Julkaisut

Yksi Reserviupseeriliiton tärkeimmistä tehtävistä on toimia asiantuntijana koulutukseen, vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja niiden kehittämiseen koskevissa kysymyksissä.

RUL:n varsinainen johtamiskoulutus käynnistyi vuonna 1967. Käytännön järjestäjinä etupäässä siviilijohtamisen kursseilla toimivat reserviupseeripiirit. Liitto vastasi koulutuksen ja materiaalin suunnittelusta ja tuottamisesta sekä kouluttajakoulutuksesta. 1990-luvulta alkaen koulutus on tapahtunut yhteisellä sopimuksella pääasiassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) puitteissa.  RUL:n tavoitteena on yhdistää siviili- ja sotilasjohtamisen tietämys sekä vertailla viime sotiemme ja tämän päivän sotilasjohtamisen oppeja.

RUL:ssa johtamiskoulutuksen kehittäminen on jatkuva prosessi. Kun myös MPK:n johtamiskoulutuskurssit uudistuvat, RUL on havainnut tarpeelliseksi tuottaa kirjan johtamiskoulutuksen perustasolle sopivaksi itseopiskelumateriaaliksi.

Johtaminen ja Johtajuus

”Ilman johtamista ei synny tuloksia. Ja tuloksia edellytetään kaikilta organisaatioilta. Organisaatioiden ihmiset tekevät nämä tulokset, ja tarkkaan ottaen vain ihmisiä voikin johtaa.” 

Kirjan kirjoittaja Göran Lindgren on kauppatieteiden maisteri ja reservin yliluutnantti, joka on toiminut mm. Oy Suomen Lego Ab:n toimitusjohtajana sekä koulutusjohtajana ja toimitusjohtajana Suomen Ekonomisäätiön Koulutuskeskuksessa SEFEKissä. Vuodesta 1994 hän on johtanut omaa konsulttitoimistoaan. Göran Lindgren oli mm. mukana julkaisemassa Suomen Reserviupseeriliiton kustantamaa KRISO-koulutuskansiota kriisi- ja sotilasjohtamisesta. Hän on myös kirjoittanut ”Reserviupseeri – Ihmisten johtaja” sekä toimittanut ”Tulikoe – Ihmisten johtaminen sodan ja rauhan aikana” kirjat.

Painetun version kirjasta voi tilata suoraan liiton toimistolta hintaan 10 euroa kappale ja lähetyskulut. Ilmaiskappaleita voidaan jakaa kerhojen ja piirien koulutuskäyttöön. Kirja on sopiva itseopiskelumateriaaliksi johtamiskoulutuksen perustasolle.

Johtaminen ja Johtajuus oppikirjan pdf-version saat tästä.

Reservin Kenttäjohtaja

Suomen Reserviupseeriliiton 80-vuotisjuhlajulkaisu ”Reservin Kenttäjohtaja”-kirja julkaistiin valtakunnallisen Johtamispäivän yhteydessä, 14.5.2011. Kirja on 120-sivuinen rautaisannos reservin johtajan perustietoja ja -taitoja.

kansikuva_gimp-leikattu

Sisällöltään Reservin Kenttäjohtaja on laaja kattaus eri osa-alueiden ja yhteistoiminnan perusteista. Lähtökohtana on ollut joukkueenjohtajataso, mutta kirja ulottuu yksittäisen taistelijan taidoista aina mahdollisen vihollisen esimerkkistrategioihin asti. Kansien väliin mahtuu myös paljon yleistä kerrattavaa, mm. taktisista merkeistä, karttajärjestelmästä, johtamisesta ja tavallisimmista aseista. Parhaimmillaan se palvelee taskukirjana, josta käyttäjä voi kenttäolosuhteissa nopeasti tarkistaa tarvitsemansa tiedon.

Kirja on suunnattu kaikille sotilastaitojensa ylläpitämisestä ja kehittämisestä kiinnostuneille reservin johtajille. Se on oivallinen apuväline kertausharjoituksissa ja sopii mainiosti myös vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa käytettäväksi. Kirjan keskeisenä lähteenä on ollut Puolustusvoimien, erityisesti Reserviupseerikoulun, koulutusmateriaali. Lisäksi lähteinä on käytetty Huomio-käsikirjoja sekä Tykkimiehen Opasta.

Reservin Kenttäjohtaja on myös yksittäisen henkilön saatavilla. Liiton jäsenille kirjan hinta on 10€ ja muille 15€. Tilaukset voi tehdä liiton toimistosta.