Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja

Liiton puheenjohtajan valitsee jäsenistö kolmen vuoden välein koolle kutsuttavassa liittokokouksessa. Liiton puheenjohtaja johtaa liittohallitusta ja edustaa liittoa useissa eri yhteyksissä.

Aaro Mäkelä (s. 1983)

aaro.makela (at) rul.fi

Perustiedot:

Yliluutnantti reservissä, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja, ALM Partners Oy

Toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa:

Suomen Reserviupseeriliitto:
– Liiton puheenjohtaja 2020 –
– 1. varapuheenjohtaja 2014 – 2019
– 2. varapuheenjohtaja 2012 – 2013
– Työvaliokunnan jäsen 2008 –
– Liittohallituksen jäsen 2007 – 2010, 2012 –

Helsingin Reserviupseeripiiri:
– Taloudellinen neuvonantaja 2012 – 2019

Kanta-Helsingin Reserviupseerit:
– Hallituksen jäsen 2012 – 2018

Opiskelijain Reserviupseeripiiri:
– Puheenjohtaja 2006 – 2007
– Hallituksen jäsen 2005
– Toiminnantarkastaja 2010 -2017

Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit:
– Hallituksen jäsen 2003 – 2007

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
– MPK:n hallituksen jäsen 2016-2019
– MPK:n talousvaliokunnan puheenjohtaja 2016 – 2019, jäsen 2013 – 2019
– Kouluttaja- ja kurssinjohtotehtävät

Vastuualueet liitossa:

– Yhteiskunta- ja sidosryhmät
– Edunvalvonta
– Strateginen suunnittelu
– Kansainväliset suhteet
– Viestintä
– Taloushallinto
– MPK

Liiton varapuheenjohtajat valitaan vuosittain liittohallituksen päätöksellä.

I Varapuheenjohtaja

Veli-Matti Kesälahti (s. 1972)

veli-matti.kesalahti (at) rul.fi

Perustiedot:

Kapteeni reservissä, yhteyspäällikkö, FM, HHJ

Toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa:

Suomen Reserviupseeriliitto:
– 1. varapuheenjohtaja 2020-
– 2. varapuheenjohtaja 2019
– Liittohallituksen jäsen 2009 – 2010 ja 2014 – 2018
– Liittovaltuuston jäsen 2011 – 2013
– KV-toimikunnan jäsen 2012 –
– Reserviupseerien tukisäätiön hallituksen jäsen 2017 – 2018

Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri:
– Puheenjohtaja 2014 – 2019
– Varapuheenjohtaja 2009 – 2013
– Hallituksen jäsen 2005 – 2008

Imatran Reserviupseerikerho:
– Puheenjohtaja 2005 – 2015
– Hallituksen jäsen 2002 – 2004

Maanpuolustuskoulutusyhdistys:
– Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Kaakkois-Suomen piirin Etelä-Karjalan/Lappeenrannan koulutuspaikalla johtoryhmän jäsenenä, kurssinjohtajana ja kouluttajana kymmenillä kursseilla 2005-2018

Reserviläisliikunta:

– RESUL:n valtakunnallinen talvijotos 2014, kilpailun johtaja
– RESUL:n pistooliampumajuoksu SM 2017 kilpailunjohtaja
– Kymmenissä RESUL:n liitto- ja piiritason ampuma- ja muissa kilpailuissa järjestäjä/osallistuja

Vastuualueet liitossa:

– Liikuntatoiminta
– Ampumatoiminta
– Jäsenhankinta ja -huolto
– Varautumistoiminta

II Varapuheenjohtaja

Tuomas Kuusivaara (s. 1973)

tuomas.kuusivaara (at) rul.fi

Perustiedot:

Luutnantti reservissä, HuK, toimitusjohtaja Discendum Oy:ssä.

Toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa:

Suomen Reserviupseeriliitto:
– 2. varapuheenjohtaja 2020-
– työvaliokunnan asiantuntijajäsen 2018
– järjestötoimikunnan puheenjohtaja 2018-
– mentortoimikunnan jäsen 2014-

Etelä-Hämeen reserviupseeripiiri:
– piirihallituksen jäsen 2006-2017
– piirin kenttäkelpoisuustoimikunnan jäsen 2006-2017

Valkeakosken Reserviupseerikerho ry:
– puheenjohtaja 2014-2017
– hallituksen jäsen 2005-2017

Muut:
– Reservin Mentorit Säätiö sr hallituksen puheenjohtaja 2017-

Vastuualueet liitossa:

– Järjestötoiminta
– Järjestökoulutus (muu kuin MPK)
– Aatteellinen toiminta
– Mentortoiminta
– Liiton toimisto