Toimintakertomus vuodelta 2019

Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 11.3.2020

Yleistä

Vuosi 2019 oli yhdistyksemme 58. toimintavuosi.

Toimintamme tarkoitukseksi oli määritelty olla jäsenten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. Yhdistys järjestää jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa, sekä upseeritaitoa ylläpitävää ja kehittävää toimintaa. Vuoden 2019 keskeiset painopistealueet olivat ampumatoiminnan aktivoiminen ja turvaaminen, yhdistyksen viestinnän tehostaminen sekä nuorten toiminnan kehittäminen.

Merkittävä toimintamuoto oli jälleen rippikoulujen yöpäivystys Viherlahdessa.

Toimihenkilöt

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Markus Hietamäki

Varapuheenjohtaja Oskari Kuuskoski

Rahastonhoitaja Pentti Saarinen

Ampumaupseeri Oskari Kuuskoski

Tiedotusupseeri Juha-Pekka Palmulaakso

Urheilu-upseeri Petri Malmberg

Koulutusupseeri Petri Malmberg

Nuorten vastaava Markus Hietamäki

Varautumisupseeri Petri Malmberg

Hallituksen jäsen Osmo Tukiainen

Hallituksen jäsen Hannu Kurki

Hallituksen jäsen Esa Rantanen

Toimihenkilöt

Sihteeri Mika Leino

Hengellinen upseeri Pertti Ruotsalo

Veteraanivastaava Hannu Kurki

Toiminnantarkastaja Erkki Lehmus

Toiminnantarkastaja (vara) Markku Laine

Jäsenistö

Jäsenmäärä oli toimintavuoden alussa 111 ja lopussa 113. Jäsenistä oli vuoden lopulla kunniajäseniä 1, kannatusjäsen 1 ja nuorisojäseniä 12.

Kokoukset ja muu kokoontuminen

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Raision kaupungintalon valtuustosalissa 7.3. Ennen kokousta nautittiin kahvit ja pääesikunnan majuri Christian Perheentupa alusti aiheesta ”Ajankohtaista puolustusvoimista.” Syyskokous pidettiin 17.10. Rannikkolaivaston Pansion tukikohdassa. Ennen kokousta nautittiin kahvit ja ylikersantti Harri Saarni Esikunnasta piti alustuksen aiheena ”Ajankohtaista Rannikkolaivastosta”. Kokouksen jälkeen pääsimme tutustumaan Rannikkolaivaston alueeseen, huoltoalus Halliin sekä ohjuslaiva Raaheen.

Viherlahdessa pidettiin seurakunnan kanssa yhteinen tilaisuus 23.9., missä Raision seurakunnan kirkkoherra Sari Lehden kanssa käytiin läpi mennyttä kesää ja suunniteltiin tulevaa yhteistyötä. Samalla palkittiin vuoden yöpäivystäjä, joka tänä vuonna oli Pertti Sirola.

Yhdistyksen hallitus piti toimintavuoden aikana kuusi (14.1., 27.2., 25.4., 19.6., 10.9. ja 18.12.) kokousta.

Yhdistyksen edustaja oli lippulinna -kulkueessa RUL:n liittokokouksessa Turussa ja jäseniämme osallistui viikonlopun tapahtumiin 15.-17.11.

Raision Reservin Upseerien Naisten kanssa juhlittiin pikkujouluja 23.11. Krookilassa.

Muu toiminta

Kevättapahtuma yhdessä naisten yhdistyksen kanssa järjestettiin Liedon Korsutuvalla 11.5. lounastaen ja äideille samalla skoolaten.

Kesäretki järjestettiin Hangon ja Porkkalan seuduille 29.6.-30.6.

Kesäöinä oli jälleen liikkeellä suuri osa jäsenistöä, osin perheenjäsenen kanssa pitämässä yöpäivystystä rippileireillä.

Kilpailutoiminta

Haasteammunnat järjestettiin Raision Reserviläisten kanssa pienoispistoolilla ja -kiväärillä. Pistoolissa reserviläiset ottivat henkilökohtaisen- ja joukkuekisan voiton. Upseerien paras Mikko Välivirta tuli toiseksi tuloksella 81.

Kiväärissä upseerit voittivat sekä joukkuekilpailun että henkilökohtaisen kisan Mikko Välivirran tuloksella (86). Joukkueessa olivat Mikon lisäksi Oskari Kuuskoski, Markus Hietamäki ja Pertti Sirola.

