Veteraanien perinnetoiminta

Porvoon veteraanihuone avattu

Porvoon veteraanihuone avattiin 4.12.2015. Veteraanihuoneelle on koottu sota.­ajan aineistoa seudun veteraaneilta. Näyttelyssä on myös sota­V-ajan siviilien elämään ja pula­-aikaan liittyviä esineitä. Veteraanikokoelman ovat koonneet Porvoon seudun veteraaniyhdistykset ja maanpuolustushenkiset yhteisöt vuosina 2010 – 2012.

Veteraanihuone on auki lauantaisin, sekä asiaan liittyvinä juhlapäivinä klo 11 – 15.
Ryhmille myös muina aikoina sopimuksen mukaan, puh. 040 550 6331.

Vapaa pääsy

https://www.facebook.com/porvoonveteraanihuone/?fref=ts­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


Luettelo Porvoon alueen muistomerkeistä ->


Sotaveteraanien perinnehuoneen esineistöä kerättiin Porvoossa

Porvoon seudun 12 veteraaniyhdistystä ja maanpuolustushenkistä yhteisöä jätti vuonna 2009 kirjelmän Porvoon kaupunginhallitukselle veteraanien perinnehuoneen perustamisesta. Tarkoituksena on pelastaa jälkipolville sota-ajan perinnettä. Veteraanien sukupolvi ikääntyy vääjäämättä. Asiantuntijoiden koulutuksen avulla useatkymmenet vapaaehtoiset saivat talteen ilahduttavan paljon erilaisia sotamuistoja ja niiden tarinoita.

Keskustelut ja avustusanomukset eivät tuottaneet toivottua tulosta kaupungin ja museon taholta. Niinpä seudun veteraani- ja maanpuolustusyhdistykset käynnistivät vapaaehtoisvoimin sota-aikaisten puhdetöiden, kirjallisuuden, lehtien, muistiinpanojen, kirjeiden, valokuvien, asusteiden, sotavälineiden, kunniamerkkien sekä muiden esineiden ja sotamuistojen keräämisen. Keräysvastaavat osallistuivat Porvoon museon järjestämään lahjakirjan täytön ja esineistön kirjaamisen koulutukseen.

Vapaaehtoisten työpanos oli hyvin mittava

Lahjoitusesineiden vastaanotto aloitettiin syyskuussa 2010. Kukin esine numeroitiin ja siitä laadittiin luovutuskirja kahtena kappaleena. Toinen kappale arkistoitiin ja sen mukaan museo myöhemmin luetteloi esineet. Toinen annettiin lahjoittajalle. Lisäksi kirjoitimme ihan manuaalista keräysvihkoa, johon kerääntyi 132 lahjoittajan nimeä. Keräyksen vastaanotto- ja varastotila oli WSOYTALOssa Porvoon keskustassa. Esineitä myös noudettiin veteraanien kotoa. Kaikista esineistä pyrittiin kirjaamaan ylös esineen käyttäjä tai tekijä, valmistumisaika ja -paikka sekä esineen vanha ja uusi tarina.

Porvoon museo totesi, ettei esineistöä saada esille minkäänlaiseen näyttelyyn, koska määrärahoja esineistön tarkkaan luettelointiin ja digikuvaukseen saati näyttelytilan vuokraan ei hyvästä tahdosta huolimatta onnistuttu saamaan. Ja taas museo alkoi kouluttaa vapaaehtoisia, joita löytyikin luetteloinnin suureen urakkaan riittävästi. Työtunteja tuli huikea määrä yhden kevään aikana. Luettelointi valmistui suunnitellusti eikä koko keräyksestä tullut kaupungille kustannuksia.

Museon yhteyshenkilönä ja asiantuntija-apunamme toimi amanuenssi Juha Jämbäck, joka tulosti kunkin esineen luettelointilehdet ja digikuvat mappiin, joka luovutettiin Porvoon museonjohtaja Merja Herraselle, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujulalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaj Bärlundille. Kaikilta saimme mittavat kiitokset tästä merkittävästä, aikaavieneestä ja erityisen tärkeästä perinnetyön urakasta.

Esineitä on toimitettu museolle vielä varsinaisen keräyksen päätyttyä. Ja museo ottaa edelleen sotamuistoja vastaan liitettäväksi Veteraanien perinnehuonekokoelmaan.

Tavoitteenamme on pysyvä näyttely Porvoossa

Kaikkien keräykseen ja luettelointiin osallistuneiden harras toive on, että esineistö tai edes osa siitä saadaan näyttelyyn tämän vuoden itsenäisyyspäiväjuhlien yhteyteen Porvoon Taidetehtaalle. Ja ajan myötä pysyvään kaupungin ylläpitämään näyttelytilaan, jossa olisi perusripustus ja vaihtuvateemaisia näyttelyitä muistuttamassa nykyihmistä sodanajan vaatimattomista oloista ja opastamassa silloisiin selviytymismahdollisuuksiin.


Veteraanien perinnehuoneen esineiden dokumentointi jatkui vuonna 2012

Perinnehuonehankkeen tarkoitus oli vuosien 2010-2011 aikana saada talteen sodanaikaisia esineitä ja muistoja sekä niihin liittyvää perinnetietoa.

Veteraanien perinnehuoneen keräystoiminta onnistui yli odotusten ja esineistöä saatiin kerättyä lähes 900 esineen verran!. Esillepanoa odottavat nyt mm. tykistökapteenin palveluspuku, venäläisen luottovangin tekemä pajukori, pulaajan naisten kengät, 108 rintamavalokuvan albumi, sotapäiväkirja usean vuoden ajalta, puukko, kirjoja jne. Nyt esineiden kerääminen on päätetty ja on siirrytty valokuvaamaan sekä dokumentoimaan aineistoa Porvoon museon opastuksella.
Porvoon kaupungilta (kaupunginjohtaja) on tiedusteltu pysyvää näyttelytilaa, mutta tällä hetkellä kaupungin talous ei mahdollista tällaista toimintaa.
Tällä kertaa se asia on loppuunkäsitelty, mutta toivotaan, että talous kohenee ja päättäjät arvostavat veteraanien perinteitä pysyvän näyttelyn muodossa.