Puheenjohtajisto

 

Puheenjohtaja

Mikko Halkilahti (s. 1971)

mikko.halkilahti (at) rul.fi
0400 745 234

Liiton puheenjohtajan valitsee jäsenistö kolmen vuoden välein koolle kutsuttavassa liittokokouksessa. Liiton puheenjohtaja johtaa liittohallitusta ja edustaa liittoa useissa eri yhteyksissä.

 

Perustiedot:

Majuri reservissä, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi, maanviljelijä

Toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa:

Suomen Reserviupseeriliitto:
– puheenjohtaja 2014 –
– 1. varapuheenjohtaja 2011 – 2013
– liittohallituksen jäsen 2009 –
– järjestötoimikunnan jäsen 2009 – 2013
Varsinais-Suomen Reserviupseeripiiri:
– Puheenjohtaja 2009 – 2011
– 2. varapuheenjohtaja 2008
– Piirihallituksen jäsen 2003 – 2011
Salon Seudun Reserviupseerit:
– Puheenjohtaja 2005 – 2007
-Varapuheenjohtaja 2002 – 2004
– Hallituksen jäsen 2002 – 2010
Varsinais-Suomen Maanpuolustusyhdistys:
– Hallituksen jäsen 2010 –
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
– Varapuheenjohtaja 2013 – 2015
– Hallituksen jäsen 2011 – 2015
– V-S MP-piirin johtoryhmän jäsen 2007 – 2008
– Salon seutukunnan paikallispäällikkö 2007 – 2008
– Kurssinjohtaja ja kouluttaja 2001 –

Vastuualueet liitossa:

Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet
Edunvalvonta
Strateginen suunnittelu
K
ansainväliset suhteet
Viestintä

Vastuualueiden toteutus

Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden ylläpito ja reserviupseereiden edunvalvonta kulkevat vahvasti käsikädessä. Suomen Reserviupseeriliitolla on tunnetusti ollut erittäin hyvät suhteet puolustusvoimiin, puolustusministeriöön ja muihin maanpuolustusjärjestöihin. Tätä suhteiden jatkuvaa ylläpitoa tulen vaalimaan parhaani mukaan. Edunvalvonnan osalta yhteydenpidon merkitys eduskuntaan tulee entisestään kasvamaan. Uutta eduskunnan yhteysupseeriverkostoa tullaan jatkossa entistä enemmän hyödyntämään.
RUL:n strateginen suunnittelu kulkee kolmen vuoden sykleissä. Kesällä 2015 aloitettiin uuden kolmivuotissuunnitelman laatiminen ja syksyn 2015 jäsenkyselyn tulosten myötä vuoden 2016 aikana laaditaan uusi suunnitelma vuosiksi 2017-2019. Kolmivuotissuunnitelma käsitellään ja hyväksytään Lappeenrannan liittokokouksessa marraskuussa 2016.
RUL:lla on erittäin hyvät suhteet Pohjoismaiden ja Viron reserviupseerijärjestöihin. Näiden suhteiden ylläpitämiseksi teemme tiivistä yhteistyötä jatkossakin.  Tätä työtä teemme erityisesti Pohjoismaiden Presidiumissa sekä Baltic Sea Cooperationissa. Lisäksi olemme  mukana NATO:n ja sen kumppanuusmaiden reserviupseeriorganisaatio CIOR:ssa.
MPK on maanpuolustusjärjestöjen yhteinen koulutusorganisaatio. MPK:n hallinnossa toimiminen on tärkeää ja myös eräänlaista reserviupseereiden edunvalvontatyötä. MPK:n varapuheenjohtajuus osaltani päättyy vuoden 2015 lopulla, jolloin sääntöjen määräämät kaksi hallituskautta tulee osaltani täyteen

I Varapuheenjohtaja

Aaro Mäkelä (s. 1983)

aaro.makela (at) rul.fi

Perustiedot:

Yliluutnantti reservissä, kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja, ALM Partners Oy

Toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa:

Suomen Reserviupseeriliitto:
– 1. varapuheenjohtaja 2014 –
– 2. varapuheenjohtaja 2012 – 2013
– Työvaliokunnan jäsen ja taloustoimikunnan puheenjohtaja 2008 –
– Liittohallituksen jäsen 2007 – 2010, 2012 –

Helsingin Reserviupseeripiiri:
– Taloudellinen neuvonantaja 2012 –

Kanta-Helsingin Reserviupseerit:
– Hallituksen jäsen 2012 –

Opiskelijain Reserviupseeripiiri:
– Puheenjohtaja 2006 – 2007
– Hallituksen jäsen 2005
– Toiminnantarkastaja 2010 -2017