Yhdistyksen urheilijoita on ollut edustettuna seuraavissa piirin (Yhdistyksen edustajina) ja liiton (piirin edustajina) kilpailuissa: reserviläisammunta (Oskari Kuuskoski & Markus Hietamäki), reserviläisammunnan SM-kisat (Markus Hietamäki), SRA (Oskari Kuuskoski & Markus Hietamäki), SRA SM-kisat (Oskari Kuuskoski), pistooliampumajuoksu ja -parisprintissä (Pertti Sirola) ja ampumasuunnistus ja -parisprint (Mikko Välivirta).

Mikko Välivirta osallistui RUL:n Milcomp sotilasmoniotteluun Lahdessa voittaen kisan ja pääsi RUL:n joukkueeseen kisaamaan Viroon. Sieltä joukkue sai kokonaiskisan hopeaa.

Oskari Kuuskoski ja Markus Hietamäki olivat mukana upseerien joukkueessa Varsinais-Suomen Reserviläispiirien, Kaitseliit Pärnumaan Malevan ja EROK Pärnu osakondan perinteisen ystävyystapaamisen yhteydessä järjestetyssä ampumaottelussa. Kilpailu käytiin tällä kertaa Salossa. Suomalaiset olivat voitokkaita ja saivat edelleen pitää kiertopalkinto Mikon-pytyn itsellään.

Hengellinen toiminta ja kunnianosoitukset

Helmikuun 17. päivänä yhdistyksellä oli perinteinen kirkkopyhä. Tammikuussa osallistuimme Mannerheimin muistotilaisuuteen Turun Sankariristillä ja talvisodan päättymispäivänä 13.3. osallistuimme hartauteen Raision kirkossa ja seppeleenlaskutilaisuuteen sankarihaudalle, jonka jälkeen oli juhlahetki Raision seurakuntatalossa. Kunniavartiot järjestimme itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona.

Sotaveteraanikeräys suoritettiin 28.5. Porin prikaatin varusmiesten toimesta. Vastuuhenkilönä toimi Risto Nikkonen ja tukikohtana oli Raision seurakuntatalo.

Tiedotus

Jäsentiedotteita lähetimme sähköpostilla pitkin vuotta, sekä julkaisimme yhdistyksen kevätkokouskutsun Parivartiossa. Lisäksi yhdistyksen Facebook sivut olivat aktiivisessa käytössä. Välitimme myös Piiritoimiston uutiskirjeet jäsenistölle.

Sähköposti oli käytössä jäsenten välisessä tiedonsiirrossa reilu 100 jäsenen osalta. Reserviupseeriliitto toimitti kiertokirjeensä puheenjohtajalle ja sen itselleen tilanneille sekä osallistui maanpuolustusrekisterin ylläpitoon. Rekisterin käyttöoikeus oli puheenjohtajalla, sihteerillä ja tiedotusupseerilla.

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Yhteistoiminta Raision Reserviläisten kanssa jatkui vuosikokousten, leiripäivystysten ja kunniavartioiden, sekä ammuntojen järjestämisessä. Raision Reservin Upseerien Naisten kanssa osallistuimme edelleen toistemme järjestämiin tilaisuuksiin.

Naantalin Reserviupseerien kanssa jatkettiin yhteistoimintaa kontaktien luomisen kautta. Yhteistoimintaa on sen verran, että esitettiin kutsuja toistemme tapahtumiin omille jäsenillemme erityisesti ampumatapahtumiin.

Markus Hietamäki toimi Reserviupseeripiirin hallituksen jäsenenä. Piirien yhteisissä toimikunnissa toimivat jäseninä seuraavat yhdistyksen jäsenet: osaamistoimikunnassa Markus Hietamäki, viestintätoimikunnassa Tuula Rahkonen, ampumatoimikunnassa Oskari Kuuskoski.

Rauno Saari toimi Raision sotaveteraanien yhdistyksen puheenjohtajana, Hannu Kurki ja Aulis Lahti olivat hallituksen jäseninä. Lisäksi Hannu Kurki toimi tukijaoston hallituksen puheenjohtajana.

Erkki Lehmus toimi edelleen Varsinais-Suomen Reserviupseeri- ja Reserviläispiirien toiminnanjohtajana.

Talous

Yhdistyksen talous on pysynyt vakaana toimintavuoden aikana. Taseen loppusumma oli vuoden lopussa 7689,04 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 44,57 euroa.

Kiitos

Yhdistyksen hallitus esittää kiitoksensa toiminnassa aktiivisesti mukana olleille jäsenille, sekä yhteistyökumppaneina ja toimintamme tukijoina Raision Seurakunnalle, Raision kaupungille, Raision Reserviläiset ry:lle, Raision Reservin Upseerien Naisille ja Reserviupseeripiirille.

Lausumme kiitoksemme myös paikallisille yrityksille, jotka kokouspaikkoja tarjoamalla tukivat yhdistystä.

Hallitus