Kenttäkelpoisuus

Sota on teknistyessään muuttunut aina vain kovemmaksi, rajummaksi ja siten taistelijoiden sekä johtajien kannalta vaativammaksi. Taistelun voittaminen edellyttää kaikilta sodan ajan joukkoihin sijoitettuilta sotilasjohtajilta ja taistelijoilta ammatillisen osaamisen lisäksi erityisen hyvää fyysistä ja psyykkistä valmiutta.

Riittävän kenttäkelpoinen upseeri selviytyy hänelle annetuista johtamistehtävistä niin taistelukentän kovissa olosuhteissa kuin arjen työkentän paineissa. Riittävä fyysinen kunto edistää samalla myös sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, millä on merkitystä jokaisen RUL:n jäsenen kannalta.

Kenttäkelpoisuutta jotoksilta

Jotos on maastovaellus, jossa tarvittavat varusteet ja muona kannetaan itse mukana ja edetään partiona tehtävärastilta toiselle. Partioissa on 2 – 5 henkilöä. Jotoksella ei tarvitse juosta eikä taistella kelloa vastaan (mahdollista pikataivalta lukuun ottamatta). Rasteilla on tehtäviä ja joskus on matkallakin suoritettavia tehtäviä. Jotoksen ideana on pärjätä tavanomaisilla vaellusvaatteilla ja varusteilla vuorokausi tai kaksi maastossa. Yöt nukutaan yleensä omissa majoitteissa, yleensä laavussa tai teltassa. Jotoksella käytetään omia varusteita ja muonia.

Lisätietoja jotoksista, niille valmistautumisesta, tehtävistä ja tarvittavista varusteista löydät RESUL:n Jotosoppaasta: jotosopas

RESUL koordinoi

Liitto on em. syistä päätynyt suosittamaan, että reserviupseeripiirit järjestäisivät alueellisena tapahtumina nk. kenttäkelpoisuustapahtumia. Kenttäkelpoisuuden seuraaminen on palveluksessa olevalle henkilöstölle jo arkea, mutta näin myös jokainen reservissä oleva upseeri voi saada palautetta omasta henkilökohtaisesta kunnostaan ja kenttäkelpoisuudestaan sekä kannustusta niiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Reserviläisurheiluliitto (RESUL) koordinoi ja johtaa kenttäkelpoisuuden parantamisohjelmaa. Se valmistaa testaukseen liittyvää koulutusmateriaalia jäsenliittojensa ja niiden jäsenyhdistysten käyttöön. Kenttäkelpoisuustestejä esitellään RESUL:n edustajien toimesta paikkakunnilla järjestettävissä infotilaisuuksissa, jossa suoritetaan myös kenttäkelpoisuustestit osana koulutusta.

Lisätietoja Reserviläisurheiluliiton sivuilta: www.resul.fi.