsenmäärä on nyt ennätyksellisen suuri eli 233. Toivotan hallituksen puolesta kaikki uudet henkilöt tervetulleiksi perinteikkääseen kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!

Kerhomme mittavin tapahtuma tänä vuonna on Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän järjestäminen 2.10. yhdessä Porvoon eri maanpuolustusyhteisöjen ja paikallisten sekä ulkoisten sidosryhmien kanssa. Maanpuolustuspäiväviikonlopun yhteyteen on suunniteltu yhdessä MPK:n kanssa Suisto 2016 kotiseutuharjoitus. Harjoitus on Porvoon mittavin paikallisharjoitus 2000 -luvun alun isojen kotiseutuharjoitusten jälkeen.

Uudenmaan 34. Maapuolustuspäivän järjestelyt ovat edenneet hyvin ja muun muassa Ohjusvene Porvoon vierailu on varmistunut viikonlopulle. Tekemistä vielä kuitenkin on tässä loppukirivaiheessa. Maanpuolustuspäivässä on tarjolla paljon erilaisia tehtäviä kerholaisille ja Suisto 2016 kotiseutuharjoituksessa on tarjolla sekä sotilaallisia valmiuksia tukevia kursseja että varautumisturvallisuuskursseja. Kurssit koordinoidaan MPK:n kautta.

Muutoin syyskauden ohjelmassa on huomioitu – edellisten vuosien tapaan – yhteisöllisyys niin, että meillä on isompi tapahtuma kerran kuussa; kerhoillat syyskuussa ja lokakuussa, syyskokous marraskuussa ja joulusauna joulukuussa. Lisäksi on tarjolla monimuotoista muuta ohjelmaa, jota on esitelty tarkemmin tämän kirjeen toimintaosioissa ja kerhosivuillamme www.pruk.fi.

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjaukset ovat myös sujuneet edelleen kerhomme osalta hyvin. Kerholla on tässä vaiheessa 25 kuntokorttikirjaajaa eli olemme noin viime vuoden tasolla (26) ja perinteisesti Reserviupseeripiirin kärjessä.

Tervetuloa mukaan toimintaan ja sen kehittämiseen!

Hyvää loppukesää kaikille!

Erkki Naumanen, Kerhon puheenjohtaja 2016


Puheenjohtajan katsaus                                         7.3.2016

Kiitän luottamuksesta tultuani valituksi syyskokouksessa jatkamaan kerhomme puheenjohtajana vuonna 2016. Arvostan suuresti toimintaa perinteikkään ja aktiivisen kerhomme puheenjohtajana.

Tämä vuosi on kerhollemme erityisen merkityksekäs. Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän suunnittelu ja toteutus on kerhollemme ja kaikille Porvoon eri maanpuolustusyhteisöille, sidosryhmille ja toimijoille vuoden merkittävin maanpuolustuksellinen ponnistus.

Vuosi 2015 oli kerhotoiminnassamme menestyksekäs. Saavutimme asettamamme tavoitteet kaikilla toiminnan alueilla. Osallistuminen kaikkiin tilaisuuksiin oli erittäin aktiivista. Mittavin tapahtuma viime vuoden aikana oli kerhomme 80 -vuotisjuhla 23.5.2015, onnistuen erinomaisen hyvin. Kuninkaansaaren ja Vallisaaren risteily 23.8.2015 oli samoin menestys, uudella risteilyjen osallistumisennätyksellä 73 henkilöä. Viime vuodesta tekee erinomaisen myös meille uuden SRA-ampumakoulutuksen ja kilpailutoiminnan alkaminen kerhossamme. Samoin Piirin maastokilpailuihin osallistuminen sekä joukkue- että yksilötasolla oli uudistumistoimintaa kerhossamme.

Toiminnallinen tulos valtakunnan tasolla selviää RUL:n tilastojen valmistumisen ja julkaisun jälkeen. Uskon, että valtakunnan tasollakin olemme taas sijoittuneet hyvin.

Kerhomme jäsenmäärä on ollut kasvussa ja oli vuodenvaihteessa 231 henkilöä (vrt. 212). Viime vuonna ylitettiin kolmannen kerran 200 henkilön maksaneen jäsenen raja 1935 perustetun kerhomme historiassa, 211 henkilöä (vrt. 203). Samalla varmistimme, että säilytämme myös ensi vuonna toisen hallituspaikan Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallituksessa. Toivotan hallituksen puolesta kaikki tässä jäsenkirjeessä – toimintaosioissa mainitut – uudet henkilöt lämpimästi tervetulleiksi kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!

Maanpuolustuspäivän ja siihen liittyvän Maapuolustusjuhlan suunnittelu on hyvin edistymässä yhdessä eri maanpuolustusyhteisöjen ja sidosryhmien kesken. Ensimmäinen tiedotustilaisuus medialle oli 2.3.2016. Puolustusvoimain ja turvallisuusviranomaisten osuus laitetaan ”pakettiin” kevään aikana. MPK:n kanssa on suunnittelussa kursseja maanpuolustuspäivän viikonlopulle. Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivä on Porvoossa sunnuntaina 2.10.2016.

