Puheenjohtajisto

 

Puheenjohtaja

Mikko Halkilahti (s. 1971)Pj Mikko Halkilahti kapt

mikko.halkilahti (at) rul.fi
0400 745 234

Liiton puheenjohtajan valitsee jäsenistö kolmen vuoden välein koolle kutsuttavassa liittokokouksessa. Liiton puheenjohtaja johtaa liittohallitusta ja edustaa liittoa useissa eri yhteyksissä.

Perustiedot:

Kapteeni reservissä, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi, maanviljelijä

Toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa:

Suomen Reserviupseeriliitto:
– puheenjohtaja 2014 –
– 1. varapuheenjohtaja 2011 – 2013
– liittohallituksen jäsen 2009 –
– järjestötoimikunnan jäsen 2009 – 2013
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri:
– Puheenjohtaja 2009 – 2011
– 2. varapuheenjohtaja 2008
– Piirihallituksen jäsen 2003 – 2011
Salon Seudun Reserviupseerit:
– Puheenjohtaja 2005 – 2007
-Varapuheenjohtaja 2002 – 2004
– Hallituksen jäsen 2002 – 2010
Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistys:
– Hallituksen jäsen 2010 –
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
– Varapuheenjohtaja 2013 – 2015
– Hallituksen jäsen 2011 – 2015
– V-S MP-piirin johtoryhmän jäsen 2007 – 2008
– Salon seutukunnan paikallispäällikkö 2007 – 2008
– Kurssinjohtaja ja kouluttaja 2001 –

Vastuualueet liitossa:

Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet
Edunvalvonta
Strateginen suunnittelu
Kansainväliset suhteet
Nuorten toiminta

Vastuualueiden toteutus

Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden ylläpito ja reserviupseereiden edunvalvonta kulkevat vahvasti käsikädessä. Suomen Reserviupseeriliitolla on tunnetusti ollut erittäin hyvät suhteet puolustusvoimiin, puolustusministeriöön ja muihin maanpuolustusjärjestöihin. Tätä suhteiden jatkuvaa ylläpitoa tulen vaalimaan parhaani mukaan. Edunvalvonnan osalta yhteydenpidon merkitys eduskuntaan tulee entisestään kasvamaan. Uutta eduskunnan yhteysupseeriverkostoa tullaan jatkossa entistä enemmän hyödyntämään.
RUL:n strateginen suunnittelu kulkee kolmen vuoden sykleissä. Kesällä 2015 aloitettiin uuden kolmivuotissuunnitelman laatiminen ja syksyn 2015 jäsenkyselyn tulosten myötä vuoden 2016 aikana laaditaan uusi suunnitelma vuosiksi 2017-2019. Kolmivuotissuunnitelma käsitellään ja hyväksytään Lappeenrannan liittokokouksessa marraskuussa 2016.
RUL:lla on erittäin hyvät suhteet Pohjoismaiden ja Viron reserviupseerijärjestöihin. Näiden suhteiden ylläpitämiseksi teemme tiivistä yhteistyötä jatkossakin.  Tätä työtä teemme erityisesti Pohjoismaiden Presidiumissa sekä Baltic Sea Cooperationissa. Lisäksi olemme  mukana NATO:n ja sen kumppanuusmaiden reserviupseeriorganisaatio CIOR:ssa.
MPK on maanpuolustusjärjestöjen yhteinen koulutusorganisaatio. MPK:n hallinnossa toimiminen on tärkeää ja myös eräänlaista reserviupseereiden edunvalvontatyötä. MPK:n varapuheenjohtajuus osaltani päättyy vuoden 2015 lopulla, jolloin sääntöjen määräämät kaksi hallituskautta tulee osaltani täyteen

I Varapuheenjohtaja

Aaro Mäkelä (s. 1983)

aaro.makela (at) rul.fi

Perustiedot:

Yliluutnantti reservissä, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja, ALM Partners Oy

Toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa:

Suomen Reserviupseeriliitto:
– 1. varapuheenjohtaja 2014 –
– 2. varapuheenjohtaja 2012 – 2013
– Työvaliokunnan jäsen ja taloustoimikunnan puheenjohtaja 2008 –
– Liittohallituksen jäsen 2007 – 2010, 2012 –

Helsingin Reserviupseeripiiri:
– Taloudellinen neuvonantaja 2012 –

Kanta-Helsingin Reserviupseerit:
– Hallituksen jäsen 2012 –

Opiskelijain Reserviupseeripiiri:
– Puheenjohtaja 2006 – 2007
– Hallituksen jäsen 2005
– Toiminnantarkastaja 2010 -2017

Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit:
– Hallituksen jäsen 2003 – 2007

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
– MPK:n hallituksen jäsen 2016-
– MPK:n talousvaliokunnan puheenjohtaja 2016-, jäsen 2013-
– Kouluttaja- ja kurssinjohtotehtävät

 

Vastuualueet liitossa:

Taloushallinto
Liiton toimisto
Liikuntatoiminta
Ampumatoiminta
Koulutus- ja mentortoiminta

