Ampumaturva

Perustietoa

Reserviläisten ampumaturva on tarkoitettu Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Suomen Rauhanturvaajaliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Maanpuolustusnaisten liiton jäsenille. Ampumaturva antaa osallistumisoikeuden Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton niihin liittotason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa.

Ampumaturva antaa myös oikeuden osallistua em. liittojen piirien sekä jäsenyhdistysten niihin tapahtumiin tai kilpailuihin, joissa harjoitetaan ammuntaa ja joissa vaaditaan Reserviläisten ampumaturvan tai Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailu- tai harrastelisenssin voimassaoloa. Lisäksi ampumaturva antaa oikeuden osallistua sellaisiin Puolustusvoimien tai muiden tahojen kanssa yhteisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin, joissa vaaditaan Reserviläisten ampumaturvan voimassaoloa.

Reserviläisten ampumaturvan toinen keskeinen tekijä on sen sisältämä tapaturma- ja vastuuvakuutus.

Voimaantulo

Ampumaturva tulee voimaan aikaisintaan vakuutuskauden alussa tai sen jälkeen maksettaessa maksupäivänä klo 24.00 ja on voimassa vakuutuskauden loppuun.

Voimassaolo

Ampumaturva on voimassa:

 • reserviläisten ja puolustusvoimien ampumakilpailuissa
 • harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja harjoituksen johtajan valvonnassa
 • valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa
 • koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoimintaan liittyen, mutta ei muuna aikana
 • edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
 • tilapäisesti (3 kk) ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa.

Tapaturmavakuutuksen korvaukset

(D) Tapaturman aiheuttamat vamman hoitokulut korvataan maksettujen alkuperäisten laskujen mukaan omavastuun ylittävältä osalta enimmäismäärään asti siltä osin, kun niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Enimmäismäärä tapaturmaa kohti on 5.000 euroa. Hoitokuluihin eivät sisälly kustannukset ortopedisten sidosten tai tukien hankkimisesta eivätkä fysikaalisen hoidon kustannukset.

(Bb) Pysyvän täyden haitan korvaus kertakorvauksena on 10.000 euroa.

(A) Kuolemantapauskorvaus kertakorvauksena on 5.000 euroa. Edunsaajana ovat vakuutetun omaiset.

Vakuutuksessa noudatetaan Urheiluvakuutuksen vakuutusehtoja U0606.

Tapaturmia, jotka katsotaan työ- ja opiskelutapaturmiksi tai, jotka kuuluu korvata liikennevakuutuslain tai sotilastapaturmalain nojalla, ei korvata tästä tapaturmavakuutuksesta.

Vastuuvakuutuksen korvaukset

Reserviläisten ampumaturvaan sisältyy vastuuvakuutus nro 12-1053-0656-0, joka korvaa henkilö- ja esinevahingot, jotka vakuutettu aiheuttaa toiselle ja joista hän on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutus on voimassa reserviläisten ja puolustusvoimien ampumakilpailuissa ja valvotuissa harjoituksissa sisä- tai ulkoampumaradoilla Suomessa tai ulkomailla. Harrastustoimintaan luetaan myös harrastukseen valmistautuminen ja harrastuksen lopettaminen.

Vahinkotapahtuman perusteella maksettavien korvausten enimmäismäärä on:

 • henkilövahingoissa 500.000 €
 • esinevahingoissa 250.000 €

Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahinkotapauksessa on 100 euroa.

Vastuuvakuutuksessa sovelletaan Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvaehdon 1.10.2006 vastuuvakuutusosaa.

Vakuutuksen tilaus

Vakuutustarjouksen voi tilata Reserviläisliiton sivuilla olevalla lomakkeella (lomake sivun alalaidassa). Tilattaessa tulee mainita oma nimi, postiosoite, syntymäaika ja missä järjestössä on jäsenenä. Vakuutus maksaa 25 euroa.

Liiton jäsen voi ottaa vakuutuksen myös suoraan verkossa tästä.

Kun tapaturma on sattunut

Vamman hoitokulut tulee ensin itse maksaa ja hakea niistä sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kelasta. Ennen kuin lähetätte kulutositteet selvityslomakkeineen Kelaan, ottakaa niistä kopiot korvaushakemukseen liitettäväksi.

Suosittelemme Pohjolan kumppanihoitolaitosten käyttämistä, kun tarvitsette tutkimuksia tai hoitoa. Kumppanit löytyvät osoitteesta www.pohjola.fi. Asiantuntevan ja nopean palvelun lisäksi Pohjola antaa kumppaneilleen maksusitoumuksia kalliisiin toimenpiteisiin.

Toimita seuraavat asiapaperit lähimpään Pohjolan konttoriin tai suoraan henkilökorvausosastolle:

Pohjola / Yksityistapaturma
PL 660, 00013 POHJOLA.

 • Kopio ampumaharrastusvakuutusmaksun kuitista tai muusta maksutositteesta. Tarvittaessa saat todisteen vakuutuksen voimassaolosta Reserviupseeriliitosta.
 • Urheiluvahinkoilmoitus; Lomakkeen saat Pohjolan konttoreista tai internet-sivuilta. Täytä vahinkoilmoituksen kaikki kohdat.
 • Lääkärinlausunto (E-lomake) Hammasvammoissa lausunto, jossa on kustannusarvio myöhemmin mahdollisesta tehtävästä hammashoidosta.
 • Alkuperäiset kuitit maksetuista vamman hoitokuluista
 • Alkuperäinen Kelan korvaustosite

Kysymyksiä ja vastauksia:

K: Mitä päällekkäisyyksiä on reserviläisten ampumaturvalla, Suomen ampumaurheiluliiton – SAL kilpailulisenssillä ja metsästäjävakuutuksella?

V: Kaikki em. lisenssit/vakuutukset kattavat periaatteessa kaiken ammunnan perusharjoittelun ja aseen kohdistamisen. Reserviläisen ampumaturva kattaa kaikki reserviläisten kilpailut ja lajinomaisen harjoittelun, mutta ei SAL tai metsästäjien kilpailuja. SAL lisenssi kattaa SAL ja reserviläisten kilpailut ja lajinomaisen harjoittelun ja metsästäjävakuutus kattaa vain metsästäjien kilpailut.

K: Miksi minun pitää lähettää liitolle tarjouspyyntö Ampumaturvasta, enkö voi vain suoraan maksaa sitä? Voinko maksaa vakuutuksen suoraan Pohjolan konttoriin?

V: Ampumaturvan myynti hoidetaan keskitetysti liiton jäsenrekisterin kautta, koska näin saamme varmistettua ajan tasalla olevan jäsenyytesi RUL:ssa ja samalla saamme rekisteröityä vakuutuksesi. Lisäksi yksi ja yhtenäinen käytäntö helpottaa jäsenrekisterin työtä oleellisesti ja vähentää virheitä.

K: Mitkä ovat reserviläisen ampumaturvan ehdot, korvaussummat ja niin edelleen?

V: Löydät tiedot yllä olevasta tekstistä.

Lisätietoja reserviläisjärjestöjen ampumaturvasta saa Reserviläisliiton tai Suomen Reserviupseeriliiton toimistoista.