Kevätkokoukseen olemme tarkoituksellisesti pyytäneet luennoitsijan Puolustusvoimista, kun maanpuolustukselliset asiat ovat nyt valtakunnallisesti ja paikallisesti hyvin esillä. Kevätkokouksessa on esitelmöitsijänä Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja eversti Petteri Jouko ja esitelmän aiheena ”Suomen puolustussuunnitelmat ja valmius 2. maailmasodan jälkeen ja tänään”. Tervetuloa kuuntelemaan mielenkiintoista esitelmää!

Kerhomme toiminnassa on kevätkaudella monimuotoista ohjelmaa. Toimintaohjelmaa on esitelty tarkemmin tässä tiedotteessa ja ajankohtaisin ohjelma on kerhosivuillamme: www.pruk.fi. Erikoisuutena on Korsuilta to 6.4.2016. Olemme tehneet ison työn muutossa WSOYTALOn Kotipesästä Korsuun ja nyt on aika viettää rentoa iltaa, tutustuen uuteen kerhotilaan ja ekoaseen testaukseen, vapaan seurustelun merkeissä. Pientä naposteltavaa on tarjolla!

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjauksissa saavutimme viime vuonna piiritasolla erinomaisia tuloksia. Kerhomme oli jälleen Uudenmaan Reserviupseeripiirin aktiivisin kerho, jo neljäs vuosi peräkkäin!

Tervetuloa mukaan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen, yhdessä teemme erinomaista tulosta!

Erkki Naumanen
Kerhon puheenjohtaja kausi 2012-2016


Puheenjohtajan Joulutervehdys                                         22.12.2015 

Lämpimät kiitokset kaikille Kerholaisille ja Yhteistyökumppaneille vuodesta 2015!

Kulunut vuosi on ollut erittäin toiminnallinen, uudistuksellinen ja kaikilta osin erinomaisen hyvin onnistunut ja menestyksekäs!

Kerhomme jäsenmäärä on ollut kasvussa, ollen nyt 229 kerholaista ja olemme hallituksessa erittäin iloisia, että kerhoomme on liittynyt tänä vuonna ennätyksellisen paljon nuoria reserviupseereja. Toiminnassa on ollut tunnusomaista selkeä uudistuksellinen ilmapiiri.

Muutamia esimerkkejä menestyksekkäästä toiminnasta vuoden aikana ovat olleet  kerhomme 80 -vuotisjuhla keväällä sekä Kuninkaansaaren ja Vallisaaren risteily kesällä. Sovellettu reserviläisammunta (SRA) on käynnistynyt erinomaisen hyvin.

Samoin piiritasolla joukkue- ja yksilökilpailut ovat antaneet kerhollemme lisänäkyvyyttä. Perinnetilaisuudet ovat jatkuneet näyttävästi eri muodoissaan, samoin kerhoillat ja muut tapahtumat. Yhteistoiminta monissa tilaisuuksissa on ollut menestyksellistä Porvoon eri maanpuolustusyhteisöjen kesken ja hyvällä yhteistyöllä asiat sujuvat hyvin jatkossakin.

Joulu on rauhoittumisen aikaa yhdessä läheisten kanssa. Joulun jälkeen jatkamme taas toimintaa ja suuntaamme katseemme uuteen vuoteen, jolloin kerhollamme ja kaikilla Porvoon maanpuolustusyhteisöillä ja sidosryhmillä on urakkana Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän hyvä onnistuminen. Kokonaisuutena ensi vuonna on suunnitelmissa monimuotoista ja mielenkiintoista ohjelmaa kaikenikäisille kerholaisille!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!

Erkki Naumanen
Puheenjohtaja, kausi 2012 -2016


 

Puheenjohtajan katsaus 12.11.2015

Vuosi on jo pitkällä moninaisen toiminnan merkeissä ja loppuvuoden toiminnan lisäksi on ajankohtaista
suunnitella ensi vuoden ohjelmaa.

Suuret kiitokset OP Itä-Uusimaa -pankille jäsenkirjeen postituksen mahdollistamisesta kaikille kerholaisille.

Toiminnan aktiivisuus on ollut kerhossamme positiivisen korkealla tasolla kaikissa toiminnoissa. Elokuussa oli
risteily Kuninkaan- ja Vallisaareen Helsingin edustalla, onnistuen erittäin hyvin. Risteily oli toinen merkittävä iso tapahtuma kerhossamme 80 -vuotisjuhlan ohella tänä vuonna.

Kerhoomme on liittynyt tänä vuonna 20 henkilöä ja meitä kerholaisia on nyt 226 . Toivotan hallituksen
puolesta kaikki uudet henkilöt lämpimästi tervetulleiksi perinteikkääseen kerhoomme ja aktiivisen toiminnan
pariin! Olemme hallituksessa iloisia, että erityisen paljon nuoria reserviupseereja on liittynyt tänä vuonna
joukkoomme.

