Organisaatio

Suomen Reserviupseeriliittoon kuuluu 20 reserviupseeripiiriä, joiden sisällä toimii 315 eri paikallisyhdistystä. Näiden yhdistysten henkilöjäseniä on yhteensä noin 28 000. Liitolla on toimisto Helsingissä, joka työllistää kolme henkilöä: liiton toiminnanjohtajan, järjestösihteerin ja toimistosihteerin. He vastaavat liiton käytännön toiminnasta. Liiton organisaatiorakenne on esitelty alla. Vasemmalla olevasta valikosta löytyy lisätietoja organisaation eri osista.

 

 

Liiton korkein päätösvalta on liittokokouksella, joka kokoontuu kolmen vuoden välein. Liittokokouksessa on määrämuotoinen edustus jokaisesta reserviupseeriyhdistyksestä ja se valitsee liitolle puheenjohtajan sekä liittovaltuuston tulevalle kolmivuotiskaudelle. Viimeisin liittokokous kokoontui 19.11.2016 Lappeenrannassa.

 

 

Liittovaltuustolla on liittokokousten välillä ylin päätösvalta liittoa koskevissa asioissa. Liittovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, liiton 1. ja 2. varapuheenjohtajan, sekä liitolle liittohallituksen. Liittovaltuusto myös päättää liiton seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Valtuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa.

 

Liiton lakimääräisenä edustajan toimii liittohallitus, joka myös johtaa liiton käytännöllistä toimintaa. Liittohallitus on liittovaltuuston vuodeksi kerrallaan valitsema ja siihen kuuluu hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 20 jäsentä, jotka edustavat reserviupseeripiirejä. Liittohallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.

 

Liitolla on myös useita toimikuntia, joiden tarkoitus on tarjota asiantuntemusta ja valmistella oman hallintoalansa piiriin kuuluvia asioita liittohallituksen käsiteltäväksi. Toimikuntiin voi hakea kuka tahansa jäsenyhdistyksen jäsen. Toimikuntien edustajat nimetään liittohallituksen toimesta.

 

Liiton neuvottelukunta toimii neuvoa-antavana, sotilas- ja siviilielämän eri alojen asiantuntemusta omaavana tukena liiton toiminnassa. Neuvottelukunnassa on enintään viisikymmentä (50) vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä tai sen tukemisessa ansioitunutta upseeria. Neuvottelukuntaan kuuluvat mm. liiton kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet, liittohallituksen ja liiton neuvottelukunnan aikaisemmat puheenjohtajat, liittohallituksen puheenjohtajat sekä molemmat liiton varapuheenjohtajat.