Jyväskylän Akateemiset Reservinupseerit:
– Hallituksen jäsen 2003 – 2007

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)
– MPK:n hallituksen jäsen 2016-
– MPK:n talousvaliokunnan puheenjohtaja 2016-, jäsen 2013-
– Kouluttaja- ja kurssinjohtotehtävät

Vastuualueet liitossa:

Taloushallinto
Liiton toimisto
Liikuntatoiminta
Ampumatoiminta
Koulutustoiminta
Varautumistoiminta

RUL:n ja vapaaehtoisen maapuolustuksen haasteet seuraavalla kolmivuotiskaudella:

Lähiympäristömme turvallisuustilanne on kehittynyt suuntaan, joka korostaa tarvetta ylläpitää ja kehittää yleistä turvallisuus- ja puolustusvalmiuttamme. Samaan aikaan käytettävissä olevat valtiontaloudelliset resurssit ovat olleet ja tulevat olemaan vahvan tarkastelun alaisia, sillä väistämättömät valtiontalouden sopeutustoimet vaikuttavat tehostustoimia ja säästöjä kaikilla valtiollisilla hallintoalueilla. Tilanne korostaa entisestään vapaaehtoisen toiminnan merkitystä.
Reserviupseeriliitto vaikuttaa toiminnallaan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen, reserviupseerien kouluttautumismahdollisuuksien parantamiseen ja reservin kenttäkelpoisuuden edistämiseen. Liitto on aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskeisten päättäjien kanssa kertausharjoitusten määrän ja laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisenä tavoitteenamme on ajanmukainen, laadukas, asevelvollisuuteen perustuva ja koko maan kattavan puolustus- ja turvallisuusjärjestelmä.
Reserviupseeritoiminnan voimavara ovat aktiiviset reserviupseerit aktiivisissa toimivissa reserviupseeriyhdistyksissä. Meillä on myös tärkeitä vähemmän aktiivisia jäseniä, jotka haluavat olla mukana tukemassa reserviupseeriyhdistysten työtä, sekä olla mukana osana reserviupseeriliittoa ja suomalaista maanpuolustustyötä.
Vapaaehtoinen tai kertauksen kautta tapahtuva kouluttautuminen, sekä fyysisen kunnon ja ampumataidon ylläpito ovat oleellinen osa kenttäkelpoisuuttamme. Pienessä porukassa tai MPK:n kursseilla taitojen vapaaehtoinen kehittäminen on usein opettavaista sekä hauskaa, ja esimerkiksi jotos-tapahtumat ovat mukava tapa oman osaamisen kehittämisessä ja mittaamisessa. Viime sotiemme veteraanien perinnön säilyttäminen ja vaaliminen, sekä vielä keskuudessamme olevien sotiemme veteraanien hyvinvointi ovat kunnia-asioitamme.

II Varapuheenjohtaja

Veli-Matti Kesälahti (s. 1972)

velimatti.kesalahti (at) gmail.com

Perustiedot:

Kapteeni reservissä, yhteyspäällikkö, FM, HHJ

Toiminta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa:

Suomen Reserviupseeriliitto:
– 2. varapuheenjohtaja 2019 –
– Liittohallituksen jäsen 2009 – 2010 ja 2014 – 2018
– Liittovaltuuston jäsen 2011 – 2013
– KV-toimikunnan jäsen 2012 –
– Reserviupseerien tukisäätiön hallituksen jäsen 2017 – 2018

Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri:
– Puheenjohtaja 2014 –
– Varapuheenjohtaja 2009 – 2013
– Hallituksen jäsen 2005 – 2008

Imatran Reserviupseerikerho:
– Puheenjohtaja 2005 – 2015
– Hallituksen jäsen 2002 – 2004

Maanpuolustuskoulutusyhdistys:
– Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Kaakkois-Suomen piirin Etelä-Karjalan/Lappeenrannan koulutuspaikalla johtoryhmän jäsenenä, kurssinjohtajana ja kouluttajana kymmenillä kursseilla 2005-2018

Reserviläisliikunta:

– RESUL:n valtakunnallinen talvijotos 2014, kilpailun johtaja
– RESUL:n pistooliampumajuoksu SM 2017 kilpailunjohtaja
– Kymmenissä RESUL:n liitto- ja piiritason ampuma- ja muissa kilpailuissa järjestäjä/osallistuja

Vastuualueet liitossa:

Järjestötoiminta
Jäsenhankinta ja -huolto
Nuorten toiminta
Mentortoiminta
Aatteellinen toiminta