Meille yllättävä tapahtuma sattui lokakuussa, kun saimme tiedon WSOYTALOn kerhotilan eli jo tutun
Kotipesän vuokrauksen irtisanomisesta vuokranantajan taholta. Kerhotila siirtyi HUS:n henkilökunnalle lisätiloksi. Uusi kerhotila järjestyi onneksemme WSOYTALOn piharakennuksesta. Kerhotilaa on kunnostettu talkoilla ja muutto on sujunut erinomaisen ripeästi uusin tiloihin. Uusi Kotipesä on nimetty Korsuksi ja positiivinen asia on tilan suuri koko, mahdollistaen muun muassa ampumakoulutuksen teoriaosuuksien pidon isollekin porukalle. Lisäksi meillä on käyttöoikeus – pientä lisäkorvausta vastaan – WSOYTALOn isoon neuvotteluhuoneeseen.

Vuoden 2016 toiminnan suunnittelussa olemme jatkaneet perinteistä linjaa ja ottaneet mukaan uutta ohjelmaa..
Ensi vuoden toiminnan aktiviteetteja on esitelty toimintaosiossa. Haluamme järjestää monipuolista ohjelmaa ja ideoita toiminnan kehittämisen suhteen otetaan vastaan!

Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän ja siihen liittyvän Maapuolustusjuhlan suunnittelu on hyvin edistymässä yhdessä eri maanpuolustusyhteisöjen ja sidosryhmien kesken. Tukipyynnöt ja varaukset on pitkälti tehty ja ohjelmassa tärkeänä asiana on nyt mediatiedotus. Uudenmaan Maanpuolustuspäivä on Porvoossa sunnuntaina 2.10.2016 ja koko viikonlopulle on suunnittelussa erilaisia kursseja.

Loppuvuoden toiminta-ohjelmaa on esitelty tarkemmin tämän jäsenkirjeen toimintaosiossa ja ajankohtaisin
ohjelma on kerhosivuillamme www.pruk.fi

Syyskokouksessa esitelmöitsijänä on Porvoon Seudun Sotaveteraanit ry:n kunniapuheenjohtaja,
sotaveteraani Erkki Pihlapuro ja esitelmän aiheena on: ”Sota-ajan muistoja”. Tervetuloa mukaan!

Sovelletun reserviläisammunnan (SRA) koulutus ja harjoitukset ovat lähteneet kiitettävän aktiivisesti käyntiin tänä vuonna ja jatkoa on luvassa ensi vuonna, myös kilpailumatkojen merkeissä. Reserviläisurheiluliiton (RESUL)
kuntokorttikirjauksien tilanne on myös kehittynyt edelleen kerhomme osalta hyvin, kerhollamme on tässä
vaiheessa 28 kuntokorttikirjaajaa. Nyt on vuoden loppukirin paikka, yhdenkin suorituksen kirjaus edistää
kerhomme menestymistä Reserviupseeripiirin kärjessä.

Aktiivista loppuvuotta ja turvallista Joulunaikaa !

Erkki Naumanen
Kerhon puheenjohtaja 2015


Puheenjohtajan katsaus 9.8.2015

Kesän edelleen jatkuessa, jopa erittäin lämpöisenä, on aika käynnistää loppuvuoden toimintaa.

Suuret kiitokset sponsorillemme Aktisäätiö Porvoolle merkittävästä avustuksesta kerhollemme. Lisäksi kiitän kaikkia kerholaisia ja yhteistyökumppaneita, kerhomme 80 –vuotisjuhlan suhteen, jotka tuitte myös toimintaamme ja teitte merkkipäistämme ikimuistoisen.

Alkuvuosi on sujunut kaikilta osin – monimuotoisella ohjelmalla – erinomaisen hyvin. Tämän vuoden suurin ponnistus, kerhomme 80-vuotisjuhla toukokuussa onnistui todella hyvin ja korkeatasoisten vieraiden määrä oli yllättävän suuri. Juhlaamme kunnioittivat läsnäolollaan ja puheillaan muun muassa Suomenlahden merivartioston komentaja, kommodori Tom Hanen, Reserviupseerikoulun johtaja, eversti Markku Hutka, Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti ja Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula. Voimme olla ylpeitä ja samalla nöyriä, että kerhomme toiminta on saanut näin hyvin valtakunnallista tunnustusta.

Kerhoomme on liittynyt alkuvuonna 13 henkilöä ja jäsenmäärä on nyt 219 henkilöä. Toivotan hallituksen puolesta kaikki uudet henkilöt tervetulleiksi perinteikkääseen kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!

Kolme pitkäaikaista aktiivista kerholaista on siirtynyt in memoriam. Sotiemme Veteraani, luutnantti Kauko Puotila 97 vuoden iässä toukokuussa. Kapteeni Mikko Lauronen samoin toukokuussa 60 vuoden iässä ja vänrikki Hannu Hoviniemi myös toukokuussa.