RUL:n ja vapaaehtoisen maapuolustuksen haasteet seuraavalla kolmivuotiskaudella:

Lähiympäristömme turvallisuustilanne on kehittynyt suuntaan, joka korostaa tarvetta ylläpitää ja kehittää yleistä turvallisuus- ja puolustusvalmiuttamme. Samaan aikaan käytettävissä olevat valtiontaloudelliset resurssit ovat olleet ja tulevat olemaan vahvan tarkastelun alaisia, sillä väistämättömät valtiontalouden sopeutustoimet vaikuttavat tehostustoimia ja säästöjä kaikilla valtiollisilla hallintoalueilla. Tilanne korostaa entisestään vapaaehtoisen toiminnan merkitystä.
Reserviupseeriliitto vaikuttaa toiminnallaan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen, reserviupseerien kouluttautumismahdollisuuksien parantamiseen ja reservin kenttäkelpoisuuden edistämiseen. Liitto on aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskeisten päättäjien kanssa kertausharjoitusten määrän ja laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisenä tavoitteenamme on ajanmukainen, laadukas, asevelvollisuuteen perustuva ja koko maan kattavan puolustus- ja turvallisuusjärjestelmä.
Reserviupseeritoiminnan voimavara ovat aktiiviset reserviupseerit aktiivisissa toimivissa reserviupseeriyhdistyksissä. Meillä on myös tärkeitä vähemmän aktiivisia jäseniä, jotka haluavat olla mukana tukemassa reserviupseeriyhdistysten työtä, sekä olla mukana osana reserviupseeriliittoa ja suomalaista maanpuolustustyötä.
Vapaaehtoinen tai kertauksen kautta tapahtuva kouluttautuminen, sekä fyysisen kunnon ja ampumataidon ylläpito ovat oleellinen osa kenttäkelpoisuuttamme. Pienessä porukassa tai MPK:n kursseilla taitojen vapaaehtoinen kehittäminen on usein opettavaista sekä hauskaa, ja esimerkiksi jotos-tapahtumat ovat mukava tapa oman osaamisen kehittämisessä ja mittaamisessa. Viime sotiemme veteraanien perinnön säilyttäminen ja vaaliminen, sekä vielä keskuudessamme olevien sotiemme veteraanien hyvinvointi ovat kunnia-asioitamme.

II Varapuheenjohtaja

Sampo Puoskari (s. 1966)

spuoskari (at) gmail.com

Perustiedot:

Yliluutnantti reservissä, yhteistyökoordinaattori

Toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa:

Suomen Reserviupseeriliitto:
– 2. varapuheenjohtaja 2014 –
– Liittohallituksen jäsen 2013
– Järjestötoimikunnan jäsen 2013
– Liittovaltuuston varajäsen 2011 – 2012

Pohjois-Pohjanmaan Reserviupseeripiiri:
– Puheenjohtaja 2013 –
– 2. varapuheenjohtaja 2011 – 2012
– Piirilehtitoimikunnan puheenjohtaja 2010 – 2013
– Pohjanpoika-piirilehden toimitussihteeri 2013 –

Oulun Reserviupseerikerho:
– Puheenjohtaja 2010 – 2012
– Hallituksen jäsen 2009

MPK:n Pohjois-Pohjanmaan piiri:
– Kouluttaja ja kurssinjohtaja 2010 –

Muut:
– Pohjan sotilassoittokunnan Tuki Ry:n hallituksen jäsen 2010 – 2013
– Pohjois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakillan hallituksen jäsen 2014 –
– Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Maanpuolustusyhdistyksen jäsen 2010 –
– Sotaveteraanien Pohjois-Pohjanmaan osaston kannatusjäsen 2013 –
– JP27:n perinneyhdistyksen jäsen 2013 –
– Lapin Ilmatorjuntakillan jäsen 2010 – 2013
– Ilmatorjuntayhdistyksen jäsen 1987

Vastuualueet liitossa:

Viestintä
Järjestötoiminta
Jäsenhankinta ja -huolto
Aatteellinen toiminta
Varautumistoiminta

Vastuualueiden toteutus:

Järjestötoimikunta suunnittelee ja toteuttaa omasta tai työvaliokunnan aloitteesta erilaisia aktiviteetteja yhdistyksille. Näitä ovat erilaiset jäsenhankintakilpailut, toiminta- ja vänrikkipäivien tehtävärastit sekä erilaiset teematapahtumat. Järjestötoimikunta suunnittelee myös vuotuisen yhdistyspäivän teeman ja toteutuksen.
Varautumistoimikunta tekee itsenäisesti suunnitelmia reserviupseerien monipuolisen osaamisen hyödyntämiseksi yhteiskunnan poikkeusoloissa viranomaisten kanssa. Parhaillaan käynnissä on useita pilottiprojekteja eri puolilla Suomea.
Tehokas viestintä edellyttää koko puheenjohtajiston osallistumista liiton toiminnan ja imagon esittelemiseen. Liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat ensisijaiset lausuntojen antajat, mutta muu puheenjohtajisto tukee heitä ja toimii myös tarvittaessa liiton edustajina muualla Suomessa ja ulkomailla.