Kerhon strategia 2017-20

HELSINGIN RESERVIUPSEERIPIIRIN

SENIORIUPSEERIEN KERHON STRATEGIA 2017- 2020

Visio 2020
Senioriupseerien kerho on vuonna 2020 Helsingin Reserviupseeripiiri ry:ssä ja pääkaupunkiseudulla 60 vuotta täyttäneiden reserviupseerien johtava toimintayksikkö sekä koko Suomen senioriupseeritoiminnan ”terävä kärki”.

Kerhon toiminta-ajatus
Senioriupseerien kerho on rekisteröimätön maanpuolustusyhdistys, joka kuuluu Helsingin Reserviupseeripiiriin yhtenä sen jäsenkerhoista.
Reserviupseeriliitolle kerho tarjoaa lisäarvona mahdollisuuden pitää kiinni 60 vuotta täyttäneistä ja puolustusvoimien reservistä poistuvista jäsenistään tarjoamalla heille mielekästä toimintaa.

Kerho toimii tiiviissä yhteistyössä Reserviupseeriliiton, piirin ja piirin jäsenkerhojen kanssa. Kaikilla piirin reserviupseerikerhojen 60 vuotta täyttäneillä jäsenillä on oikeus liittyä tämän kerhon jäseneksi ilman erillistä jäsenmaksua. Liittyminen ei ole automaattista. Edellytyksenä on rekisteröityminen kerhon jäseneksi.
Jäsenyyden edellytyksenä on kuuluminen ja jäsenmaksun maksaminen kunkin omaan reserviupseerikerhoon.
Kerhon kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Kerhon missio
Kerhon toiminnan tarkoituksena on vaalia yleistä maanpuolustustahtoa sekä edistää turvallisuuspoliittista ajattelua ja kokonaismaanpuolustusta.hyödyntäen jäsentensä kokemusta ja senioriteettia reservin upseereina.

Mitä kerho tekee, miten se toimii?
1. Kerho toimii sotiemme perinteiden ja veteraanien viestin haltuunottajana, tulkitsijana ja välittäjänä seuraaville sukupolville.
2. Kerho toimii jäsenilleen tiedonvälittäjänä olemassa olevasta, omaa toimintaa koskevasta tiedosta, tutkimuksesta ja/tai muiden yhteisöjen tuottamista tilaisuuksista ja tapahtumista.
3. Kerho on samanhenkisten senioriupseerien yhteistoiminta-, kehittämis- ja opintopiiri, jonka tavoitteena on yhteisten intressien edistäminen ja yhteisöllisyys.
4. Kerho vaalii, ylläpitää ja tukee toiminnallaan suomalaisten isänmaallisuutta ja maanpuolustustahtoa.
5. Kerho edistää ja tukee keinoillaan ja voimavaroillaan turvallisuuspoliittista ajattelua ja kokonaismaanpuolustusta.
6. Kerho suunnittelee ja toteuttaa kokouksia, esitelmiä ja retkiä sekä edistää ja tukee toiminta-ajatuksensa mukaisia asiantuntijapuheenvuoroja.
7. Kerhon tilaisuudet ovat avoimia ensisijaisesti kerhon omille jäsenille ja soveltuvin osin muille Reserviupseeripiirin kerhojen jäsenille, toissijaisesti kaikille asiasta kiinnostuneille.
8. Kerho rakentaa vuotuisen toimintansa ennakkoon määrittelemänsä vuositeeman ympärille.

Kerhon talous
Kerho on taloudellisesti riippumaton. Kerho ei kerää omaa, erillistä jäsenmaksua.
Kerho rahoittaa toimintansa
-keräämällä eri tavoin osallistumismaksuja järjestämiensä tilaisuuksien osallistujilta.
-”kypäräkeräyksillä” ja arpajaisilla tilaisuuksissaan.
-maksullisten tilaisuuksien tuotosta syntyvillä ylijäämillä.
-Reserviupseeriliitolta ja Helsingin Reserviupseeripiiriltä haettavalla tuella.
-maanpuolustusta tukevilta säätiöiltä ja rahastoilta hakemillaan projekteihin kohdennettavilla apurahoilla.

Kerhon yhteistyö- ja kumppanitahoja
Helsingin Reserviupseeripiiri
Suomen Reserviupseeriliitto
Helsingin yliopisto
Kaartin Jääkärirykmentti
Kadettikunta
Maanpuolustuskorkeakoulu
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Piirin muut reserviupseerikerhot
Puolustusvoimat
Pääkaupunkiseudun joukko-osasto- aselaji- ja maanpuolustuskillat
Reserviupseerikoulu
Suomen muut reserviupseeripiirit ja kerhot
Sotaveteraaniliitto
Tammenlehvän Perinnesäätiö
Potentiaaliset palvelujen tuottajat ja rahoittajatahot

Kerho arvostaa toiminnassaan
Isänmaallisuutta
Maanpuolustustahtoa
Aseveljeyttä
Kokemusta
Perinteitä, veteraaneja ja heidän panostaan itsenäisyytemme säilyttämiseksi.
Suomen selviytymis- ja kehitystarinaa