Kerhomme järjestää risteilyn laivuri Ari Kauton toimesta Saaristolinjat Ky:n Sandra D-aluksella sunnuntaina 23.8.2015 klo 9.00-19.30 Kuninkaansaarelle ja Vallisaarelle Helsingin edustalla. Risteily järjestetään yhdessä Porvoon eri maanpuolustusyhteisöjen ja Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen kanssa. Risteilyn teemana on. ”Maanpuolustus ja kolmen Vallan sotilassaaret”. Oppaamme on evl (evp.) historioitsija Jorma Nieminen opasryhmänsä kanssa, joten luvassa on todella mielenkiintoinen retki. Retki ja ilmoittautuminen on kuvattu tarkemmin toimintaosiossa.

Lähiajan retkien suhteen osallistumme 29.8 Uudenmaan 33. Maapuolustuspäivään Keravalla lippujen kanssa ja samalla tutustumme näyttelyalueeseen, havainnoiden mahdollisia ideoida ensi vuoden Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivään (Porvoossa). Lisäksi olemme mukana Porvoon maanpuolustusyhteisöjen retkellä 5.9 Kokonaisturvallisuuden messuille Tampereella.

Syyskauden ohjelmassa olemme huomioineet – edellisten vuosien tapaan – yhteisöllisyyden niin, että meillä on isompi tapahtuma kerran kuussa; kerhoillat syyskuussa ja lokakuussa, syyskokous marraskuussa ja joulusauna joulukuussa. Lisäksi on tarjolla monimuotoista muuta ohjelmaa, jota on esitelty tarkemmin tämän kirjeen toimintaosioissa ja kerhosivuillamme www.pruk.fi

Ampumatoiminnassa on aloitettu uusi laji SRA-ammunta (Sovellettu Reserviläisammunta) kerhossamme. Tämä on todella oikea täydennys kerhomme lajivalikoimaan ja oikeaan aikaan, kun kerhoomme on liittynyt useita nuoria reserviupseereita.

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjauksien tilanne on myös sujunut kerhomme osalta hyvin. Kerhollamme on tässä vaiheessa 26 kuntokorttikirjaajaa eli olemme edellä viime vuoden kesätasosta (22 henkilöä) ja olemme perinteisesti Reserviupseeripiirin kärjessä.

Tervetuloa mukaan toimintaan ja sen kehittämiseen !

Hyvää loppukesää kaikille!                                               Erkki Naumanen Kerhon puheenjohtaja 2015


 

Puheenjohtajan katsaus 4.3.2015

Kiitän luottamuksesta tultuani valituksi syyskokouksessa jatkamaan kerhomme puheenjohtajana vuonna 2015.
Arvostan suuresti toimintaa perinteikkään ja aktiivisen kerhomme puheenjohtajana.
Tämä vuosi on kerhollemme erityisen merkityksekäs kerhon 80-vuotisjuhlavuoden johdosta. Lisäksi
Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän suunnittelu ja järjestelyt yhdessä Porvoon eri maanpuolustusyhdistysten,
sidosryhmien ja toimijoiden kanssa luovat oman haasteensa kerhomme toimintaan, mutta hyvällä yhteistyöllä asiat
sujuvat joustavasti ja tuloksellisesti.

Vuosi 2014 oli kerhotoiminnassamme menestyksekäs. Saavutimme asettamamme tavoitteet kaikilla toiminnan
alueilla. Osallistuminen kerhomme tilaisuuksiin on ollut erittäin aktiivista. Mittavin tapahtuma viime vuoden
aikana oli Uudenmaan Erätulet -tilaisuus marraskuussa. Osallistuimme tapahtumaan omalla, näyttävällä osastolla
RUL:n myötävaikutuksella. Kerhon toiminnallinen tulos valtakunnan tasolla selviää RUL:n tilastojen valmistumisen
ja julkaisun jälkeen. Uskon, että valtakunnan tasollakin olemme sijoittuneet hyvin.

Kerhon jäsenmäärä on ollut kasvussa ja oli vuodenvaihteessa 212 henkilöä (vrt. 209). Viime vuonna ylitettiin
toisen kerran 200 maksaneen jäsenen raja 1935 perustetun kerhomme historiassa, 203 henkilöä (vrt. 201). Samalla
varmistimme, että säilytämme myös ensi vuonna toisen hallituspaikan Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallituksessa.
Toivotan hallituksen puolesta kaikki tämän jäsenkirjeen toimintaosioissa mainitut uudet jäsenet lämpimästi
tervetulleiksi kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!

Kerhon 80 -vuotisjuhla on lauantaina 23.5.2015 klo 13 alkaen Linnankosken lukion tiloissa. Pääjuhla on isossa
auditoriossa ja mm. Kaartin soittokunnan soitto-osasto soittaa sekä juhlassa että sen jälkeen Runebergin puistossa,
Porvoon mieslaulajat esiintyvät ja Koiviston evakko muistelee korvauslaivojen rakentamista. Tämä jäsenkirje on
KUTSU jäsenille/ avec 80 -vuotisjuhlaan. Ilmoittautuminen kerhon sihteerille Juha Liukkoselle 13.5.2015 mennessä.
Juhan yhteystiedot ovat toimintaosiossa. Ohjusvene Porvoo on telakalla tarkastuksissa ja on näin ollen
estynyt saapumasta Porvooseen kerhomme juhlan aikana.

Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän suunnittelu on edennyt suunnitelmien mukaan ja Kaartin soitto-osasto on
jo varattu tilaisuuteen. Muut tukipyynnöt Puolustusvoimain suuntaan tehdään tämän kevään aikana. Uudenmaan
34. Maanpuolustuspäivä järjestetään Porvoossa sunnuntaina 2.10.2016.
Kevätkokouksessa on esitelmöitsijänä VTM, DE Markus Anaja ja aiheesta: ” Suomalaisia Viron muodostuvaa
maanpuolustuskenttää tukemassa 1988 – 1996″. Kokouksen esitelmä toteutetaan yhteistoiminnassa Porvoon kansalaisopiston
kanssa ja se on avoin yleisötilaisuus. Tervetuloa paikalle!

Kerhon toiminnassa on kevätkaudella monenlaista ohjelmaa. Toimintaa on esitelty tarkemmin tässä tiedotteessa ja
ajankohtaisimman ohjelman löydät aina kerhosivuiltamme www.pruk.fi.
Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjauksissa saavutimme viime vuonna piiritasolla erinomaisia tuloksia.
Kerhossamme oli kuntokirjaajia 31 henkilöä, vrt. 29 vuonna 2013. Kerhomme oli jälleen Uudenmaan Reserviupseeripiirin
aktiivisin kerho jo kolmatta vuotta peräkkäin.
Tervetuloa mukaan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen, yhdessä teemme erinomaista tulosta!
Erkki Naumanen , puheenjohtaja

__________________________________________________________________________________________________________

Puheenjohtajan Joulutervehdys                                         23.12.2014

Lämpimät kiitokset kaikille Kerholaisille ja Yhteistyökumppaneille vuodesta 2014!

Kulunut vuosi on ollut erittäin toiminnallinen, kaikilta osin hyvin onnistunut ja menestyksekäs!

Kaikilla kerhomme toiminnan alueilla tavoitteet on saavutettu hyvin. Toiminnal-lemme on ollut tunnusomaista aktiivisuus, aloitteellisuus ja innostunut yhdessä tekemisen meininki. Toimintaa on kehitetty erinomaisella yhteistyöllä ja yhdessä kehittämällä kerhoamme teemme erinomaista tulosta jatkossakin!

Esimerkkejä menestyksekkäästä toiminnasta vuoden aikana ovat olleet muun muassa Munkkalan ampumaradan Avoimet Ovet -tilaisuus, Uudenmaan Erätulet -tapahtuma, perinnetilaisuudet näyttävästi eri muodoissaan, kerhoillat sekä tulevien vuosien toiminnan suunnittelu, kuten kerhomme 80 -vuotisjuhla ja Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivä. Yhteistoiminta monissa tilaisuuksissa on ollut menestyksel-listä Porvoon eri maanpuolustusyhdistysten kesken.

Vuosiurakkamme on jo pitkällä ja tämän vuoden viimeisenä tilaisuutena on ohjel-massa Jouluaaton kunniavartio Sankariristillä. Tämä on perinne, joka on alkanut toisena jatkosodan jälkeisenä Jouluaattona 1945 ja jatkunut yhtäjaksoisesti siitä lähtien. Tämäkin on hienoa perinne- ja yhteistoimintaa!

Joulu on rauhoittumisen aikaa yhdessä läheisten kanssa. Joulun jälkeen jatkamme taas toimintaa ja suuntaamme katseemme uuteen vuoteen, joka on kerhomme 80 -vuotisjuhlavuosi. Kokonaisuutena ensi vuonna on suunnitelmissa monimuotoista ja mielenkiintoista ohjelmaa kaikenikäisille kerholaisille!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2015!

Erkki Naumanen

Puheenjohtaja, Kausi 2012 -2015

——————————————————————————————————————————————————–

3.11.2014

Jäsenkirje 3/2014 (luettavissa kokonaisuudessaan>>)

Puheenjohtajan katsaus

Vuosi on jo pitkällä moninaisen toiminnan merkeissä ja loppuvuoden toiminnan lisäksi on ajankohtaista suunnitella ensi vuoden eli juhlavuotemme ohjelmaa. Toiminnan aktiivisuus on ollut kerhossamme korkealla tasolla. Munkkalan Ampumaradan Avoimet Ovet oli 17.8.2014. Tapahtuma oli menestys erityisesti hallinnoimallamme pistooliradalla, jolla riitti kävijöitä ja toimintaa koko tilaisuuden, neljän tunnin ajan. Elokuussa oli myös kerhomme pistooliampumamestaruuskilpailut yhdistettynä RUL:n Toimintapäivään. Kerhostamme oli edustajat kolmen lipun kanssa Uudenmaan 32. Maanpuolustuspäivässä Kirkkonummella 5.10.2014. Lisäksi kerhoillat ovat olleet perinteisen suosittuja tänäkin vuonna.

Kerhoomme on liittynyt tänä vuonna yksitoista henkilöä ja jäseniä on nyt 215. Toivotan hallituksen puolesta kaikki uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!

Uudenmaan Erätulet -tapahtuma järjestetään tänä vuonna Porvoossa, Kerkkoon Nuorisoseurantalolla, Koulukeskuksessa ja ulkoalueella 23.11.2014 klo 10-16. Olemme mukana tapahtumassa omalla osastolla Koulukeskuksen liikuntasalissa. Osastolle tarvitaan talkooporukkaa lauantaina 22.11 pystytyshommiin ja toimitsijoita sunnuntaina 23.11 tilaisuuteen. Asia on tarkemmin toimintaa -osiossa. Tervetuloa tapahtumaan!

Vuoden 2015 toiminnan suunnittelussa olemme jatkaneet perinteistä linjaa ja ottaneet mukaan myös uutta ohjelmaa. Suositut kerhoillat jatkuvat jälleen tammikuussa. Risteily on ohjelmassa elokuussa joko Vallisaareen tai Pirttisaareen, samoin RUL:n Toimintapäivä, joka on jo perinteinen tapahtuma. Vuoden 2015 toiminnan aktiviteetteja on esitelty toimintaosiossa. Ideoita toiminnan kehittämisen suhteen otetaan vastaan, tämä on yhteistyötä!

Vuosi 2015 on kerhomme 80 -vuotisjuhlavuosi ja juhlan suunnittelu on hyvässä vaiheessa juhlatoimikunnan toimesta. Juhlapäivä on lauantaina 23.5.2015. Kaartin soittokunta on tulossa sekä sisä- että ulkokonserttiin juhlapäivänä. Lisäksi Ohjusvene Porvoon päällikölle on annettu toivomus ohjusveneen vierailusta Porvoossa juhlaviikonloppuna.

Uudenmaan 34. Maanpuolustuspäivän suunnittelu on myös jo aloitettu yhdessä eri maanpuolustusyhdistysten ja sidosryhmien kesken. Uudenmaan Maanpuolustuspäivä on Porvoossa 2.10.2016.

Porvoon Mieslaulajat järjestää ”Sota-ajan lauluja” -konsertin Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2014 klo 19.00 alkaen Linnankosken lukion juhlasalissa. Sotaveteraanien toimesta on käännytty kerhomme puoleen kuljetusten järjestämiseksi Sotiemme Veteraaneille konserttiin. Otamme haasteen vastaan kunniakansalaistemme auttamiseksi tässäkin asiassa, katso toimintaosio.

Loppuvuoden toimintaohjelmaa on esitelty tarkemmin tämän jäsenkirjeen toimintaosiossa ja ajankohtaisin ohjelma on kerhosivuillamme: www.pruk.fi.

Syyskokouksessa esitelmöitsijänä on eversti evp Hannes Bjurström ja esitelmän aiheena on; ”SUOMI EUROOPAN MUUTTUNEESSA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ”. Tervetuloa mukaan!

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjauksien tilanne on myös kehittynyt edelleen kerhomme osalta hyvin, kerhollamme on tässä vaiheessa 25 kuntokorttikirjaajaa. Nyt on vuoden loppukirin paikka, yhdenkin suorituksen kirjaus edistää kerhomme menestymistä Reserviupseeripiirin kärjessä.

Aktiivista loppuvuotta ja turvallista Joulunaikaa !

Erkki Naumanen

Kerhon puheenjohtaja 2014

 

____________________________________________________________________

12.8.2014

Jäsenkirje 2/2014 (luettavissa kokonaisuudessaan>>)

Puheenjohtajan katsaus

Lämpimän ja aurinkoisen kesän edelleen jatkuessa, on aika käynnistää loppuvuoden toimintaa keskikesän lyhyen välikauden jälkeen.

Suuret kiitokset Sponsoreillemme Aktiasäätiö Porvoolle merkittävästä avustuksesta kerhollemme ja Nordea Pankille jäsenkirjeiden postituksen mahdollistamisesta Postin jakelun kautta.

Alkuvuosi sujui hyvin perinteisten tapahtumien myötä. ”Avoimien ovien”-kerhoiltatilaisuus onnistui hyvin ja tilaisuuden teemana oli tällä kertaa puolustusvoimauudistuksen nykytilanne. Kapteeni Jarmo Rytinki ESSL:stä piti aiheesta perusteellisen esityksen ja kerhotilamme oli täynnä kuulijoita ja aktiivisia keskustelijoita.

Toukokuussa teimme onnistuneen maanpuolustusyhdistysten yhteisvierailun Panssarimuseoon Parolannummelle ja Museo Militariaan Hämeenlinnassa.

Kerhoon on liittynyt alkuvuonna kuusi uutta jäsentä ja jäsenmäärämme on nyt 211. Toivotan hallituksen puolesta kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi kerhoomme ja aktiivisen toiminnan pariin!

Jäsenillemme tuli huomionosoituksia 4.6.2014. Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö ylensi Maija Tiilikaisen luutnantiksi ja puolustusministeri Carl Haglund myönsi kerhomme varapuheenjohtajalle majuri Mats Blombergille RUL:n kultaisen ansiomitalin. Lämpimät onnittelut molemmille koko kerhomme puolesta!

Kiitokset kaikille Etelä-Suomen Sotilasläänin Reserviläiskyselyyn vastanneille. Kyselyn vastaukset ovat käsittelyssä ja tietoa pitäisi saada Sotilasläänistä syksyn aikana. Vaikutamme osaltamme aktiivisesti paikallisjoukko-toimintaan. Päätökset asian suhteen tehdään kuitenkin Puolustusvoimain hallinnossa.

Saaristoristeilyn suhteen meillä oli nyt välikesä. Ensi kesälle on jo risteily suunnitteluvaiheessa ja Pirttisaari on vahvasti esillä vierailukohteena. Ohjusvene Porvoon vierailu siirtyi teknisen vian takia. Tiedotamme uudesta vierailuajankohdasta niin pian kuin asia on selvinnyt.

Syyskauden ohjelmassa olemme huomioineet – edellisten vuosien tapaan – yhteisöllisyyden niin, että meillä on isompi tapahtuma kerran kuussa; kerhoillat syyskuussa ja lokakuussa, syyskokous marraskuussa ja joulusauna joulukuussa. Lisäksi on tarjolla monimuotoista muuta ohjelmaa, jota on esitelty tarkemmin tämän kirjeen toimin-taosiossa ja kerhosivuillamme www.pruk.fi.

Syyspuolen aktiivinen toiminta käynnistyy Munkkalan ampumaradan Avoimet ovet -tilaisuudella 17.8.2014

klo 12–16. Silloin on mainio tilaisuus tutustua ampumarataan ja kerhomme ampumatoimintaan, aseisiin sekä suorittaa prosenttiammunta pistooliradalla.

Uudenmaan Erätulet -tapahtuma on Kerkkoossa 23.11.2014 klo 10–16 ja kerhollamme on siellä osasto Koulu-keskuksen liikuntasalissa. Osastolla on kerhon toiminnan esittelyä, tuotteiden myyntitoimintaa ja mahdollisuus ampua ekoaseella sekä suorittaa samalla prosenttiammunta.

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kuntokorttikirjaukset ovat sujuneet edelleen kerhomme osalta hyvin. Kerhossa on tällä hetkellä 22 kuntokorttikirjaajaa eli olemme viime vuoden tasolla. Yhdenkin suorituksen kirjaus edistää kerhomme menestymistä Reserviupseeripiirin kärjessä.

Tervetuloa mukaan toimintaan ja sen kehittämiseen!

Erkki Naumanen

Kerhon puheenjohtaja 2014

__________________________________________________________________________________________________

15.11.2013
Jäsenkirje 1/2014 (luettavissa kokonaisuudessaan>>)

Puheenjohtajan katsaus                                                

Kiitän luottamuksesta tultuani valituksi syyskokouksessa jatkamaan kerhomme puheenjohtajana vuonna 2014. Arvostan suuresti toimintaa perinteikkään ja aktiivisen kerhomme puheenjohtajana. Olen koulutukseltani insinööri ja ”emeritus” kehityspäällikkö Neste Oilista. Harrastukseni liittyvät maanpuolustuksellisen toiminnan ohella paljolti kuntoliikuntaan kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseksi. Rakennustoiminta, vaeltaminen, matkustelu ja lintujen havainnointi ovat myös harrastuksiani.

Vuosi 2013 oli kerhotoiminnassamme erittäin menestyksekäs. Saavutimme asettamamme tavoitteet kaikilla toiminnan alueilla, osittain jopa ennätyksellisen hyvin. Osallistuminen kerhomme kaikkiin tilaisuuksiin on ollut erittäin aktiivista koko vuoden ajan, erityisen suosittu oli Glosholmenin risteily.

Kerhomme jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 209 henkilöä. Viime vuonna saavutettiin ensimmäisen kerran yli 200 (toteutuma 201) maksaneen jäsenen raja 1935 perustetun perinteikkään kerhomme historiassa. Nuorisojäsenet ovat vapautetut liittymisvuonna jäsenmaksusta. Saamme ensi vuonna toisen hallituspaikan Uudenmaan Reserviupseeripiirin hallitukseen. Tänä vuonna on liittynyt kerhoomme jo viisi uutta jäsentä. Toivotan hallituksen puolesta viime vuonna ja tämän vuoden alussa liittyneet kaikki henkilöt lämpimästi tervetulleiksi kerhoomme aktiivisen toiminnanpariin!

Kaksi pitkäaikaista aktiivista kerholaista on siirtynyt in memoriam, majuri, kaupunginjohtaja Per-Erik Nyholm viime vuoden joulukuussa ja kapteeni, kunniajäsen Hannes Heikkilä tämän vuoden tammikuussa, molemmat 94 vuoden iässä.

Tärkeä ajankohtainen asia on nyt Etelä-Suomen Sotilasläänin pilottihankkeena oleva ”Reserviläiskysely”. Kyselyyn pääsee vastaamaan kerhomme kotisivujen kautta ja kaavakkeet postitetaan perinteisten jäsenkirjeiden mukana henkilöille, joiden sähköpostiosoitteet eivät ole hallituksen tiedossa. Kyselyyn vastaamalla voimme vaikuttaa vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan suuntaan Itäisellä Uudellamaalla. Aktiivinen vastaaminen kyselyyn voi edesauttaa myös mahdollisen paikallispataljoonan perustamiseen Itä-Uusimaalle. Täytetyt vastauskaavakkeet suosittelemme lähettämään kirjepostina Postin kautta tietoturvasyistä, sillä niihin tulee henkilötunnus.

Kevätkokouksessa on esitelmöitsijänä Loviisan MPK:n paikallispäällikkö luutnantti Jarkko Törmänen ja esitelmän aiheena: ”Maanpuolustuskoulutus Itäisellä Uudellamaalla”. Kokouksen luento-osuus toteutetaan yhteistoiminnassa Porvoon kansalaisopiston kanssa ja se on avoin yleisötilaisuus. Tervetuloa!

Kerhomme toiminnassa on kevätkaudella sekä perinteistä että uutta ohjelmaa. Tavoitteena on tarjota erilaista ohjelmaa koko kerholle. Toimintaohjelmaa on esitelty tarkemmin tässä tiedotteessa ja ajan-kohtaisin ohjelma on kerhosivuillamme: www.pruk.fi  Porvoo on merikaupunki ja oma ohjelmansa on myös ohjusvene ”Porvoon” vierailu kummikaupungissaan. Vierailu toteutuu kesäkuun alussa ja yleisöllä on tilaisuus tutustua peruskorjattuun Porvoon kummialukseen lauantaina 7.6.2014 klo 11.00-14.00.

Reserviläisurheiluliiton kuntokorttikirjauksissa saavutimme taas viime vuonna erinomaisia tuloksia. Kuntokorttikirjaajia oli kerhossamme ennätyksellisen paljon 29 henkilöä, vrt. 24 vuonna 2012. Asiasta on lisätietoa toimintaosiossa. Tänä vuonna erityisenä kehityskohteena on prosenttiammunta-suoritusten nosto. Prosenttiammunnan voi suorittaa ruutiaseen lisäksi ekoaseella.

Tervetuloa mukaan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen, yhdessä teemme erinomaista tulosta!

Erkki Naumanen                     Kerhon puheenjohtaja kausi 2012-2014

30.12.2013

Tänään on meillä historiallinen päivä kerhossamme, sillä ensimmäisen kerran vuonna 1935

perustetun kerhomme historiassa on saavutettu 200 maksaneen jäsenen raja.

Tämä on hienoa työtä, jota olemme tehneet asian puolesta koko hallituksessa ja kerhossamme.
Näin voimme olla toimintaamme tosi tyytyväisiä!

Tämä oli hieno päätös tälle vuodelle ja nyt suuntaamme katseemme tyytyväisinä ensi vuoteen.

Hyvää Uutta Vuotta 2014 Kaikille!

Maanpuolustusterveisin

Erkki

 

PUHEENJOHTAJAN JOULUTERVEHDYS

22.12.2013

Lämpimät kiitokset kaikille Kerholaisille ja Yhteistyökumppaneille vuodesta 2013!

Kulunut vuosi on ollut erittäin toiminta- ja osallistujarikas, kaiken kaikkiaan oikein onnistunut ja menestyksekäs!

Kaikilla kerhomme toiminnan alueilla tavoitteet on saavutettu hyvin ja jopa ylitetty. Tunnusomaista toiminnallemme on ollut aktiivisuus, innovatiivisuus ja yhdessä tekemisen meininki. Toimintaa on kehitetty erinomaisella yhteistyöllä mm. jäsenkyselyn kautta alkuvuonna. Yhdessä kehitämme kerhoamme ja teemme erinomaista tulosta jatkossakin!

Esimerkkejä menestyksekkäästä yhteistyöstä eri yhdistysten kesken ovat suosittu Glosholmenin-risteily ja RUL:n toimintapäivä viime kesänä sekä Munkkalan ampumaradan ympäristöluvan saaminen vuoden lopussa.

Vuosiurakkamme on jo pitkällä ja tämän vuoden viimeisenä tilaisuutena on ohjel-massa Jouluaaton kunniavartio Sankariristillä. Tämä on perinne, joka on alkanut toisena jatkosodan jälkeisenä Jouluaattona 1945 ja jatkunut yhtäjaksoisesti siitä lähtien. Tänä Jouluaattona laskemme seppeleen kerhomme ensimmäisen kunniavartiovuororyhmän toimesta eversti Raimo Mannisen haudalle.

Joulu on rauhoittumisen aikaa yhdessä läheisten kanssa. Joulun jälkeen jatkamme taas toimintaa ja suuntaamme katseemme uuteen vuoteen monimuotoisen ja mielen-kiintoisen ohjelman merkeissä!

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2014!

Erkki Naumanen

Puheenjohtaja, Kausi 2012 -2014